Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet"— Præsentationens transcript:

1 TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet
v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Uddannelsesbekendtgørelsen Ulykker Arbejdsmiljø-organisation AML på uddannelsessteder Nyt fra Arbejdstilsynet TUR’s truckkonference 2012

2 Uddannelsesbekendtgørelse
Har været drøftet de sidste mange år og er endelig trådt i kraft. Teleskoplæssere med udskud over 1,5m er omfattet af certifikatkrav. Revision af førercertifikater er ikke gennemført og der er pt. ingen færdig plan. Der er umiddelbart enighed om at truck og teleskoplæsser med gafler ikke er sammenlignelige maskintyper! TUR’s truckkonference 2012

3 Ulykker Hvad går galt? 8% - andre ulykker
Ulykker der medfører mere end 1 dags fravær udover ulykkesdagen skal anmeldes!!!! 2863 ulykker anmeldte fra jan til dec. 2010 Samme ulykke optræder kun én gang. 17 % - Ulykker hvor andre end føreren er involveret (sammenblanding af gående og kørende) 14% - alvorlige ulykker der har krævet mere end 7 dages fravær 61% - Ulykker hvor der ikke er identifikation af at byrden har været løftet 8% - andre ulykker TUR’s truckkonference 2012

4 Arbejdsmiljøorganisation AMO
Alle virksomheder uanset størrelse skal samarbejde om sikkerhed og sundhed Virksomheder med 10 ansatte eller flere skal have en arbejdsmiljøorganisation AMO bestående af: Arbejdslederrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Det er arbejdsgiveren der som udgangspunkt skal være formand. TUR’s truckkonference 2012

5 AMO - hvem tæller med? Alle ansatte der ikke er arbejdsledere skal tælles med. (mere end 10 timer om ugen) Kursister tæller normalt ikke med men ”ansatte” på beskyttet værksteder, beskæftigelses- og aktiveringsprojekter, produktionsskoler o.lign hvor der udføres arbejde skal tælles med. TUR’s truckkonference 2012

6 AMO - pligter Arbejdsgiverne har pligt til at: AMO oprettes
Ansatte har mulighed for kontakt til AMO Medlemmer af AMO har tid til kontakt og årlig drøftelse Give AMO´s medlemmer lejlighed til at få viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål Det løbende sikres at medlemmer i AMO kan deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, herunder den centrale årlige drøftelse Sikre AMO´s deltagelse i udarbejdelse af APV Hører AMO inden henvendelse til særlig sagkyndig Orientere og inddrage AMO ved et evt. påbud fra AT AMO følger op på alvorlige ulykker og andre sundhedsskader TUR’s truckkonference 2012

7 AMO - opgaver AMO´s daglige opgaver
Løbende iagttage og kontrollere sikkerhed og sundhed for at forhindre arbejdsmiljøproblemer Hvis der opstår problemer skal AMO inddrages i løsningen AMO skal påvirke den enkelte ansattes adfærd, der forbedre egen og andres sikkerhed og sundhed Kontrollere at virksomheden giver en effektiv oplæring og instruktion At arbejdet tilrettelægges og udføres forsvarligt At tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges forsvarligt Underrette formand eller ledelse hvis risikoen ikke kan forhindres Ved overhængende betydelig fare kan AMO standse arbejdet – det er kun i disse situationer at AMO kan gå over den beslutnings kompetance som AMO har fået af arbejdsgiveren TUR’s truckkonference 2012

8 Arbejdsmiljøloven AML på uddannelsessteder
Arbejdsmiljøloven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. alle ansatte på en erhvervsskole er omfattet af arbejdsmiljøloven. Skolepraktikelever er også omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, fordi de udfører arbejde, der kan sammenlignes med arbejde for en arbejdsgiver. Øvrige elever/ kursister er derimod kun omfattet af visse af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Det gælder fx regler om arbejdets udførelse, stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler. AML §2 stk. 3 TUR’s truckkonference 2012

9 AML Hvem har ansvaret? Virksomheden (skolen) har objektivt ansvar for ansattes sikkerheden. Også selvom det ikke er forsætlig eller uagtsom. Mht. elever/ kursister skal der være tale om uagtsom eller forsætlig adfærd. Eksempelvis i brug af tekniske hjælpemidler. I særlige tilfælde pålægges personen der har medvirket til overtrædelsen et ansvar. Eks. skoleleder, lærer eller vejleder. TUR’s truckkonference 2012

10 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har hovedsæde i Landskronagade i København. Her er direktionen, Arbejdsmiljøfagligt center og et af de tre tilsynscentre (TC Øst) Tilsynet med virksomhederne er samlet i tre regionale tilsynscentre i hhv. Hadsten (TC Nord), Kolding (TC Syd) og Ringsted/København (TC Øst). Beskæftigelsesministeriets Center for HR og Personale (CHRP) indgår også i Arbejdstilsynet, hvor også Forebyggelsesfonden og Arbejdsmiljørådets sekretariat er placeret. Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbejdere med direktør Jens Jensen i spidsen. TUR’s truckkonference 2012

11 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har siden 1. jan 2012 udført risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder udtages på baggrund af beregnet risiko. F.eks. Tidligere reaktioner Branche De prioriterede områder frem til år 2020 er: Ulykker, Ergonomi og Psykisk arbejdsmiljø. (Støj udgår) TUR’s truckkonference 2012


Download ppt "TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google