Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport EUD området Elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) status TUR melder snart ud at ”papir.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport EUD området Elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) status TUR melder snart ud at ”papir."— Præsentationens transcript:

1 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport EUD området Elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) status TUR melder snart ud at ”papir ansøgninger” udfases

2

3 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport EUD området Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) BEK nr. 834 af 27/06/2013 Gældende Praktikerklæring Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger blanketter til brug for praktikerklæringerne. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden.

4 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport Uddannelsesjournaler Der findes én journal for hvert speciale: Godschauffør, Renovationschauffør, Kranchauffør, Tankbilchauffør og Flyttechauffør. Uddannelsesjournalerne er udarbejdet, således at de tager udgangspunkt i godkendelsen af praktikvirksomheden.

5 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport Uddannelsesjournaler Uddannelsesjournalerne indeholder praktikskema til dokumentation af lærlingens arbejdsopgaver/jobfunktioner i de forskellige praktikperioder Skemaet udfyldes efter hver praktikperiode af arbejdsgivers kontaktperson, arbejdstagers kontaktperson og lærling i fællesskab Uddannelsesjournalen indeholder endvidere den afsluttende praktikerklæring, som skal udfyldes og indsendes af arbejdsgiver til TUR, som derefter kan udstede svendebrev til lærlingen

6

7 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport DM for transportlærlinge 2013 Herning Årets DM for transportlærlinge blev afholdt under Transport 2013. 64 lærlinge deltog i dysterne. DM for chaufførlærlinge 2013 1.Simon Søgaard Pedersen, ØSG A/S, EUC Lillebælt 2. Martin Elkjær Hansen, Kaj Pugholm Jensen ApS, UC Holstebro 3. Casper Kjær Korntved, Godstransporten Kolding A/S, EUC Lillebælt Michael K. Thomsen og Simon S. Pedersen.

8 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport ”Transport- og logistikuddannelserne er helt afgørende for, at vores samfund fungerer og hænger sammen. Vi har verdens mest talentfulde lærlinge”

9 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport AMU området Nyt kursus godkendt Natdistribution for godschauffører i byområder (47677) 2 dage Deltageren kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. Deltageren kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv. Deltagen kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. Deltageren kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der bør iagttages ved kørsel om natten. Deltagerne kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. overfald samt afgive rapport om unormale forhold..

10 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport Nyt kursus på vej Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffører 3 dage Deltageren kan i praksis udføre lastsikring i varebiler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og ergonomisk korrekt måde. Deltagen kan i praksis planlægge og udføre sikker og bæredygtig transport, med forskellige godstyper, anvende transportdokumenter samt køre defensivt, energiøkonomisk og er opdateret på færdselsregler. Deltagere kan handle korrekt i forhold til arbejdstidsregler. Deltageren kan udføre førstehjælp ved hjertestop efter retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd. AMU området

11 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport Nyt kursus på vej Energi økonomisk kørsel i praktisk lastbilkørsel 1 dag Deltageren kan på baggrund af sin erfaring med kørsel med lastbil over 3,5 t og tillært teori om faktorer der påvirker energiforbruget i praktisk kørsel og ved inddragelse af avanceret måleudstyr, opnå reduktion i forbruget af brændstof i lastbil over 3,5 t. Deltageren har kendskab til de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorers udstødning, samt hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget. Kurset ligger i øjeblikket til høring i Brancheudvalget. AMU området

12 Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport Øvrig orientering Vintertjeneste et projekt der gennemføres i samarbejde med TUR, Vejdirektoratet AMU- Nordjylland, AMU-Fyn, TEC og Mercantec for 1.150 medarbejdere Faglærerprogrammet for 2014 forventes at ligge på www.tur.dk mandag den 23. septemberwww.tur.dk


Download ppt "Chaufførfaglærerkonference september 2013 Nyt fra Vejgodstransport EUD området Elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) status TUR melder snart ud at ”papir."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google