Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 1 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 1 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne."— Præsentationens transcript:

1 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 1 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne Gitte Arnbjerg Niels Anker

2 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 2 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Program:  Resultater af lærlingeundersøgelsen  Sammenhænge med arbejdsulykker? –Arbejdsmedicinsk klinik, Herning –Spænd hjelmen, DPU  Spørgsmål/drøftelse  Link til rapporten: http://www.cowi.dk/menu/projects/samfund/velfaerdsoekonomiogservice/Pages/Laerlingeo geleverspsykiskearbejdsmiljoe.aspx

3 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 3 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Undersøgelsens metode  Internetbaserede spørgeskemaer  Kvalitative interview med elever, virksomheder, organisationer, faglige udvalg og skoler  Workshop med deltagelse af de faglige udvalg

4 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 4 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Det overordnede billede

5 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 5 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Spørgeskemaundersøgelsen Tilfredshed? Hvor tilfreds er du med din praktik-/ læreplads - alt taget i betragtning?

6 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne Tilfredshed sammenlignet med faglærte 6 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Tilfredsheden med arbejdet målt på en skala fra 0-100 blandt lærlinge, faglærte og samtlige danske lønmodtagere.

7 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 7 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Glæde ved at møde på arbejde? Hvor ofte glæder du dig til at møde på arbejde i praktikvirksomheden?

8 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 8 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Skifte praktikplads? Hvor ofte tænker du på at søge en praktik-/læreplads et andet sted?

9 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 9 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Afbryde uddannelsen? Hvor ofte tænker du på at afbryde uddannelsen på grund af arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden?

10 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 10 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Ophobning af dårligt arbejdsmiljø Mindst 3 af følgende arbejdsmiljøproblemer: –Ringe anerkendelse, respekt og retfærdig behandling –Ringe del i det sociale fællesskab –Dagligt eller ugentligt udsat for mobning –Ringe grad af mening i arbejdet –Altid eller ofte uden frihed til at sige sin mening –En ubehagelig rå omgangstone –Sjældent eller aldrig god vejledning i tilfælde af fejl –Ringe udviklingsmuligheder –Udsat for trusler om vold i praktikvirksomheden

11 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 11 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Dårligt arbejdsmiljø øger risikoen for frafald Andel der altid eller ofte overvejer at afbryde uddannelsen

12 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 12 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Hvad betyder mest for tilfredsheden? 1.Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling 2.Socialt fællesskab 3.Mening med arbejdet 4.Ubehagelige drillerier 5.Kan lærlingen sige sin mening? 6.En ubehagelig rå omgangstone? 7.Lærlingens alder 8.God vejledning, når man laver fejl? 9.Hvem oplærer lærlingen? 10.Udviklingsmulighederne 11.Trusler om vold

13 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 13 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Anerkendelse Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine overordnede?

14 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 14 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Anerkendelse Hvor ofte får du ros for dit arbejde af den der oplærer dig?

15 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 15 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Anerkendelse  Alle er meget enige om, at det er vigtigt at få ros og anerkendelse  Anerkendelse betyder, at: –man bliver mere sikker og tror på sig selv, man får mere selvtillid, - eller hvad det hedder, man gør det bedre næste gang, "… når jeg får ros, så får man selvfølgelig sådan et smil indvendigt, så bliver man glad og får lyst til at gå på arbejde"  Manglende anerkendelse betyder, at: –man bliver usikker på om man gør det godt nok, man mister lysten til at forsøge  Anerkendelse kan også være, at man får at vide at man har gjort sig umage.  Lærlinge, der ikke får anerkendelse tror at det skyldes kulturen eller manglende tid, …… " De bruger bare ikke ros, altså det sted jeg er….. De vil hellere være skide sure hele dagen end at komme med et smil. Jeg vil faktisk hellere være til begravelse……"

16 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 16 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Respekt Bliver du respekteret af dine overordnede på din arbejdsplads?

17 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 17 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Retfærdig behandling Bliver du behandlet retfærdigt i praktikvirksomheden?

