Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gendering ICT in everydaylife ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderi ngictineverydaylife/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gendering ICT in everydaylife ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderi ngictineverydaylife/"— Præsentationens transcript:

1 Gendering ICT in everydaylife http://www.ucc.dk/udviklingogforskning/udviklings- ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderi ngictineverydaylife/ http://www.ucc.dk/public/dokumenter/UFEV/Enheden%20for %20udvikling%20og%20forskning/Projektpr%E6sentationer%2 02009%20Lowres%20- %20til%20web/15_Gendering%20ICT%20in%20everyday%20lif e.pdf

2 Hverdagens uformelle mediebrug Familien er et privat og lukket rum Udfordringer

3 To perspektiver: Fokus på mediebrug og mediemønstre (hvad vi har og hvad vi gør) Fokus på hverdagslivet sammenhænge og dynamikker (rutiner og ritualer)

4 Familiære rutiner og ritualer Hvad siger vi og hvad gør vi? Hvem siger hvad og gør hvad? Hvordan kan det iagttages? Interview Settings Videodokumentation

5 Undersøgelsesspørgsmål: Kan der lokaliseres mediebrug, hvor det feminine og maskuline har en særlig betydning? Hvilken betydning har børnenes fritidsinteresser i familien? Hvorledes er de omdrejningspunkt for familien? Hvilke typer fjernsynsudsendelser ser familien sammen – og hver for sig? Hvorledes italesættes omverdenen: Er det f.eks. vigtigt ”at være med”, ”ikke være bagud” og ”kunne tale med”? Hvem i familien ved mest om teknologi og udstyr? Hvilke roller kan iagttages? Dreng – pige? Far – mor? Børn, forældre og bedsteforældre? Hvilke forældreholdninger og reguleringer (implicitte og eksplicitte regler) kan iagttages? Og hvorledes italesættes de og håndhæves i familien? Spiller køn en rolle i den forbindelse?

6 Undersøgelsesdesign Alle familiebesøg afvikles med brug af manualer Alle familier besøges i alt 6 gange – i perioden september 2010 – januar 2012 Manualer udarbejdes løbende De tre første familiebesøg har fokus på familiens mediebrug og mediemønstre og afvikles med fælles manualer De tre sidste familiebesøg har fokus på hovedinformanten og afvikles med differentierede manualer

7 Bearbejdning af data Alle familiebesøg er optaget på lyd Efter alle familiebesøg er udarbejdet et skriftligt resumé Skriftligt resumé af alle videoproduktioner Løbende analyser undervejs i forløbet Fokus på forholdet mellem analyse og fortolkning Fokus på forskerpositioner

8 Foreløbige resultater - ny viden? Kultur og kulturanalyse: Digitale medier som kultur Hverdagsliv og mediekultur: Uformel mediebrug, brugergenereret og innovativ Køn og generationer: Kompleksitet, holdninger og regler

9 TO FORÆLDREHOLDNINGER - to veluddannede familier Vi har ikke længere forventninger til, at skolen og lærerne er på omgangshøjde med den teknologiske og mediemæssige udvikling. Vi kritiserer ikke længere skolen og lærerne, når teknologien ikke virker.

10 Den pædagogiske dagsorden udfordres LærerElev Mediepædagogisk udfordring Undervisning Mediekultur Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer


Download ppt "Gendering ICT in everydaylife ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderi ngictineverydaylife/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google