Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indflydelse i eller over vidensarbejde Baseret på artiklen: Indflydelse i vidensarbejde Tidsskrift for arbejdsliv, nr.2, 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indflydelse i eller over vidensarbejde Baseret på artiklen: Indflydelse i vidensarbejde Tidsskrift for arbejdsliv, nr.2, 2007."— Præsentationens transcript:

1 Indflydelse i eller over vidensarbejde Baseret på artiklen: Indflydelse i vidensarbejde Tidsskrift for arbejdsliv, nr.2, 2007

2 Stress og vidensarbejde Stress tilsyneladende udbredt hos veluddannede Men – de veluddannede er en privilegeret gruppe: Høj grad af selvbestemmelse, indflydelse, belønning og støtte Et tilsyneladende paradoks?!

3 Hvad er stress? Ubestemtheden ved stressbegrebet er et udtryk for en fortløbende (re)konstruktionsproces Forskellige og divergerende forståelser

4 Hvad er vidensarbejde? Undrekastet en konstruktionsproces: Dyb ekspertise, eller evnen til at kunne leve af at tænke, eller evnen til at tænke kreativt, eller krav om refleksivitet,kreativitet og fortolkning, eller ikke alene at have viden, men også at kunne tilegne sig ny viden hurtigt

5 Interesser i definition af vidensarbejde Opretholde billedet af det kreative og komplekse vidensarbejde er med til at fastholde en privilegeret position Belastningerne italesættes som grænseløst arbejde med familie/arbejdslivskonflikter

6 Interesser i definitionen af stress Definitionen spænder over flere forskningstraditioner der er vanskeligt forenelige: belatsningsparadigme, copingparadigme, personlighedsparadigme, psykofysiologisk paradigme

7 Stress et faktum, fordi… Det blev indoptaget i brede populære sundhedsforståelser Kunne indoptage mange forskellige interesser Kan indgå i mange forskellige netværker på grund af fortolkningsmæssig fleksibilitet

8 Krav-kontrolmodellen

9 De to dimensioner Kontroldimensionens to elementer: Indflydelse: frihed til at tage egne beslutninger Udvikling: variation, udvikling af færdigheder Kravsdimensionen: Tid til at udføre arbejdet, modstridende krav, overarbejde

10 Vidensarbejderens placering Kontroldimensionen – høj Indflydelse og udvikling høj Kravsdimensionen – høj Arbejde hurtigt under tidspres med modstridende krav

11 Paradoks Har vidensarbejde ændret karakter? Er indflydelse internaliseret, så vidensarbejderne svarer positivt på at have indflydelse? Er videnarbejdere ikke stressede? Har vidensarbejdere højere krav til jobbet? Betyder selvledelse en følelse af frie tøjler?

12 Udenfor modellen? Høje krav i arbejdet kan ikke modificeres ved indflydelse Potentielt uendelige krav betyder måske at vidensarbejder falder uden for modellen

13 Stressfaktorer modstridende Grænseløshed, uendelige krav og uforudsigelighed giver stress for vidensarbejdere Højt tempo og lav indflydelse giver stress for industriarbejde

14 Ny model? Der gerne forholder sig til andre krav i jobdesign end indflydelse Der forholder sig forebyggende til konsekvenserne af individualisering oginternalisering af høje krav og høj indflydelse


Download ppt "Indflydelse i eller over vidensarbejde Baseret på artiklen: Indflydelse i vidensarbejde Tidsskrift for arbejdsliv, nr.2, 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google