Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning"— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning
Med denne positive indgangsreplik er det en meget stor fornøjelse for mig at byde velkommen til dette seminar om forskning og udvikling for ergoterapeuter og fysioterapeuter i Psykiatrien i Region Midtjylland. Det er en del af psykiatriens forskningsstrategi at alle faggrupper – også vores- skal være involveret i forskning og udvikling. Jeg vil starte med at takke PSL for den opbakning, de har vist i forhold til at søge at fremme forskning og udvikling af vores to fag. Som de fleste af jer sikkert ved har jeg siden jan 2009 været frikøbt til at arbejde for at fremme forskning og udvikling af ergo- og fysioterapi. Denne dag er ét specifikt tiltag blandt flere i forhold til at gøre dette og dagen er gratis for jer der deltager, fordi dagen er sponsoreret af PSL. Lene Nyboe 0311

2 Hvis vi var alvidende ligesom trine fra radisserne var der måske ingen grund til at interessere sig for forskning og udvikling. For mit eget vedkommende har interessen for forskning været båret af nysgerrighed og tvivl: Gad vide hvordan en patient med skizofreni forstår og opfatter sin krop, hvordan kan det være at det fysiske aktivitetsniveau er så lavt hos vores patienter, hvilken betydning har kroppe for den spiseforstyrrede patient – og hvordan ved jeg om, min behandling virker, bedrer patientens symptomer eller ændrer noget for patientens liv og sundhed?? Mine egne erfaringer med forskning er også at forskning påvirker vores kliniske praksis. Vi stiller skarpt på rutinerne og ”det gør vi, fordi det plejer vi at gøre” ”At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag på.” Håndbog i psykiatrisk forskning og evidens Forskning og udvikling for ergo-fysioterapeuter i Psykiatrien i Region Midtjylland

3 Dilemmaer Fra ide til projekt
Hvordan får jeg tid og økonomi til at forske Sammenhæng mellem klinik og forskning Dygtig kliniker = dygtig forsker? Viden fra praksis vs teori og videnskab Monofaglig vs tværfaglig forskning Opbakning eller modstand Lene Nyboe 0311

4 Moderne psykiatri Fra pleje og omsorg til (specialiseret) udredning og behandling/rehabilitering Fra erfaringsbaseret viden til evidensbaseret viden Specialisering Øget samarbejde mellem somatik og psykiatri Fra dualisme til monisme: biopsykosocial forståelse af sygdom I moderne psykiatri – (den regionale del af den!!) går udviklingen fra at have fokus på pleje og omsorg til fokus på udredning og behandling. Vores praksis skal i højere grad være baseret på evidensbaseret viden fremfor erfaringsbaseret viden Der er krav om specialisering og ønsker og behov for et tættere samarbejde mellem psykiatri og somatik. Vore forståelse af sygdom – også psykiatrisk sygdom går fra en adskillelse af sjækl og krop til at det er to sider af samme sag. Sagt på en anden måde har vi bio-psyko-social forståelse af psykisk sygdom og somatisk sygdom. Forskning og udvikling for ergo-fysioterapeuter i Psykiatrien i Region Midtjylland

5 (Fysio)terapeutiske fokusområder
Afdække/beskrive problemer/ressourcer på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau Styrke ressourcer/behandle/træne vanskeligheder ift krop, aktivitet og deltagelse Forskning i psykiatrisk fysioterapi og ergoterapi : Videnskabelig beskrivelse – forklaring – forståelse af sammenhænge mellem krop, sind, hjerne og adfærd Lene Nyboe 2010

6 Livsstilssygdomme rammer os alle – hvad er
de særlige udfordringer i Psykiatrien? - motivation, psykopatologi , kultur, organisation I millioner år I I år I Lene Nyboe 2010

7 Klinik, udvikling og forskning
Klinisk praksis er det grundliggende Nysgerrighed og systematik udfordrer irrelevante rutiner Udvikling og forskning uden klinisk erfaring risikerer at være teoretisk og gold ”Psykiatri er både en videnskab og et håndværk”. Håndbog i Psykiatrisk forskning og evidens.

8 Evidensbaseret praksis
Klinisk ekspertise Patientens præferencer Ressourcer Evidens Evidensbaseret praksis Lene Nyboe 2009

9 Hvorfor udvikle og forske
Systemkrav eller individuelt drive At være ansat på et universitetshospital At kunne/skulle arbejde evidensbaseret At ville bevise sit fag Prestige, mere i løn, bedre stilling ? Bedre patientbehandling Fagligt engagement NYSGERRIGHED Lene Nyboe 2011

10 Hvem skal udvikle og forske?
Alle faggrupper Psykiatri er tværfagligt Bredde i forskning sikrer bred forståelse og udvikling af psykiatri Lene Nyboe 0311

11 At lære at forske At fokusere - og vaske tavlen ren
Aflæring af rutiner Systematik Forholde sig kritisk og åben til metoder Validitet og reliabilitet Fra dygtig kliniker til dygtig forsker - og tilbage igen Lene Nyboe 0311

12 Strategisk forskning Forståelig klinisk problemstilling
”Alvorligt” klinisk problem Overdødelighed Smerter Nedsat livskvalitet↔nedsat funktionsniveau Effekt af behandling Dilemmaer Manglende opbakning fra kolleger Lene Nyboe 0311

