Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om KKU’s individuelle døgnbehandling i Botilbud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om KKU’s individuelle døgnbehandling i Botilbud"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om KKU’s individuelle døgnbehandling i Botilbud
Præsentation af KKU’s Botilbud Døgnkonference Odense d

2 KKU i overskrifter Selvejende Institution oprettet sidst i 1960’erne
Ambulant- og døgnbehandling (Botilbud), samt bofællesskaber Samarbejdsaftale med Københavns Kommune 55 behandlingspladser indenfor aftalen Driftsaftale med Frederiksberg Kommune – Bofællesskaber for psykisk syge misbrugere (Dobbeltdiagnosticerede) 13 pladser fordelt på 2 huse Entreprise og samarbejde med øvrige kommuner. Pt.: Høje-Tåstrup, Lyngby-Tårbæk, Glostrup, Søllerød, Åbenrå, Svendborg,

3 KKU’s primære kompetencer
40 års erfaring med døgnbehandling i Botilbud 10 års erfaring med socialpædagogiske bofællesskaber for psykisk syge misbrugere 40 års erfaring med ambulant behandling af mennesker med forskellige former for misbrug 25 års erfaring med psykoterapeutisk behandling af mennesker med dybe traumatiske oplevelser, såsom seksuelle overgreb, omsorgssvigt, prostitution, mm.

4 KKU’s primære kompetencer
10 års erfaring med specifikke behandlingstiltag i ft. hashmisbrug 12 års erfaring med specialundervisning på 8., 9. og 10. klasseniveau 15 års erfaring med sundheds-/lægefaglig misbrugsbehandling (substitutionsbehandling) Mangeårig erfaring med socialpædagogiske behandlingsmetoder og socialfaglig bistand

5 Botilbud – En individuel døgnbehandlingsmetode
Botilbud er en mulighed for stofmisbrugere, der har brug for at få fast grund under fødderne i den kæmpeindsats, det er, at skulle skabe sig et nyt liv. Botilbud stiller en social ramme til rådighed for misbrugeren, hvor der er struktur og mulighed for at lære de sociale og følelsesmæssige færdigheder, der er forudsætningen for at få arbejde, komme i uddannelse og indgå i konstruktive relationer med andre mennesker

6 Fleksibilitet og individualitet
Nogle bud på hvorfor man skal vælge individuel døgnbehandling i Botilbud: Imødekommer individuelle og komplekse behandlingsbehov Der er mulighed for at justere tidsperspektivet efter behov (korte eller længere forløb) Der er mulighed for at arbejde med misbrugsrelaterede eller afledte problematikker som f.eks.: Sociale vanskelligheder Psykiske/psykiatriske Netværk Forældreevne Faglig og uddannelsesmæssig ressourceudvikling Imødekommelse socialfobiske problematikker Mulighed for imødekommelse af geografiske og beskæftigelsesmæssige præferencer, samt for person/bostedsmatchning

7 Metoderne i Botilbud – Konsulenterne
Visitation/Udredning Motivation Matchning Forbesøg og anbringelse Tilsyn og supervision Sagsarbejde Kontrakter Handleplaner Fokus på beskæftigelse/uddannelse Udslusning Koordination og styring af behandlingen Godkende og løbende kvalitetsudvikle bostederne

8 Metoder og arbejdsområder - Bostederne
Tillidsopbygning Motivationsarbejde Relationsarbejde Fokus på: Integration og empowerment Beskæftigelse, og sociale kompetencer Stoffrihed/alternativer til stofferne At være rollemodeller Nyorientering Samarbejde med KKU som definerer opgaverne Modtage supervision/vejledning Gennemføre de vedtagede handlings- og behandlingsplaner Kunne arbejde med splitting

9 Botilbudskonsulentens arbejdsfunktioner og forpligtelser I:
I forhold til Bostederne: Føre tilsyn med bostedet Coache og supervisere bostederne Kvalitetssikre bostederne I forhold til klienterne: Føre aftalte og konkrete behandlingssamtaler i perioden Føre tilsyn hvis det drejer sig om en behandlingsdom Vejlede og rådgive Være den forlængede arm til myndighederne

10 Botilbudskonsulentens arbejdsfunktioner og forpligtelser II:
I forhold til visiterende myndighed: Udarbejdelse af handleplan Løbende dialog omkring forløbet, samt være den koordinerende i f.t. møder mv. Udarbejde skriftlig status rapporter i behandlingsforløbet Udarbejde skriftlige ansøgninger til evt. eksternt psykologhjælp, tandlæge mv. Være behjælpelig med udslusningsforløbet Være den koordinerende for den medicinske del i f.t. afgiftning og lægeordineret medicin

11 Botilbudskonsulenternes forcer
Høj grad af fleksibilitet Høj faglig kompetence og samarbejdsvillighed Kreativ – ser muligheder i stedet for begrænsninger Kan reagere hurtigt dog stadig med mottoet: ”skynd sig langsomt”, da det sociale arbejde skal være af høj faglig kvalitet, samt klienten skal matches til Botilbud ud fra individuelle behov og ressourcer for at opnå stabilitet og tro på succes. Konsulenterne kan i samarbejde med det økonomisk/administrative bagland i KKU bistå i forbindelse med håndtering af klientens økonomi i behandlingsperioden.

