Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR-byen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR-byen"— Præsentationens transcript:

1 Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR-byen
4 mar 2011 COWI PowerPoint design manual Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR-byen ATV-vintermøde d. 8 marts 2011 Troels Lund, COWI 8 mar 2011 Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen

2 Indledning Geologiske og hydrogeologiske forhold
Idé, koncept og design Anlægget Princip Krav fra myndighederne Erfaringer Hydrogeologisk fokus Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

3 Geologiske forhold Kvartære aflejringer 12-15 m sand og moræneler
Kalkoverflade ca. kote -10 m Rådhusdalen – opfyldt med groft grus, bund i kote -35 m Transmissivitet i kalk ca. 3*10-3 m2/s Transmissivitet i Rådhusdalen ca. 10 til 20*10-3 m2/s Udfordring ved etablering af kældre – meget vand Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

4 Hydrogeologi Grundvandspotentiale Mellem kote 0 og -1,5 m
Fladt – meget begrænset strømning Lille dybde til grundvandsspejlet Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

5 Idé og koncept, miljø Stort kølebehov i DR-byen (it, drivhus, studier m.m.) Høj transmissivitet - nemt at oppumpe og reinfiltrere (dog lille afstand til grundvandsspejl) Lille strømning af vand - opbevaret kulde/varme kan genbruges den følgende sæson Område med begrænsede drikkevandsinteresser (begrænset påvirkning af saltvandsgrænsen - boringsindretning) Ved termisk og hydraulisk balancering kan påvirkning af følsomme områder undgås (følsomme bygninger mod nord, Grønjordssøen mod sydvest Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

6 Idé og koncept, hydraulisk og termisk balance
Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

7 Undersøgelser og vurderinger af design og boringsplaceringer
Grundvandsmodellering, partikel- og varmetransportmodel Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

8 Idé og koncept, samlet løsning
Hydraulisk og termisk balancering Kapacitet 150 m3/t, m indbyrdes afstand mellem boringsgrupperne Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

9 Kølesystem, nøgletal Køleeffekbehov, spids 4.2 MW
Årligt kølebehov 12,000 MWh Grundvandskøling 39 % Tør/fri-køling 28 % Kompressor køling 33 % Energi fra grundvand (Oppumpning af m³/år jf. tilladelse) ≈ 5800 MWh køling pr. år (∆T = 10°C) når der efter nogle år er opbygget ekstra kølekapacitet ≈ 4080 MWh køling pr. år (∆T = 7°C) i starten Kapacitet for grundvandskøling: Kølekapacitet op til 1 MW, men i spidslast med opbygget kølereservoir kan det komme endnu højere op Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

10 Anlægget, boringer Kildeplads nord (varm) Kildeplads syd (kold)
Tavlebygværk Pumpe-/infiltrationsboringer 8 (6) stk. Kildeplads syd (kold) Pumpe-/infiltrationsboringer, 4 stk. Ledninger m.m. Moniteringsboringer Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

11 Boringer i området Pumpe- /infiltrationsboringer
Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

12 Boringsindretning Pumpe-/infiltrationsboringer, indretning
Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

13 Boringsindretning Pumpe-/infiltrationsboringer, indretning
Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

14 Moniteringsboringer Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen
8 mar 2011

15 Tilladelser og krav fra Center for Miljø
Tilladelse til at: Udføre de nødvendige boringer Oppumpe og reinfiltrere m3/år til grundvandskøling, svarende til m3/år/kildeplads Oppumpe og reinfiltrere med maksimalt 150 m3/t (øget til 200 m3/t i midlertidig tilladelse) Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

16 Tilladelser og krav fra Center for Miljø
Vilkår Første tilladelse: 38 stk. Supplerende vilkår: 2 stk. Forlængelse af tilladelse: Mindre ændringer af 5 vilkår Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

17 Tilladelser og krav fra Center for Miljø
Udvalgte vilkår: Lukket system, max 20/(25) grader Løbende monitering af tryk (vandstand), temperatur og ledningsevne (2 boringer) i pumpe-infiltrationsboringer Monitering af vandstand i omgivende moniteringsboringer Udtagning af vandprøver Overvågning af tryk i glycolkreds og sikring af denne Kontrolbog med oplysninger om anlægget, oppumpede vandmængder, ændringer, dokumentation for ændringer, unormal drift, påbud. Opbevares i mindst 10 år Kalibrering af varmetransportmodel. Rapportering af moniteringsdata én gang årligt, kommenteret ifht. om forudsætningerne holder Månedlig rapportering (nedsat til hver 3. måned) I praksis fleksibelt samarbejde Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

18 Monitering Overvågning real time med BMS-system af køleanlæg og pumpe-/ inifltrationsboringer Overvågning med eksterne dataloggere i øvrige boringer (trådløse loggere under overvejelse) Vandprøver Indlæses, opbevares i database, som kan generere rapporterne automatisk Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011

19 Erfaringer Kan drives og moniteres hensigtsmæssigt
Godt kapacitet m3/t ikke noget problem Kølekapacitet >1 MW Risiko for temperaturgennembrud mindre end opr. vurderet Beskedne og helt acceptable påvirkninger af området Mulighed for anvendelse af anlægget til opvarmning om vinteren. Attraktivt alternativ til traditionel køling ved rigtige hydrogeologiske forhold og kølebehov Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR- byen 8 mar 2011


Download ppt "Grundvandskøling i sværvægtsklassen i DR-byen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google