Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beretning 2008. Omverdenen 2008 Ekstremt mange boliger til salg – over 70.000 Prisfald Generelt fald på ca. 30 -35% i antal handler Stadig flere ejendomsmæglere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beretning 2008. Omverdenen 2008 Ekstremt mange boliger til salg – over 70.000 Prisfald Generelt fald på ca. 30 -35% i antal handler Stadig flere ejendomsmæglere."— Præsentationens transcript:

1 Beretning 2008

2 Omverdenen 2008 Ekstremt mange boliger til salg – over 70.000 Prisfald Generelt fald på ca. 30 -35% i antal handler Stadig flere ejendomsmæglere indgår aftale med sælgerne om at forestå berigtigelsen Ejendomsmæglere stiller det ofte som et ufravigeligt krav i købsaftalen, at de skal berigtige ”Solgt eller gratis” er på vej ud Mæglerne er presset på økonomien – der lukkes butikker Øget fokus på at bankrådgiverne er sælgere

3 Medlemsstatus Nettoafgang på 8 medlemmer i 2008 Årsager: tilpasninger/fusioner/deponeringer/? 1/1-2009: 210

4 Omsætningsindberetning vedr. 2008 Følgende supplerende svar er modtaget fra 32 firmaer ( få svar som følge af den ændrede procedure for kontingentopkrævning i 2009) Salærstørrelsen er: Stigende: 3 Status quo: 15 Faldende: 14 Antal handler er: Stigende: 0 Status quo: 3 Faldende: 29 Markedsandelen er: Stigende:1 Status quo: 18 Faldende: 12 Ved sammenligning af indberetninger fra de samme firmaer vedr. 2007 er der tale om et omsætningsfald på 17%. Et enkelt firma slår imidlertid igennem med en voldsom stigning. Korrigeret for dette er faldet 26 % i såvel omsætning som antal. Ifølge beregninger fra hhv. Nybolig og EDC er faldet i antal handler i 2008 på et sted mellem 30 og 37 %!

5 Markedsføring/PR 2008 Tematiseret markedsføring 4 temaer: –Skimmelsvamp –Tilstandsrapporter –Forurening –Finansiering Underbygget af facts Formål at synliggøre nogle af de problemstillinger, der er forbundet med bolighandler

6 Markedsføring/PR 2008 Intensiv kampagne i størstedelen af landets biografer suppleret med on-line markedsføring

7 FYN Odense BioCity (1-9) Odense CinemaxX Rosengård (1-7) Ringe Ringe Bio Svendborg Scala (1-4) JYLLAND Esbjerg BioCity (1-7) Fredericia Regina Biografen Herning Bio City (1-6) Hjørring Hjørring Biocenter (1-4) Holstebro Scala (1-4) Kolding Kolding Bio Center (1-6) Randers Grand Teatret ( A-E) Ribe Silkeborg Bio (1-5) Skørping Kinorevuen Thisted Thisted Kino 1-2-3 Vejle Lido Biograferne Viborg Aalborg BioCity (1-10) Aalborg Metropol Århus BioCity (1-9) Århus CinemaxX (1-8) Århus Metropol 1-5 SJÆLLAND Albertslund Birkerød Birkerød Bio Frederiksberg Falkonér Biografen Frederikssund Det nye Park Bio Helsingør Cinema Center (1-5) Herlev Herlev Teaterbio Hillerød Bio City (1-6) Holbæk Grand Bio Køge Køge Bio Lyngby Kinopalæet (1-11) Nakskov Saga Bio 1+2 Nykøbing F. Scala Bio (1-4) Næstved Næstved Bio (1-5) Ringsted Kino Ringsted Roskilde Kino Ro's Torv Slagelse Panorama (1-5) Tåstrup BioCity (1-7) Vanløse Vanløse Bio Vordingborg Vordingborg Cafeen Værløse Værløse Bio & Cafe KØBENHAVN København Baltoppen Bio 1-2 (Ballerup) København Glostrup Bio København Kastrup Bio København Empire Bio (1-4) København Grand Teatret 1-6 København Dagmar Teatret 1-5 København Imperial København Metropol 1-3 København Palads Teatret 1-20 Biografer, hvor der vises DBA-spot ved alle forestillinger

8 Markedsføring/PR 2008 SMS-konkurrence for at skabe trafik på mobilportalen

9 Markedsføring/PR 2008 Ingen medlemmer benyttede sig af tilbuddet om tilpasning af annoncer Få medlemmer benyttede sig af tilbuddet om støtte til lokal bio-reklame

10 Markedsføring/PR 2008 PR-værdi 2008 – total ca. 16. mio. kr. (dvs. ca. 2. mio. bedre end 2007) Fordeler sig som følger: - Værdi af omtale i trykte medier 3,8 mio. kr. - Værdi af omtale i TV/radio ca. 9,2 mio. kr. (eks. Basta, Kontant, Klamphuggerne, Nyhederne etc.) -Værdi af omtale i andre elektroniske medier anslået kr. 3. mio. -(eks. web-tv hos jp.dk, Jyske Bank ol.)

