Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styringens dilemmaer på beskæftigelsesområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styringens dilemmaer på beskæftigelsesområdet"— Præsentationens transcript:

1 Styringens dilemmaer på beskæftigelsesområdet
Faggruppen for Revalidering Odense 19. april

2 Indhold Tre udfordringer
Beskæftigelsesområdet som styringsmæssigt ekperiment Indre dilemmaer i styringen Dilemmaer i forhold til tilgrænsende områder Strategier i dilemmaer Bud på en fremtidig udvikling

3 Tre dilemmaer Økonomiudfordringen: Innovationsudfordringen
Brug for øget arbejdsudbud Stram offentlig økonomi Innovationsudfordringen Øget fokus på tidlig indsats, revalidering, rehabilitering og recovery Dialogudfordringen Overlæsset styring og implementeringsbrud Større fokus og enkel som forudsætning for bedre dialog Reform af førtids- pension og fleksjob

4 Beskæftigelsesområdet som styringsmæssigt eksperiment
Stat Minister- mål BM Besk- planer Kommune Job- centre Området med den mest formålsorienterede og sammenhængende styring ml. stat og kommune – model for fremtiden?

5 Dilemmaer Stat BM Indre dilemmaer Dilemmaer i snit- flader Kommune Job- centre Området med den mest formålsorienterede og sammenhængende styring ml. stat og kommune – model for fremtiden?

6 Indre dilemmaer Ambition og virkelighed
Styringens ambition: Styring med fokus på mål og effekter Og ikke detailregulering af processer og organisering Styringens realitet Styring med fokus på mål og effekter Og meget udbygget detailregulering af processer og organisering Resultatbaseret styring er altid blevet begrundet med, at den aflaster behovet for bureaukrati Men jo mere konsekvent resultatbaseret styring, desto mere proces- regulering Desperate Governance og Dilemmaspil

7 Styringsmæssig helgardering?
Formål Er der noget område, hvor der ikke er sat detaljerede krav? Er der belæg for, at disse krav virker efter hensigten? Kunne vi opnå formålet på andre måder? Effektmål Indholdskrav Proceskrav Organisering Finansiering Offentlighed

8 Dilemmaernei forhold til tilgrænsende områder Kæmpende styringsregimer
Den statslige resultatbaserede styring Kommunens mål- og rammestyring Kampe om autonomi og styringsrummet Sammenstød mellem finansielle mekanismer: aktivitetsafhængig finansiering i forhold til rammebevillinger

9 Indre dilemmaer Stridende logikker mellem matchgrupper
Jobklare Pres Fokus på korte forløb eller solid uddannelse? Restriktivt forsørgelsessystem eller social genopretning? Indsatsklare Midlertidigt passive Behandling

10 Dilemmaernei forhold til tilgrænsende områder Stridende logikker ved det 18. år
Børn og unge Voksne Beskæftigelses- perspektiv Helhedssyn på uddannelse og trivsel Socialt behandlings- perspektiv

11 Strategier i dilemmaer
Beriget handlekraft Oprigtighed/ åbenhed Refleksion Dekobling - hykleri Fundamentalisme Forarmet handlekraft

12 Vejen frem Enkel styring: Rig dialog Få langsigtede mål
Meningsfuldt lokalt handlerum Tydelig og ikke-ydmygende feedback Hotline ved kvalitetssvigt og mediekriser Fjerne distraherende faktorer: enkelhed Rig dialog Skab partnerskab om styringen Spilleregler for konfliktløsning Tillid som disciplinering Kultivér nærvær og åbenhed


Download ppt "Styringens dilemmaer på beskæftigelsesområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google