Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leg & Læring AU-bibliotekernes integration i AU-læringsmiljøer Onsdag d. 27-05-09.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leg & Læring AU-bibliotekernes integration i AU-læringsmiljøer Onsdag d. 27-05-09."— Præsentationens transcript:

1 Leg & Læring AU-bibliotekernes integration i AU-læringsmiljøer Onsdag d. 27-05-09

2 Turde prøve noget helt anderledes! (Gruppe 1) Computerspil: Bibliotekaren kæmper i spillet mod den studerende Udvikle et e-læringsprogram med fokus på informationskompetencer Tilpasset de forskellige opgaver/projekter i læringsmiljøet Et grundmodul  vælger herefter i forhold til konkrete behov Eks.: Flugten fra den frygtindgydende bibliotekar Kommentarer til Gruppe 1: God idé med et spil/computerspil! Computerspil – skal være professionelt!! Gå hele vejen – GO!! E-læringsplatform! V.2.0 ”Return of the Killer Librarian”! Pas på “det bibliotekariske”! Den personlige vejledning er vigtig! Skal de studerende blive små bibliotekarer?? Præmie: At slippe for Bibliotekaren!

3 LÆR MED LEGO COMPUTERSPIL & INFORMATIONSSØGNING (Gruppe 2) Udvikle elektroniske byggeklodser, som brygger en signing op Spillet skal kunne bruges med udgangspunkt i de studerendes egen viden Udvikle spilleregler (f.eks. Googling forbudt!) Skal kunne dække alle fagområder ”Hvad nu hvis …” Legende og resultatorienteret Inspireret af online spil som World of Warcraft – innovativt Mulighed for online sammenspil som i WoW Præmier er vigtigt! Spillet sponsoreres af Lego. Kommentarer til Gruppe 2: Sej idé! Go’ idé med netværksspil! Godt med sponsortænkning! Genialt med sponsor! God idé med Lego sponsor! Sponsor (Lego)  God idé! Sjov idé at bruge Lego! Desværre Legos politik=nul sponsering! Øvelsen skal udvikle spillerne! Husk at der er studerende fra 17-100 årige. Husk efter- og videreuddannelse! Præmier=Karakter! Hvorfor ikke Google? Ikke alle spiller! Man må gerne Google!! Google er ok!! Gæst i andres praksis?? Skal de studerende blive små Bibliotekarer??

4 Deltagere: Lene Hammershøi / Aarhus School of Business Anette Pedersen / Handels- og Ingeniørhøjskolens Bibliotek Mette Bøj Brodersen / Danmarks Pædagogiske Universitets Bibliotek Jette Bohn / Æstetikbiblioteket, AU Lisbeth Raahauge Karlsson / IT-biblioteket Katrinebjerg, AU Bo Mønsted / Ringgadebiblioteket, AU

5 Kampen om opmærksomheden…

6 Blå skattejagt Dramaturgi 1. årg. 2008 Post 1 Find en bog Jeres undervisere er flittige forfattere – find: A) Erik Exe Christoffersen: Teaterhandling : fra Sofokles til Hotel Pro Forma B) Findes bogen på andre biblioteker på Aarhus Universitet? Spor: Søg i fællesbasen via Æstetikbibliotekets hjemmeside (midt på siden!) Bibliotekets søgepc’er vil sædvanligvis stå på bibliotekets hjemmeside - hvis ikke så klik på ikonet Startside. Skriv f.eks. ord fra forfatterens navn og/eller bogens titel i den øverste bjælke Exe teaterhandling* (asterix) er et ’trunkeringstegn’, det fungerer som en joker i et spil kort. På den måde kan I søge på flere former af et ord: ental, flertal, bestemt, ubestemt… Klik på den rigtige titel (hvis flere!) Noter hvor på Æstetikbiblioteket, bogen er placeret. Find bogen på hylden og aflever den i skranken. OBS! Ved mange hits: Klik på Ejerbibliotek nederst til højre i skærmbilledet Klik herefter på: Æstetikbiblioteket, au Hvilke andre biblioteker har bogen?

7 Informationsjagt AU-HIHB POST 3: Find en virksomhed Find nettoomsætning 2007 for den danske virksomhed Polycom (Aps) Hvor mange danske virksomheder fremstiller kommunikationsudstyr? Spor: A*Find via AU-HIHB’s hjemmeside – virksomhedsvejvisere - Købmandsstanden. I denne database er danske virksomheder registreret (Kundenr.:318958,brugern.:bruger2,webkob) Dobbeltklik på virksomheden (så der fremkommer et flueben) og vælg “Profil” B*Husk at nulstille mellem 2 søgninger *Hvis du vælger “Markedsudvalg” har du mulighed for at selektere virksomheder efter branche, distrikt, antal ansatte osv. *Vælg “branche” – “DB07 branche (NACE)” og skriv kommunikationsudstyr