11 Brevkassesamarbejde med boligejer.dk/borger.dk Brevkassesamarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen på www.boligejer.dkwww.boligejer.dk fortsatte med stor succes og er nu udvidet til borger.dk Stor tak til de BOLIGadvokater, som gør en stor indsats for foreningen som eksperter i brevkassen! (Flere frivillige er velkomne!)

12 Lidt statistik….. Fortsat mange besøgende på hjemmesiden.

13 Digital tinglysning Kampagnesamarbejde indledt med Danske Advokater DBA bidrager med 2,5 mio kr., Danske Advokater bidrager ligeledes med 2,5 mio. kr og Margot & Thorvald Dreyers Fond bidrager med 1. mio. kr. Processen sat i stå pga. Domstolsstyrelsens udsættelse af projektet Kreativ linje er på plads

14 Samarbejder generelt Codan – adgang til on-line tegning af ejerskifteforsikring og husforsikring. Samarbejde med Frederik Meding om BOLIGbudget- system. Lancering udsat pga. den finansielle krise, som gør budgetlægning mere kompleks. Samarbejde med Klub Bolius – ca. 30 medlemmer har tilsluttet sig. Giver ikke mange nye kunder men gratis markedsføring af foreningen på bolius.dk samt i ”Bedre hjem”.

15 Samarbejde med Danske Advokater Samarbejdsaftale indgået på baggrund af følgende krav, som aftalt på sidste års generalforsamling: 1. DA skal respektere et stærkt og uafhængigt Danske BOLIGadvokater 2. DBA´s bestyrelse udgør DA´s fagudvalg indenfor privatboligområdet, dvs. køb og salg af bolig, lejeboliger, andelsboliger, projektsalg og andre beslægtede emner 3. DBA´s bestyrelse kan udgøres af såvel DA-medlemmer som andre der efter DBA´s vedtægter kan optages som medlem i DBA 4. DBA har udtaleretten i enhver henseende indenfor boligområdet og kommunikerer i Danske BOLIGadvokater’s navn.

16 Samarbejde med Danske Advokater 5.DA respekterer at DBA´s generalforsamling/bestyrelse lægger linien for boligpolitikken, herunder den forbrugerpolitiske vinkel. 6.Såfremt DA ønsker at udtale sig om forhold inden for privatboligområdet skal det koordineres med og accepteres af DBA – i det daglige af formand/næstformand. 7.Begge foreninger skal arbejde aktivt for at tilføre hinanden nye medlemmer. 8.DA vederlægger DBA for fagudvalgsarbejdet og for eventuel generel branche-information efter aftale.

17 Medlemsanalyse primo 2009 Medlemsanalyse fra 2004, 2005, 2007 og 2008 gentaget primo 2009! Som hidtil har ca. 50 % svaret på trods af kort frist - flot! Mange gode input – en stor hjælp i planlægningen!

18 Kurser 2008 63 godkendte kurser herunder følgende kurser gratis/til særlige DBA-priser Generalforsamling med fagligt indhold (3 lektioner) Medlemsmøder 7 steder i landet (á 3 lektioner) Andelsboligkøb-/salg (6 lektioner) Ejendomsbeskatning (6 lektioner) Koncepttræning (3 lektioner) Erhvervelse af mindre landbrug (6 lektioner) Herudover blev Lejeret (3 lektioner) og Finansiering/BOLIGbudget (3 lektioner) udbudt, men måtte aflyses som følge af manglende tilmeldinger

19 Informationer 2008 44 nyhedsmails udsendt til medlemmerne i 2008

20 Audit 2008 Besøg udsat til 2009 (34 besøg er nu igangsat)

21 Kundetilfredshed Klageantallet er fortsat meget lavt. I 2008 således kun 4 klager. Foreningen griber ind, hvis en klage viser, at en BOLIGadvokat har mistet grebet om en sag pga. sygdom eller andre personlige forhold

22 DBA-dokumenter BOLIGhandelsaftalen er blevet opdateret jf. ændret lovgivning

23 DBA repræsenteret i diverse udvalg o.l. i 2008 Udvalg vedrørende huseftersynsordningen – nedsat af Justitsministeriet Følgegruppen for huseftersyn (på vegne Advokatrådet) Udvalget vedr. digital tinglysning (på vegne Advokatrådet) Referencegruppe for boligejer.dk/borger.dk nu Domænebestyrelsen for bygninger, boliger og forsyning (på vegne DBA + Danske Advokater) Lovudvalget (Advokatrådet) Kontaktudvalget (På vegne DBA + Danske Advokater) - underudvalg vedr. sælgerpantebreve Danske Advokaters repræsentantskab

24 Politik - 2008 Foreningen har aktivt påvirket lovgivningen om digital tinglysning – herunder medvirket til at få fokus på vigtigheden af, at såvel køber som sælger skal underskrive det digitale skøde Foreningen har haft et indledende møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. styrelsens overvejelser om en revision af LOFE. DBA har særligt fokus på §15. Dialog med Konkurrencestyrelsen om Nulpunktsanalyse

25 Fremtid

26 Ståsted er fortsat fundamentet i 2009

27 Mål for foreningen – som hidtil At blive den mest attraktive forening for advokater, der ønsker at specialisere sig i boligskift At blive opfattet som den mest professionelle af specialforeningerne At blive opfattet som de mest professionelle rådgivere på boligmarkedet At opbygge størst præference på markedet At gøre det attraktivt at være medlem af DBA

28 Markedsføring/PR 2009 Markedsføringen fra 2008 fortsættes som følge af udsættelsen af digital tinglysning dvs. biograf- reklamer og annoncering på google frem til september - naturligvis suppleret med PR og artikler. Alt kan anvendes lokalt af medlemmerne!

