Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Tolkning og konsekvens af en A-punktur” Arteriel Blod Gas (ABG) analyse Karen-Lise Welling Neuro Intensiv Afsnit 2093.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Tolkning og konsekvens af en A-punktur” Arteriel Blod Gas (ABG) analyse Karen-Lise Welling Neuro Intensiv Afsnit 2093."— Præsentationens transcript:

1 ”Tolkning og konsekvens af en A-punktur” Arteriel Blod Gas (ABG) analyse Karen-Lise Welling Neuro Intensiv Afsnit 2093

2 A-punktur Cases Systematik: Vurdering af ABG Kompensatoriske mekanismer pH og SAT – hvorfor så vigtig K og ABG – hvorfor vigtig Svar på cases

3 3 konsekutive a-punkturer

4 A-punktur – normalværdier A-punktur –pH 7,35-7,45 –SAT 95-99 –paO 2 10-14 kPa –paCO 2 4,7-6,2 kPa –SBE* –2 -+2 –SBC 22-27 mmol/L *Afvigelse fra SBE når pH er 7,40 og PaCO 2 er 5,2 kPa

5 A-punktur – case 1 2094 – 3.11 Kvinde, 83 år, indbringes fra Norgesbåden Hypertension, ryger, måske KOL Fundet ukontaktbar, snorkende respiration GCS 12 – CT mindre ICH, ej OP-indik. Næste dag CCS 8 – kontrol-CT uændret Fin SAT – frie luftveje

6 A-punktur – case 1 Arterieblodgas (ABG = A-punktur) viser –pH 7.33 –pCO 2 9,8 kPa –SAT 96 –pO 2 11 kPa –SBE 0,6 –Na 136 mmol/l –K 3,8 mmol/l Tolkning?

7 A-punktur – case 2 Ældre kvinde indlagt gennem 1 uge, mistanke om encephalitis GCS 9-10 Frie lufteveje, fin SAT, OK hostekraft Spiser ikke rigtig og er suppleret med iv væske dagligt, enteral ernæring startes Får et thiazid samt innohep

8 A-punktur – case 2 A-punktur viser –pH 7,48 –SAT 97 –paO 2 10 kPa –paCO 2 5,2 kPa –Na 133 mmol/l –K 3,4 mmol/l –SBE 9 ER DENNE A-punktur PATOLOGISK? SKAL DER INTERVENERES?

9 A-punktur – normalværdier A-punktur –pH 7,35-7,45 –SAT 95-99 –paO 2 10-14 kPa –paCO 2 4,7-6,2 kPa –SBE* –2 -+2 –SBC 22-27 mmol/L *Afvigelse fra SBE når pH er 7,40 og PaCO 2 er 5,2 kPa

10 A-punktur – systematik Prioriteret rækkefølge –Iltningen (Hypoxi er den eneste reelle fare) –pH –PaCO 2 –SBE

11 A-punktur – ”iltning” Ilt optagelse –Afhænger af FiO 2, lungevævets tilstand, shunt Ilt transport –Afhænger af PaO 2, kredsløb, Hgb, evt. giftstoffer Ilt afgivelse –Afhænger af Hgb’s iltaffinitet

12 ABG - tolkning pH ACIDOSE pH<7,37ALKALOSE pH>7.43 Resp. PaCO 2 >6,2 Met. SBE<-2 Resp. PaCO 2 <4,9 Met. SBE>+2

13 ABG - tolkning pH ACIDOSE pH<7,37ALKALOSE pH>7.43 Resp. PaCO 2 >6,2 Metab. SBE<-2 Resp. PaCO 2 <4,9 Metab. SBE>+2 Kompensatorisk Resp. Acid SBE stiger Kompensatorisk Resp. alkalose SBE falder Kompensatorisk Met. Acid PaCO 2 stiger Kompensatorisk Metab. Alkalose PaCO 2 stiger Kompensatorisk Metab. Acid PaCO 2 stiger

14 Kompensatoriske mekanismer Metabolisk kompensation –Buffere (sekunder!) bikarbonat, fosfat, proteiner, Hgb –HCO 3 - /H 2 CO 3 = 20/1 og pH =7,40 Respiratorisk kompensation –Alveolær ventilation (minutter!) Faktor 2 øgning af ventilation – pH øges 0,23 Faktor 4 reduktion af ventilation – pH falder 0,45 Renal kompensation –HCO 3 -, H +, K + Timer-dage! PaCO 2 + -

15 Eksempel Akut …hvad? –pH 7,16 –SAT 82 –paO 2 6,8 kPa –paCO 2 9,2 kPa –SBE –9,6 –SBC 14,4 mmol/L Akut kombineret respiratorisk metabolisk acidose f.eks. Fremskredet cirkulatorisk shock genoplivning efter hjertestop

16 Hypodynamisk respirationsinsufficiens Fælles patogenese til respinsuff Patogenese Strategi –ABG Tages per konvention, men er uden værdi i initiale vurdering –Vitalkapacitet (VK) er det bedste mål –Sammen med klinisk vurdering – hoste & rtg. –Eventuelt tillige inspiratorisk trykmåling (NIF) –Elektiv tidlig INTUBATION! Nedsat hoste Sekret Atelektase Resp.insuff. Infektion Sepsis CIP? ATIN? ARDS? MORS NIV? Mange NIA døgn

17 F.eks. Guillain-Barré ITA indlæggelseskriterier På NIA: –VC 30% <24 t –NIF < 30 cm vand, MEP < 40 cm vand –Aspiration –Autonom instabilitet (66%) –Hastig progredierende pareser –Bulbære pareser (5%) »Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11:338-47 »Hughes et al. Arch Neurol 2005;62:1194-8.

