Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læring og læringsressourcer i en læringscenteroptik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læring og læringsressourcer i en læringscenteroptik"— Præsentationens transcript:

1 Læring og læringsressourcer i en læringscenteroptik
Skolebiblioteket i udvikling Marts 2012

2 The Horizon Report 2011 ”key trends”
Muligheden for at tilgå internetressourcer fra mobile devices udfordrer den måde vi tænker læring på i formelle institutioner Man forventer at kunne arbejde, lære og studere hvor som helst og når som helst Arbejdets karakter er i stigende grad kollaborativt Vi bruger i højere grad cloud-baserede teknologier

3 Kritiske udfordringer
“Digital media literacy” er fortsat en nøglekompetence i alle fag og professioner Traditionelle evalueringsformer rækker ikke til vurdering af kollaborative, digitale produkter At holde trit med informationsmængden og udvikling af nye teknologier er en udfordring for såvel studerende som deres undervisere

4 ”Tecnologies to Watch”
Nærmeste fremtid (12 måneder) E-books mobiler Jeg tror bestemt, at de digitale børnebøger er fremtiden, men de vil ikke udkonkurrere almindelige bøger. Det er to helt forskellige oplevelser. Med de digitale børnebøger får man spiloplevelsen, og de er praktiske til bag­sædet. Jeg tror også, at de kan bidrage til at få flere drenge til at læse, fordi de ofte er fascineret af gadgets. Kari Sønsthagen, leder af forfatterskolen for børnelitteratur

5 ”Tecnologies to Watch”
Indenfor 2-3 år: Augmented reality Game-based learning De kompetencer, der behøves i fremtidens samfund er forskellige fra dagens krav.  Vi har ny teknologi til vores rådighed, men hvordan anvender vi den mest hensigtsmæssigt?

6 Hvad betyder disse tendenser for læring og læringsressourcer i en lokal læringscenteroptik?

7 Påstand Alle læremidler besidder et potentiale
Praksis (kulturen) er afgørende for om og på hvilken måde potentialerne realiseres

8 Hvad er læremidler? Undervisningsmidler Tekster/anskuelses-materialer
Redskaber Type Didaktiske læremidler Semantiske læremidler Funktionelle læremidler Eksempler Lærebogssystem Fiktion, film og litteratur, m.m. Tavler af alle slags og computer Definition fra Læremiddellandskabet, JH

9 Læremiddeltjek - parametre
 1. Tilgængelighed Indhold Udtryk Aktivitet 2. Differentiering 3. Progression 4. Lærerstøtte Planlægning Gennemførelse Evaluering 5. Sammenhæng I realisering af mål I formidling af indhold I aktivering af elever 6. Legitimitet Folkeskoleloven Fælles Mål Faglig viden Lærer- perspektiv Elev- perspektiv Samfunds-perspektiv Artikel

10 Vurdering af læremidler
Læremiddeltjek Elektronisk analysemodel udviklet af Læremiddel.dk i samarbejde med fagbladet Folkeskolen. Procesorienteret læremiddelanalyse - en procesmodel (pfd) Fra Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Jens Jørgen Hansen. Akademisk Forlag 2010. Holistic Evaluation  Thomas Illum Hansen & Jeppe Bundsgaard (2011) Skabelon til karakteristik og vurdering af læremidler Fra Vurdering af læremidler i praksis. Bodil Nielsen. Forlaget UCC 2010. Faglige kriterier og elevrettede eller pædagogiske kriterier Fra Undervisnnigsmidler i folkeskolen - undersøgelse af lærernes valg og brug af undervisningsmidler. Danmarks Evalueringsinstitut 2009. Vurdering af didaktiske relationer i undervisningsmaterialer (pdf) Fra Religionsdidaktik. Mette Buchardt (red.), Gyldendal 2006. Den udbyggede model Fra Kundskabens tekster. Egil Børre Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander, Peder Skyum-Nielsen, Universitetsforlaget 1998. 10-punkts-modellen Checkliste ved forberedelse af et læremiddelarbejde Fra At lære - hvordan og med hvilke midler? Knud Aagaard, Kroghs Forlag 1990. Beskrivelse af et undervisningsmiddel og dets anvendelsesmuligheder (pdf) Sven Aage Petersen, 1985. Undervisningsmiddelprisen (pdf) Undervisningsministeriets kriterieliste for tildeling af prisen. Materialevurdering (word) Skabelon fra Materialeplatformen. Analyse og vurdering af lærebogsmateriale (pdf) Amtscentralerne.  Senter for pedagogiske tekster Kriterieliste I (pdf) Kriterieliste II (pdf) Vurderingsskjema (pdf)

11 Digitale ressourcer Didaktiserede og ikke-didaktiserede ressourcer
Lærerne og de nye vilkår

12 To perspektiver på læremidler
Hvilket perspektiv har læringscentret?

13 Læringsressourcers rolle i skolens læringsmiljø og skolekultur
Læremiddelkulturen: Normer, rutiner, ressourcer og kompetencer Strategiske perspektiver for rum og ressourcer ”den tredje lærer i undervisningen”

14 Læremiddelkulturen

15 Viden og læring i et medialiseret, multimodalt perspektiv
Læring er en kompleks proces der indebærer transformation af multimodale tegn og medier i forskellige institutionelle sammenhænge. Fra konsument til producent - deltagelsesperspektivet Ny forståelse af viden, læring og identitetsdannelse Design för lärande : ett multimodalt perspektiv Staffan Selander, Gunther Kress

16 Organisatorisk forandring
Lærerteam Skoleledelsen Skoleledelsen? Læringscentret! lærerteam? Harald Leavitts systemmodel af organisationer

17 Udviklingskompetence
Hvordan bliver I sammen med kollegerne i stand til kritisk at drøfte læremidler/læremiddelkultur i et fagligt fællesskab med henblik på udvikling af fag, undervisning og skole?

18 Læringsdesign med web 2.0 Mindmanager Moodle WixCom Picnic
Wikimedia Commons Monkey Jam ”Web 2.0 til klasselæreren” Go2web20 Skolernes Udviklings Netværks Blogs

19 Et sidste spørgsmål… Hvordan kan man udvikle en metodisk tilgang til analyse af læremidler, der favner læremiddelkulturen, ser læringspotentialer og muligheder og rummer et evaluerings-perspektiv i relation til læremidlets anvendelse i en specifik kontekst?

20 Diskussion Hvad er den mest markante idé eller tanke I har fået under de to oplæg? Tag først en runde hvor alle ytrer sig Afgør derefter i hvilken rækkefølge I vil drøfte det Sørg for at I har mindst ét markant synspunkt I kan præsentere for holdet


Download ppt "Læring og læringsressourcer i en læringscenteroptik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google