29 Rekruttering 2009 - Opfordre til at alle gør en indsats for at få gode lokale kollegaer med som medlemmer eller DBA- støtter! -Medlemsmøder efter sommerferien ifm. implementeringen af digital tinglysning, hvor også ikke-BOLIGadvokater inviteres -Synliggørelse af DBA’s betydning for advokater, der arbejder med boligrådgivning -Lette rekruttering gennem vedtagelse af forslag om forholdsmæssigt kontingent ved indmeldelse.

30 www.danskeboligadvokater.dk 2009 Udviklingsplaner: Find BOLIGadvokat er implementeret i ny og bedre version

31 www.danskeboligadvokater.dk 2009 Boligemner Boligtorvet er med kort varsel blevet nedlagt af JP/Politiken – derfor ophører boligemne-leverancer pr 1/7-09 Ny samarbejdsmuligheder undersøges Da boligemnerne genererer mange besøgende har dette meget høj prioritet!

32 www.danskeboligadvokater.dk 2009 Hjemmesiden planlægges moderniseret i løbet af 2009 Udvides evt. med ekstra nye faciliteter (Geomatic) men boligemner på sitet prioriteres højest! Øget fokus på at BOLIGadvokater kan bistå selv- sælgere Når Danske Advokaters nye medlemssystem er på plads, undersøges mulighed for medlemsregistrering på flere adresser jf. GF-beslutning sidste år (forudsætter at medlem i fritekst kan forpligte sig til bestemte kontordage på adressen)

33 Evt. samarbejde med E-nettet E-nettet tilbyder bl.a. : Ejendomspriser Ejendomsdata med tingbog Mulighed for Standardløsning En særlig ”skræddersyet” løsning til DBA (denne vil indebære udviklingsomkostninger for DBA)

34 Særlige fokusområder 2009 Digital tinglysning Digital tinglysning forberedes og kampagne tilrettelægges – kreativ linje er lagt fast. Andre aktører planlægger yderligere digitalisering af papirerne i en bolighandel - foreningen følger denne udvikling tæt! Fokus på vigtigheden af at køber får rådgivning!

35 Særlige fokusområder 2009 Kurser i DBA-regi Målet er, at det generelle kursuskrav (18 lektioner årligt) kan opfyldes gratis/billigt gennem DBA-medlemskabet. Følgende kurser er planlagt: Andelsboligkøb/-salg (6 lektioner) Ejendomsavancebeskatning (6 lektioner) Erhvervelse af mindre landsbrugsejendomme (6 lektioner) Tvangsauktioner (6 lektioner) Finansieringsrådgivning og bolighandler – i en krisetid (3 lektioner) Rådgivning i forbindelse med nybyggeri- samt om- og tilbygninger ( 3 lektioner) Forhandling af pris og vilkår i en bolighandel ( 3 lektioner) Medlemsmøde i efteråret bl.a. om Køberrådgivning under forandring Husk at også kollegaer/fuldmægtige fra medlemsfirmaer kan deltage mod en beskeden merpris!

36 Særlige fokusområder 2009 Fortsat arbejde på at præge udviklingen gennem deltagelse i udvalgsarbejder, kontakter til relevante politikere, udvalg m.m. Fortsætte arbejdet med at skabe politiske forståelse for en ændring af §15 i LOFE. Arbejde på at finde en kronprins/kronprinsesse til formandsposten

37 Særlige fokusområder 2009 Danske Advokater Overvåge samarbejdet med Danske Advokater for så vidt angår om dette genererer flere medlemmer til DBA.

38 Særlige fokusområder 2009 Relationer til Advokatrådet -Retssikkerhedsprogram – indeholder bl.a. anbefaling om, at rådgivere ikke må være sælgere - Formandsvalg

39 2009 Bolighandler er fortsat den væsentligste årsag til at private kontakter en advokat Derfor skal markedsandelen fastholdes og helst udvides!

40 2009 - afslutning Opfordring! Markedssituationen giver optimale muligheder for at vise hvad en BOLIGadvokat kan bidrage med i en bolighandel – typisk kan BOLIGadvokaten tjene langt mere end salæret hjem til kunden – det giver god omtale/personlig markedsføring! Udnyt dette! (Deltag evt. i kurset ”Forhandling af pris og vilkår i en bolighandel” den 22/9)


Download ppt "Beretning 2008. Omverdenen 2008 Ekstremt mange boliger til salg – over 70.000 Prisfald Generelt fald på ca. 30 -35% i antal handler Stadig flere ejendomsmæglere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google