13 Klinisk forskning - udfordringer
Det klinisk relevante forskningsspørgsmål Litteratur - vælge det relevante – læse kritisk Valg af forskningsdesign Etik At få fat i patienter Samtykke og compliance Valide og reliable forskningsmetoder Systematik og IT Tid Økonomi Opbakning Vejledning Forskningsstrategi i (psykiatrisk) fysioterapi Publicering og formidling af viden Lene Nyboe 0311

14 Det relevante forskningsspørgsmål
Klinisk relevant problemstilling Præcision af formål og af forskningsspørgsmål: Problemformulering Hjælper fysioterapi patienter med anoreksi? Er der sammenhæng mellem spiseadfærd og kropsopfattelse hos patienter med anoreksi Eksakte forskningsspørgsmål Har individuel BAT en positiv effekt på kropsopfattelsen hos patienter med anoreksi sammenlignet med patienter, der ikke får BAT? Hvilken betydning har kropsopfattelsen hos patienter med anoreksi for spiseadfærd Lene Nyboe 0311

15 Litteratur Brug en bibliotekar Lær at læse kritisk
Systematisk dokumentation af litteratur Læse engelsk Læse andre faggruppers tekster Lene Nyboe 0311

16 Forskningsdesign Kvalitativ vs kvantitativ metode Design af projektet
Valg af metode afhænger af forskningsspørgsmålet Design af projektet Hvormange deltagere skal jeg have med Hvor tit skal de undersøges Over hvor lang tid Skal jeg have andre med (kontrolgruppe) Kan jeg få fat i deltagere Fra det ideelle design til det der kan lade sig gøre Lene Nyboe 0311

17 Etik Forskning stiller krav om etik Etiske dilemmaer
Er det ok at deltage i projektet? Får deltagerne noget ud af at være med? Hvad med dem der ikke kom med? Kan deltagerne tage stilling til deltagelse Kan alle deltage - eksklusion og inklusionskriterier Hvordan er det at inkludere deltagere Er forskningsarbejde finere end klinisk arbejde Er forskning godt eller skidt for psykiatriens brugere Lene Nyboe 0311

18 At få fat i patienter Tilfældig eller strategisk udvælgelse af patienter Repræsentativitet Tidskrævende! Etik Dokumentation hvem sagde ja og hvem sagde nej til at være med Lene Nyboe 0311

19 Samtykke og compliance
Etik Ét er at sige ja noget andet er at komme Hvordan håndteres manglende compliance – beskriv det i projektet Hvem siger ja og kommer/kommer ikke – og hvem sige nej Lene Nyboe 0311

20 Valide og reliable metoder
Ofte en mangel Validering af undersøgelsesmetoden kan være 1.skridt Stå på skuldrene af kolleger Overveje relaibilitet Gå på kompromis Lene Nyboe 0311

21 Systematik og IT Stort arbejde at lære Systematik er essientielt
Logbøger – refleksion og gode ideer IT: Stor hjælp Tidskrævende at lære Kan flytte fokus fra det egentlige…….! Lene Nyboe 0311

22 Tid Søge tid – få tid – tage tid
Det tager som regel længere tid end man tror Tid fra klinikken – er det en myte Forskning i fritiden?? Lene Nyboe 0311

23 Økonomi Stor konkurrence om forskningsmidler
Lettere at få til nogle projekter end til andre Obs klinisk problemstilling – strategisk forskning Kan fysioterapeuter forske Kvalitativ vs kvantitativ forskning Samarbejde med anerkendte forskere Søg mange fonde Få hjælp til at søge Lene Nyboe 0311

24 Kollegial opbakning Vigtig – især for novicer Involver kolleger
At få konstruktiv kritk Gerne flere om samme projekt Lene Nyboe 0311

25 Vejledning Ved vejleder nok om mit kliniske forskningssprægsmål
Find den gode vejleder Få vejledning fra kolleger Hjælpe hinanden Lene Nyboe 0311

26 Forskningsstrategi Hvad er strategien dér hvor man vil forske
Psykiatrien i Region Midt: Alle faggrupper skal forske Forskning ift skizofreni Tværfaglig forskning Somatik og psykiatri Passer projektet ind i strategien Hvor er Danske Fysioterapeuter Hvor meget vil jeg gå på kompromis med min oprindelige ide?? Lene Nyboe 0311

27 Publicering Publicering - videnskabelig dokumentation af forskningsresultater At skrive er at håndværk i sig selv Hvem er redaktør på tidsskriftet At publicere i relevante tidsskrifter Hvad er min ambition – og hvad er min vejleders?? Lene Nyboe 0311

28 Formidling Stå for skud med sin viden Bringe sin viden i spil
Deltagelse i videnskabelige kongresser/fora Formidling til lægmand Uddannelser I patientforeninger Til politkere/beslutningstagere Forskning åbner døre Lene Nyboe 0311

29 Hold fast i din gode ide – også når der er modgang
Find støtte og opbakning - og få vejledning Overvej strategier - og kompromisser Vær systematisk – og hold fast i refleksion Del din viden – også selvom den er ufuldstændig Hav respekt for andres forskning – og vær kritisk Lene Nyboe 2010

30 Sandhedens dilemma At finde sandheden om en klinisk problemstilling:
Lene Nyboe 0311


Download ppt "Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google