8 B!NKO Modul 1: Søgeteknik B!nko forside Introduktion –Hvad er søgeteknik? –Når du har gennemgået dette modul, kan du...Når du har gennemgået dette modul, kan du... Søgeteknikker Øvelser Test dig selv! Ordliste Hvad er søgeteknik? Søgeteknik er forskellige teknikker eller metoder, hvormed man definerer hvordan en database# eller en søgemaskine# skal udføre søgninger. For at kunne lave en effektiv litteratursøgning i bibliotekskataloger#, i bibliografiske databaser# eller på internettet, skal du kende til de grundlæggende søgeteknikker. Disse søgeteknikker er i princippet ens i alle databaser og anvendes også af internettets søgemaskiner. I dette modul gennemgås søgeteknikkerne med eksempler fra nogle almindeligt anvendte databaser. Når du har lært disse søgeteknikker, kan du bruge dem i andre databaser, som du vil søge i. Forskellige databaser bruger ganske vist forskellige tegn, men teknikkerne og principperne er de samme. Du får mere at vide om forskellige typer databaser i Modul 2: Databaser og internet Copyright Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Syddansk Universitetsbibliotek.Det Sundhedsvidenskabelige FakultetSyddansk Universitetsbibliotek

9

10

11

12 Scribo

13 Ikke et ord om boolesk logik…. COMPUTERSPIL OG LÆRING = EDUTAINMENT COMPUTERSPIL LÆRING

14 Informationskompetencespil Spillets fokus skal være leg – indholdet informationskompetence Spillet skal være niveauinddelt, så det kan bruges til alle studerende. Der skal være progression i undervisningen. Spillets indhold/struktur skal være fleksibelt – dvs. det enkelte bibliotek skal kunne lægge sin egen information ind og/eller strukturere spillets moduler. Udtrykket skal hovedsageligt være grafisk og visuelt, mere end tekst. De studerende skal have mulighed for at teste sig selv. Spillet skal være ’ah-ha’-genererende Spillet skal kunne inddrage det fysiske bibliotek

15 Rammer & aftaler Ressourcemæssig forpligtigelse: –2 dage månedligt. –Alle gruppens deltagere er aktører –Tidshorisont: 2 år Valg af projektleder –Tovholder pt. Lene Hammershøi Valg af kommunikations- og fildelingsprogram –’dropbox’

16 Økonomi Ansøgning til DEFF-programmet: ’Mødet med brugeren’ Egen finansiering – AU? Danfoss?

17 Deltagere: Lene Hammershøi / Aarhus School of Business Anette Pedersen / Handels- og Ingeniørhøjskolens Bibliotek Lisbeth Raahauge Karlsson / IT-biblioteket Katrinebjerg, AU Mette Bøj Brodersen / Danmarks Pædagogiske Universitets Bibliotek Jette Bohn / Æstetikbiblioteket, AU Bo Mønsted / Ringgadebiblioteket, AU Inviterede: Nikolaj Pedersen / Biblioteket Arkitektskolen i Aarhus Christian Lauersen / Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, KB Mette Bechmann / CBS

18 Potentielle samarbejdspartnere Spiludviklere fra IMV – Informations- og Medievidenskab Institut for Design fra AAA Digital Æstetik (Æstetiske Fag & IMV) Learning Style Lab, ASB HIH – electronic design engineer Danfoss Studenterprojekt: case i undervisningsforløb studerende som målgruppe og aktive aktører

19 Informationskompetence Kategori 1. I denne første kategori står, ifølge Bruce, informationsteknologien i centrum. I denne opfattelse af informationskompetence er det centrale at finde information og at anvende informationsteknologi til dette formål. Kategori 2. Den anden kategori behandler informationskilder. Viden om deres indhold og struktur gør det muligt for individet at genfinde information. Kategori 3. Processen er kernen i denne trejde kategori og beskrives som trin eller stadier. Information er fortsat objektiv, men er nu kontekstualliseret gennem det problem, som brugeren skal løse. Informationskompetence ses som evnen til at kunne identificere mangel på viden i nye situationer og at kunne indhente den ved at søge og anvende information på rette måde. Kategori 4. I denne kategori anvendes forskellige værktøjer til informationshåndtering. Informationskompetente personer er ifølge denne opfattelse individer, som kan anvende forskellige medier til informationshåndtering, så at de kan udvælge og lagre information til fremtidig brug. Kategori 5. Informationsanvendelsen er i fokus i denne femte kategori, som går ud på at opbygge en personlig vidensbase. Information internaliseres og er ikke længere objektiv, men kan tolkes og danne mening. Kategori 6. Denne sjette kategori handler om en udvidelse af den personlige vidensbase. Det er egne erfaringer, som er grundstenen i denne proces, hvor information internaliseres og bliver en del af individets erkendelse. Anvendelsen af information handler i denne kategori i høj grad om intuition, som er årsag til nye ideer eller nye løsninger på et problem. Elementer fra tidligere kategorier kan være nærværende, men det er kreativiteten, som er centralt i kategorien. Kategori 7. Den syvende og sidste kategori udskiller sig markant fra de øvrige seks, pointerer Bruce, trods det at den indeholder samme strukturelle elementer som de forgående kategorier: informationsanvendelse, vidensbase og informationsteknologi. I the wisdom conception udvides perspektivet fra pragmatisk anvendelse af information til et højere plan, hvor resultatet bliver et abstrakt moralsk-filosofisk spørgsmål. På dette niveau kræves det, at man kan anvende information klogt, så det kommer andre til gode. Bruce, C. (1997). Seven faces of information literacy. Adelaide: AUSLIB Press. Press.

20 Informationskompetence, pædagogik, edutainment Valg og afgrænsning – hvor meget kan et spil rumme? Læringsstile – hvem når vi & hvordan Balance mellem leg og læring Historiefortælling – limen, der skal binde spillet sammen

21 Den gode idé


Download ppt "Leg & Læring AU-bibliotekernes integration i AU-læringsmiljøer Onsdag d. 27-05-09."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google