12 Beskrivelse af et behandlingsforløb i Botilbud I
Skriftlig/telefonisk henvendelse fra primær Kommune eller Rådgivningscenter. Aftale om fællessamtale med deltagelse af sagsbehandler/behandler, klient og Botilbudskonsulent fra KKU. Formålet er: primært at klienten får en beskrivelse af hvad et Botilbud er, samt kan stille spørgsmål – sekundært er relationsopbyggelse mellem klient og Botilbudskonsulent. Aftale om eventuelt tænkepause for klienten eller konkret aftale om det videre behandlingsforløb. Aftale om det videre behandlingsforløb (skriftlig henvisning til KKU), såsom individuelle samtaler med klienten (mellem 2 og 4 alt afhængig af kompleksiteten), da der skal udarbejdes en handleplan til brug for visiterende myndighed. De kontraktmæssige punkter aftales (indhold, tidsperspektiv, betaling mv.) med sagsbehandler/behandler.

13 Beskrivelse af et behandlingsforløb i Botilbud II
Visitation og fremlæggelse af handleplanen fra KKU – gives der bevilling til Botilbud vil Botilbudskonsulenten finde et egnet bosted og aftale for forbesøg (med overnatning). Kan der i samarbejde med klienten findes et egnet bosted, aftales de generelle praktiske ting både med klienten samt med sagsbehandleren. Botilbudskonsulenten foretager hyppige besøg i starten og følger klienten tæt i hele den aftalte periode for behandlingen i Botilbud. Derudover vil sagsbehandler/behandler være skriftlig informeret om forløbet ca. hver 2 mdr. samt være i løbende dialog med Botilbudskonsulenten. Der vil også i forløbet være mulighed for at komme på besøg på Bostedet. Min. 2 mdr. før bevillingen ophører har Botilbudskonsulenten i samarbejde med klienten og Bostedet udarbejdet en udslusningsplan omkring: bolig, arbejde/uddannelse, efterværn mv. Eventuelt ambulant efterbehandling af Botilbudskonsulenten i en aftalt periode.

14 Kortere forløb - Karakteristika
Hashmisbrug Misbrug af centralstimulerende stoffer i mildere omfang Afgiftning af hash/centralstimulerende stoffer/alkohol Kortere miljøskift for at: Komme på afstand af vaner, misbrugsrelaterede steder og personer Bryde en negativ rytme Opdage alternativer til misbrug Opdage at få en mening med at stå op Opleve at nogen bekymrer sig for én Normalitetsoplevelse Nyt mod på tilværelsen

15 Længere forløb - Karakteristika
Heroinmisbrug samt sværere kokainmisbrug og blandingsmisbrug, evt. sidemisbrug. Regulære nedtrapnings- og afgiftningsforløb. Omsorgsforløb Arbejde med personlige og sociale kompetencer Integration Udredning og opstart på erhvervs- eller uddannelsesrettede tiltag Misbrug i kombination med psykisk sygdom

16 Sundhedsfaglig metode
Sundhedsfagligheden i KKU varetages af vores sygeplejerske og vores lægekonsulent, som metodemæssigt både har speciale indenfor psykiatri og misbrugsbehandling Substitutionsbehandling, sundhedsfaglig rådgivning og basale sygeplejemetoder Medicinsk/lægefaglig behandling af: Depression, angst, søvnløshed, tankeforstyrrelser, mm. Psykiatriske udredninger og vurderinger

17 Resultater af behandlingen i Botilbud
Erfaringen: Stoffrihed Beskæftigelse (job/uddannelse) Netværksopbygning Mening med tilværelsen Forankring/integration i lokal- eller hjemområdet

18 Statistik 8 ud af 10 opnår stoffrihed
Det lykkes for 8 ud af 10 klienter, der gennemførte behandlingen i Botilbud, at komme ud af passiv forsørgelse To tredjedele af de klienter, der kom aktivt i gang, er i almindeligt arbejde, skånejob eller aktivering. Den sidste tredjedel havde påbegyndt på en uddannelse

19 Perspektiver og udviklingsområder
Specialiserede bosteder til f.eks. Dobbeltdiagnosticerede klienter Kvalitetsudvikling af behandlingen og bostederne Samarbejde med Jyske og Fynske kommuner ift. individuel døgnbehandling Samarbejde med Kriminalforsorgen Forskning i samarbejde med Center for Rusmiddelsforskning

20 Tak for i dag! Man kan læse mere om KKU på vores hjemmeside:
eller på Brochurer og yderligere information kan rekvireres i KKU, Bremerholm 18, 1069 København K, tlf.: , eller


Download ppt "Oplæg om KKU’s individuelle døgnbehandling i Botilbud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google