Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ressourcer og læremidler i et didaktisk perspektiv Læring og Læringsressourcer, 251012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ressourcer og læremidler i et didaktisk perspektiv Læring og Læringsressourcer, 251012."— Præsentationens transcript:

1 Ressourcer og læremidler i et didaktisk perspektiv Læring og Læringsressourcer, 251012

2 HVERDAGHVERDAG UDDANNELSEUDDANNELSE Kultur og læring

3 Læringsrum og ressourcer

4

5 Undervisning og vejledning WIKI Undervisning Forberedelse Kollaboration Vejledning Skolekom Mail F2F

6 Lærerne og de nye vilkår

7 Et udvidet didaktikbegreb FRA: et snævert didaktikbegreb  (med en fokus på) mål og midler TIL : et udvidet didaktikbegreb  (med en fokus på) undervisning og læreprocesser

8 Mediedidaktik Fagdidaktik Almen didaktik

9 UNDERVISNIGENS DIGITALISERING OG DIDAKTIK 2.0 Rene B. Christiansen og Karsten Gynther: Folkeskolens læremiddelkultur under pres Didaktik 2.0 – didaktisk design for skolen i videnssamfundet i: Didaktik 2.0.

10 Traditionel læremiddelkulturNye læremiddelkulturer Læremiddelkæde præget af faginstitutioner og en kæde af professionelle voksne, der producerer, vurderer og distribuerer læremidler til børn Kontingente læremiddelkæder med vilkårlige institutioner, funktioner, relationer, roller, og alder i produktion og valg af læremidler Forlagsproducerede (primært bøger)Internetbaserede Kommercielle Offentliggjorte - brugergenerede (web 2,0) – open source – freeware BudgettungeGratis Præget af vaner og gatekeepers i form af bibliotekarer og IT-chefer Let tilgængelige læremidler – gatekeeperne bypasses Styret af en læremiddeltradition – et institutionsperspektiv Styret af et deltagerperspektiv (lærere og elever) Driftsikre Driftsikkerheden er usikker og afhængig af kontekst (rammefaktorer som netadgang, antal pc’er mv.) Indholdet er fagligt og pædagogisk legitimeret (I folkeskolen bl.a. gennem forankring i ”Fælles Mål”) Indholdsrelevansen afhænger af brugerens informationskompetencer (lærer eller elevens) Høj valideringsgrad Usikker valideringsgrad (Brugergenereret indhold og brugergenereret validering) Tilbyder sikring og styring gennem ”ekstern didaktisering” Eleverne bliver didaktiske designere og læreren må i sit didaktiske design forholde sig til dette. (Didaktik 2,0) Eksempel: ”Lærebogen”Eksempel: ”Wikipedia”

11 Vidensprodukter 1.0 og 2.0 Vidensprodukter1,02.0 Indhold Indholdet er produceret fra ”bunden” af Indholdet er remedieret dvs. et målrettet remix af eget og andres indhold Produktions- former Produktion, indsamling, redigering og formidling af selvstændige data Kombination af 1,0 former med vidensdelende processer Udbredte IT- teknologier i skolen Digitale værktøjsprogrammer Digitale værktøjsprogrammer og web 2.0 medier. Indholds- producenter Individ (eleven) Fællesskaber (Elevsamarbejde eller elever + brugere af web 2.0 videndelende platforme og/eller kommercielle læremiddelproducenter) AfsenderEleven Eleven/eleverne som repræsentant for et videndelende fællesskab ModtagereLærerenLæreren, eleverne, deltagerne i en videndelingskultur Produktmål Dokumentation af kvaliteten af elevernes videnstilegnelse Dokumentation af kvaliteten af elevernes deltagelse i vidensudvekslende processer ProdukterSelvstændigt kommunikerende artefakter Videndelingsmiljøer, Facilitering af andres videndelingsaktiviteter, Deltagelse i videndelings-aktiviteter, Metakommunikerende produkter

12 Lærerens didaktiske design: Elevernes didaktiske design Adgang til viden Vidensprodukter Vidensmål Evaluering Stilladsering Didaktik 2.0 – en planlægnings- og refleksionsmodel

13 Ressourcer og læremidler?

14 De(t) gode spørgsmål? Hvad skal understøttes og udfordres? Hvilke eksperimenter skal iscenesættes? Ressourcer og læremidler?


Download ppt "Ressourcer og læremidler i et didaktisk perspektiv Læring og Læringsressourcer, 251012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google