18 F.eks. Guillain-Barré Intubationskriterier Intuberes - elektivt: –VC 30% <24 t eller svælgparese Intuberes – akut –Undgå det så vidt muligt – alligevel intuberes 50% mellem kl. 18 og 06. »Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11:338-47. Nedsat hoste Jamen, pt. havde fine farver og A-pkt…..? VK!

19 Eksempel Akut –pH 7,23 –SAT 85 –paO 2 7 kPa –paCO 2 9,5 kPa –SBE +0,2 –SBC 24 mmol/L Fuldt kompenseret –pH 7,38 –SAT 88 –paO 2 7,9 kPa –paCO 2 8,5 kPa –SBE +16 –SBC 40 mmol/L

20 Eksempel Akut –pH 7,53 –SAT 95 –paO 2 9,2 kPa –paCO 2 4,9 kPa –SBE +12,2 –SBC 36 mmol/L Fuldt kompenseret –pH 7,37 –SAT 93 –paO 2 8,2 kPa –paCO 2 7,4 kPa –SBE +6,9 –SBC 32 mmol/L

21 Eksempel Akut –pH 7,53 –SAT 95 –paO 2 7,9 kPa –paCO 2 3,2 kPa –SBE –0,3 –SBC 26 mmol/L Fuldt kompenseret –pH 7,36 –SAT 94 –paO 2 8,8 kPa –paCO 2 3,0 kPa –SBE –7,9 –SBC 16 mmol/L

22 A-punktur – ”iltning” Ilt optagelse –Afhænger af FiO 2, lungevævets tilstand, shunt Ilt transport –Afhænger af PaO 2, kredsløb, Hgb, evt. giftstoffer Ilt afgivelse –Afhænger af Hgb’s iltaffinitet –Skal vi se på SAT eller PaO 2 ?

23 SAT og pH – hvorfor vigtig? SAT er den fraktion (%) af Hgb, som er mættet med ilt – 1 Hgb binder 4 O 2 SAT er surrogat parameter for PaO 2 Hæmoglobin dissociationskurve kan flytte sig – MEGET! Stor klinisk betydning ved nedsat oxygeneringsbesvær – man får ”mindre” (PaO 2 ) for ”pengene” (FiO 2 )

24 SAT og pH 95 SAT PaO 2 (kPa) 12 kPa6,5 kPa pH 7,4 pH 7,3 pH 7,5 100

25 Kalium og pH K + -konc = K+K+ H+H+ K + -konc = 3,5-5,0 mmol/l ECV ICV 70 kg – 45 l væske, 30 l ICV og 15 l ECV K i ICV = ? og K i ECV = ? Blod/plasma fasen er 1/3 af ECV = 4,5 l 150 mmol/l Af legemets væskefase er ICV:ECV = 2:1 Legemes totalt væskefase = 2/3 bodyweight

26 Kalium og pH K + i ICV = 150 mmol/l x 30 l = 4500 mmol K + i ECV = 3,5 mmol/l x 15 l = 57 mmol Max hastighed 0,5 mmol/kg/t… …600 mmol/døgn ikke helt usædvanligt på NIA! Intracellulær Kalium depletering Hyppigste årsag til Metabolisk alkalose

27 A-punktur – case 1 - løsning Arterieblodgas (ABG = A-punktur) viser –pH 7.33 –pCO 2 9,8 kPa –SAT 96 –pO 2 11 kPa –SBE 0,6 –Na 136 mmol/l –K 3,8 mmol/l CT var nomal. Hun insuff. Ventilation.

28 A-punktur – case 2 - løsning A-punktur viser –pH 7,48 –SAT 97 –paO 2 10 kPa –paCO 2 5,2 kPa –Na 133 mmol/l –K 3,4 mmol/l –SBE 9 Klart patologisk ABG. Insuff. K subst. I 10 døgn med kun 50 mmol/døgn. Svær intracellulær K depletering og kompensatorisk forhøjet SBE.

29 Konklusion -ABG ABG er en virkelig nem prøve at tage En VBG siger meget det samme som en ABG… Systematik og enkle regler er faktisk nok Anamnese vigtig – ”normalitet” er individuel Ilt er ufarligt – aldrig toxisk når givet eksternt – max FiO 2 er 0,40 via maske SAT, pH og PaO 2 interagerer Glem ikke Kalium

30

31

32

33 A-punktur – case GB patient Arterieblodgas (ABG = A-punktur) Indl. –pH 7.40 –pCO 2 5,5 kPa –SAT 99, pO 2 11 kPa –SBE 2,5 –Na 140 mmol/l –K 4,2 mmol/l Arterieblodgas (ABG = A-punktur) viser nu –pH 7.48 –pCO 2 6,7 kPa –SAT 94, pO 2 9,0 kPa –SBE 10,7 –Na 132 mmol/l –K 3,2 mmol/l Tolkning? Hvad er der sket på de 5 indlæggelsesdøgn? SKAL DER INTERVENERES?


Download ppt "”Tolkning og konsekvens af en A-punktur” Arteriel Blod Gas (ABG) analyse Karen-Lise Welling Neuro Intensiv Afsnit 2093."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google