Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morten Ejrnæs og Tim Niss Corell

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morten Ejrnæs og Tim Niss Corell"— Præsentationens transcript:

1 Morten Ejrnæs og Tim Niss Corell
Grænseværdier for fusariumtoksiner Morten Ejrnæs og Tim Niss Corell Plantedirektoratet PLANTEDIREKTORATET

2 2. EU lovgivning - DK lovgivning
1. Indledning 2. EU lovgivning  -  DK lovgivning 3. Grænseværdier for andre mykotoksiner 4. SCAN og EFSA 5. Nationale grænseværdier 6. PD’s undersøgelser i problembesætninger 7. EU forslag til grænseværdier 8. Regulering 9. Konklusion PLANTEDIREKTORATET

3 EU DK Fusariumtoksiner vil som et uønsket stof i foderstoffer høre
under direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer. Bilag 1 i direktivet indeholder grænseværdier for de uønskede stoffer. Fusariumtoksiner vil som et forurenende stof i levnedmidler høre under forordning 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler. DK Dansk lovgivning: Bekendtgørelse om foderstoffer nr. 998 af 12. oktober 2004. Bilag 6 indeholder grænseværdierne PLANTEDIREKTORATET

4 Grænseværdier for aflatoksin B1 og Meldrøje (Ergot) i foderstoffer.
Ingen EU grænseværdier i foder for andre mykotoksiner endnu. PLANTEDIREKTORATET

5 EU 1992: SCAN (The Scientific Committee for Animal Nutrition)
udtrykker et behov for vurdering af andre mykotoksiner end aflatoksiner og peger især på ochratoksin A i foder til slagtesvin og slagtekyllinger. Report of the Scientific Committee for Animal Nutrition on fixing of maximum permitted level of mycotoxins in feedingstuffs, November 1992. 2003: SCAN udgav sin endelige og sidste rapport om uønskede stoffer i foderstoffer og anbefalede, at ochratoxin A og fusariumtoksinerne zearalenon og deoxynivalenol (DON) på sigt skulle optages i bilag 1 til direktiv om uønskede stoffer. Fusariumtoksinerne T-2 toksin, fumonisiner og moniliformin bør følges nærmere. Opinion of the Scientific Committee on Animal Nutrition on undesirable substances in feed, 25 April 2003. EU PLANTEDIREKTORATET

6 2004: EFSA (European Food Safety Authority) rapporter om ochratoxin A
og fusariumtoksinerne zearalenon og DON. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed, 2 June 2004. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Zearalenone as undesirable substance in animal feed, 28 July 2004. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to ochratoxin A (OTA) as undesirable substance in animal feed, 22 September 2004. EU PLANTEDIREKTORATET

7 Risikovurdering og anbefaling DON:
Flere data om forekomsten af DON i fodermidler og strøelse er nødvendige for bedømmelse af påvirkningen af dyrene. Validerede analysemetoder til foderstoffer er nødvendige. Svin er den mest følsomme art, no-effect level skal bestemmes. Drøvtyggere mere resistente. Effekt på mavetarmkanalen og effekt på immunsystemet – både hun- og handyr. Risikovurdering og anbefaling DON: PLANTEDIREKTORATET

8 Flere data om forekomsten af zearalenon i fodermidler og strøelse er
nødvendige for bedømmelse af påvirkningen af dyrene. Validerede analysemetoder til foderstoffer er nødvendige. Svin og får er de mest følsomme arter, no-effect level skal bestemmes. Kvæg og fjerkræ mere resistente. Østrogen effekt – hundyr mest følsomme. Zearalenon: For begge fusariumtoksiner: Ingen anbefaling af grænseværdier endnu. PLANTEDIREKTORATET

9 Nationale grænseværdier (GV) µg/kg
Land type DON zearalenon Østrig orienterende 50 Belgien vejledende Canada GV 3000 Cuba 300 Cypern Estland 50-200 Tyskland 50-500 Iran Israel 1000 Japan Litauen Rumænien 20 Norge Serbien Slovenien 400 Sverige Holland GMP – rejection level GMP – action level 80-400 Ukraine Uruguay USA PLANTEDIREKTORATET

10 Plantedirektoratets undersøgelser 2004 problembesætninger
Type foder DON µg/kg zearalenon µg/kg majsensilage 210 do. øverst 96 do. nederst 116 majsstak 547 147 367 do. 382 383 273 101 majsensilage indkøbt 323 do. hjemmeavlet 345 458 226 PLANTEDIREKTORATET

