Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NUBA Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi – for Anæstesisygeplejersker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NUBA Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi – for Anæstesisygeplejersker"— Præsentationens transcript:

1 NUBA Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi – for Anæstesisygeplejersker
v. Lars Falcon Anæstesisygeplejerske, vejleder i børneanæstesi Juliane Marie Centret´s operations- og anæstesiklinik Rigshospitalet København

2 Baggrund Børneanæstesi stiller specielle krav til såvel anæstesilægens som anæstesisygeplejerskens fagkompetencer Børneanæstesi centraliseres på de større universitetssygehuse Stigende krav til sundhedspersonalets kvalifikationer og kompetencer samt ønsket om øget specialisering både fra befolkningen og fra fagpolitisk side Anæstesisygeplejen er en selvstændig profession i de nordiske lande, autorisation på baggrund af generalistuddannelse indenfor anæstesi-sygepleje Ingen formaliseret videreuddannelse indenfor børneanæstesi

3 Formål At højne det faglige niveau indenfor børneanæstesi samt udvikle det børneanæstesiologiske speciale indenfor anæstesisygeplejen på nordisk plan At skabe et ensartet uddannelsesforløb på nordisk plan

4 Historik Idéoplæg til uddannelsen præsenteret for centrale universitetshospitaler i norden oktober 2010 Stor interesse for ideen i både Sverige, Norge og Danmark Invitation til arbejdsseminar, afholdt primo april 2011 i København Fastsættelse af rammerne for uddannelsen og valg af styregruppe Første styregruppemøde afholdt primo juni 2011 i Oslo Udarbejdet uddannelsesprogram og kontrakt april 2012, godkendt af NOSAM maj 2012 14 kursister påbegyndt uddannelsesforløbet 1. september 2012

5 Rammerne for uddannelsen
Uddannelsens varighed er 12 måneder 9½ måneds klinisk træning i børneanæstesi i uddannelsesafdeling (supervision af tutor) 1 måneds klinisk ophold på ekstern anæstesiafdeling 3 ugers klinisk ophold på børneintensiv afdeling / neonatalafdeling / børnesmerteenhed 3 teorikurser af 3 dages varighed (på skift mellem de deltagende lande) Ansættelse af 1 års varighed (fuld tid) på udvalgte anæstesiafdelinger i norden Udgifter til uddannelsen påhviler ansættelsesstedet Uddannelsen koordineres af valgt styregruppe med repræsentanter fra de deltagende lande Udbyder af uddannelsen, NOSAM

6 Kvalifikationer Ansøger til en uddannelsesstilling skal være uddannet anæstesisygeplejerske Mindst 1 års erfaring indenfor børneanæstesi Optagelse på uddannelsen kræver ansættelse i uddannelsesstilling på en af de udvalgte universitetshospitaler i norden

7 Krav til kursisten Skal opfylde de i uddannelseskontrakten beskrevne mål Skal være opsøgende og vise engagement i sit 12 måneders uddannelsesforløb Skal sammen med tutor evaluere sit uddannelsesforløb mindst hver anden måned Skal deltage i alle 3 obligatoriske teorimoduler (fremlæggelse af tildelte emner) Skal sammen med tutor arrangere eksternt ophold på anæstesiafdeling og intensiv afdeling / neonatal afdeling Ved uddannelsens afslutning udfærdige en rapport over uddannelsesforløbet, eksterne praktikophold samt tilegnede kliniske og teoretiske færdigheder. Rapporten skal godkendes af styregruppen inden uddannelsesbevis udstedes

8 Opstart af NUBA

9 Udvalgte universitetssygehuse
Danmark: Rigshospitalet, København Odense Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Norge: Oslo Universitetssjukhus / Rikshospitalet Bergen, september 2013 Trondheim, september 2013 Sverige: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg Lund Universitetssjukhus

10 SPØRGSMÅL ?

11 Tak for opmærksomheden !


Download ppt "NUBA Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi – for Anæstesisygeplejersker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google