18 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 18 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Kunne sige sin mening Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?

19 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 19 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Fejlkultur Når du laver en fejl - hvor ofte bliver du da vejledt på en god måde om, hvad du skulle have gjort i stedet for?

20 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 20 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Udviklingsmuligheder Giver dit arbejde i praktikvirksomheden dig mulighed for at udvikle dine evner?

21 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 21 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Muligheder for at lære nyt  En manglende plan kan betyde, at man ikke har mulighed for at lære nyt.  Mangel på indflydelse og meningsfulde opgaver, kan betyde, at man ikke har mulighed for at lære nyt  En uhensigtsmæssig fejlkultur kan betyde, at man ikke har mulighed for at lære nyt  Eleverne sammenligner sig med hinanden når de er på skolen og bliver bekymrede, hvis de kan for lidt  Alle eleverne kender én evt. dem selv, som skal til svendeprøve, vel vidende, at der er noget, de ikke har haft mulighed for at lære.  Overvejelser om at stoppe (med praktikpladsen….. - de ønsker ikke at stoppe med uddannelsen) handler ofte om manglende læring

22 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 22 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Indflydelse Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit arbejde i praktikvirksomheden?

23 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne Indflydelse 23 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med?

24 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 24 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Mening i arbejdet Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

25 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 25 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Mening i arbejdet Hvor ofte bliver du sat til at udføre opgaver i praktikvirksomheden, der intet har at gøre med din uddannelse og dit arbejde (f.eks. lufte hund, være bybud og lignende)?

26 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 26 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Mening i arbejdet Har virksomheden lavet en plan for praktikforløbet?

27 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 27 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Mening i arbejdet Plan for praktikforløbet x tilfredshed med praktikpladsen alt i alt

28 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 28 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Socialt fællesskab Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?

29 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 29 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Socialt fællesskab Omgangstonen Er der en rå tone i din praktikvirksomhed? Er tonen ubehagelig?

30 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 30 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Socialt fællesskab Sladder og bagtalelse Har du været udsat for sladder og bagtalelse i din praktikvirksomhed?

31 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 31 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Socialt fællesskab Mobning Har du været udsat for ubehagelige drillerier i din praktikvirksomhed?

32 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 32 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Socialt fællesskab Uønsket seksuel opmærksomhed - kvinder Har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i din praktikvirksomhed?

33 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 33 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Socialt fællesskab Vold Har du været udsat for fysisk vold i din praktikvirksomhed?

34 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 34 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Svært at komme fra skoleliv til arbejdsliv? Har det været svært at komme fra skolelivet til arbejdslivet i praktikvirksomheden?

35 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 35 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Overgangen er svær fordi:  Arbejdstiderne  Fysisk hårdere  'To forskellige verdener'  Mindre kontakt til familie og venner  Større krav og større ansvar  Højere tempo og mindre krav til kvalitet  Man er meget ung  Omgangstonen  Presset  Mindre kontakt med jævnaldrende  Mangel på anerkendelse  Der bliver ikke lyttet

36 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne Sammenhæng med arbejdsulykker 36 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Unges arbejdsmiljø og arbejdsulykker – Arbejdsmedicinsk klinik, Herning i Øje på arbejdsmiljøet april 2009 - LO

37 Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 37 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Forslag til opmærksomhedspunkter, hvor der er behov for en indsats  Anerkendelse - forskellig forståelse af anerkendelsen og formålet med den  Plan for praktikforløbet i alle oplæringsvirksomheder?  Lærlingenes indflydelse - mere og på hvad?  Fejlkulturen - forbedringspotentiale?  Fællesskab (socialt/fagligt) og respekt  Mening i arbejdet  Omgangstonen mv.: Ubehagelig rå tone, sladder og bagtalelse, mobning, uønsket seksuel opmærksomhed, vold  Overgangen fra skole- til arbejdsliv  De lærlinge, der virkelig mistrives


Download ppt "Lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne 1 15.04.2010 Arbejdsmiljøseminar Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø i praktikvirksomhederne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google