11 Plantedirektoratets undersøgelser 2004 (fortsat) problembesætninger
Type foder DON µg/kg zearalenon µg/kg majsensilage 809 287 do. 496 1204 græsensilage 55 <100 62 95 36 græs-helsædensilage 89 69 75 58 PLANTEDIREKTORATET

12 Plantedirektoratets undersøgelser 2004 (fortsat) problembesætninger
Type foder DON µg/kg zearalenon µg/kg fuldfoder kvæg 158 69 90 tilskudsfoder kvæg 179 46 10 51 131 125 120 - 108 116 195 297 tilskudsfoder kalve 178 PLANTEDIREKTORATET

13 Plantedirektoratets undersøgelser 2004 (fortsat) problembesætninger
Type foder DON µg/kg zearalenon µg/kg tilskudsfoder kvæg 156 fuldfoder kvæg 165 326 87 - lucerne hø 77 valset korn 465 rapsskrå 79 soja 86 88 68 130 PLANTEDIREKTORATET

14 Plantedirektoratets undersøgelser 2004 (fortsat) problembesætninger
Type foder DON µg/kg zearalenon µg/kg soja 109 rapskager 75 roepiller 79 valset korn 94 85 - raps 76 halm 192 1641 T-2 og HT-2 toksiner i alle ovennævnte undersøgelser < 10 µg/kg PLANTEDIREKTORATET

15 EU seneste forslag til grænseværdier (GV) µg/kg foderstof med 12% vandindhold
DON zearalenon fuldfoder og tilskudsfoder svin 500 fuldfoder og tilskudsfoder kalve, lam, gedekid 2000 fuldfoder og tilskudsfoder kvæg, får, geder 4000 fuldfoder og tilskudsfoder fjerkræ fuldfoder og tilskudsfoder heste, kaniner, kæledyr …. fuldfoder og tilskudsfoder smågrise og gylte 50 fuldfoder og tilskudsfoder søer og slagtesvin 250 fuldfoder og tilskudsfoder får og geder fuldfoder og tilskudsfoder kalve og malkekvæg Korn og kornprodukter mv. til foderfremstilling andet fuldfoder og tilskudsfoder ingen GV nødvendig (fjerkræ, andet kvæg end malkekvæg) el. umulig at fastsætte (heste, kaniner, kæledyr) SANCO/0064/2004-rev.2 og SANCO/0065/2004-rev.2 PLANTEDIREKTORATET

16 Fødevarer EU forslag µg/kg
DON Uforarbejdede cerealier (ikke durum hvede, havre og majs) 1250 Uforarbejdet durum hvede, havre og majs 1750 Mel 750 Brød 500 Pasta Forarbejdet cereal-baseret børnemad 200 Zearalenon Uforarbejdede cerealier (ikke majs) 100 Majs Mel (ikke majsmel) 75 Majsmel Brød, cornflakes, morgenmadscerealier 50 Korn- og majsbaseret børnemad 20 SANCO/0006/2004-rev.6-updated PLANTEDIREKTORATET

17 Muligheder for regulering
Grænseværdier Indgrebsværdier Guidance for operators Muligheder for regulering PLANTEDIREKTORATET

18 Kontrolproceduren i Plantedirektoratet Målrettede prøver 2005
1. Tilsynsprøver, virksomheder 80 prøver af foderstoffer undersøges for fusariumtoksiner (fumonisiner) - majs og foderblandinger hvori der indgår majs (især importerede) 2. Kontrol på primærbedrifter 100 prøver af fodermidler undersøges for fusariumtoksiner (DON, T-2, zearalenon) - korn, grovfoder: ensilage (majs, græs), halm, hø Kontrolproceduren i Plantedirektoratet Målrettede prøver 2005 PLANTEDIREKTORATET

19 Konklusion Koordineret kontrolprogram: analyse af fusariumtoksiner i fodermidler (især majsensilage) synes ikke at tyde på, at fusariumtoksiner i foder generelt er et stort problem i DK. Ikke behov for fastsættelse af midlertidige danske grænseværdier. DK støtter EU grænseværdier for fusariumtoksiner og andre mykotoksiner. PD går ind for et tæt samarbejde med FVST, DFVF og erhvervet. God fodringsmæssig praksis er vigtig for elimination af problemer med mykotoksiner i foderstoffer. PD følger situationen gennem kontrolprogrammer og årvågenhed omkring problembesætninger. PLANTEDIREKTORATET


Download ppt "Morten Ejrnæs og Tim Niss Corell"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google