Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor er der behov for en Indvandrermedicinsk klinik?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor er der behov for en Indvandrermedicinsk klinik?"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor er der behov for en Indvandrermedicinsk klinik?
Lighed i sundhed Herlev Hospital, 14.november 2013

2 Netværksorganiseret videns center for indvandrermedicin
Region Hovedstadens Indvandrermedicinske Klinik (IndvMK) hører under Infektionsmedicinsk Afdeling Netværksorganiseret videns center for indvandrermedicin Nyt tilbud til indvandrere henvist fra e.l. og hospitals-afdelinger i Region Hovedstaden med kompleks somatisk symptomatologi

3 Visitationskriterier:
Patienter med anden etnisk baggrund Henvist fra praktiserende læge, speciallæge eller sygehusafdeling via e.l. Komplicerede helbredsproblemer: Ofte flere somatiske symptomer og evt. med supplerende psykiske symptomer Forsøgt udredt og forsøgt behandlet hos relevante speciallæger og sygehusafdelinger Har fået opholdstilladelse i DK Eventuelt tidligere have været udsat for større traumer ifm. krig/konflikt Begrundelse for hvorfor problemstillingerne ikke kan håndteres i almen praksis.

4 Mission: Sikre den enkelte patient højeste kvalitet i patientbehandlingen uanset etnisk baggrund
Vision: Reducere barrierer for somatisk udredning og behandling hos indvandrere, ved at: Foretage en individuel faglig vurderinger for at sikre et koordineret behandlingsforløb med inddragelse af medicinsk (tele-) tolkning forskellige medicinske specialer psykiatriske støttefunktioner rehabilitering/rådgivning kommunale, sociale tilbud. Forbedre vidensniveauet i det tværfaglige sundheds- og rehabiliteringsarbejdet igennem forskning og undervisning hvormed der skabes et ligeværdigt sundhedstilbud til indvandrere med kompleks somatisk symptomatologi

5 Opstart på IndvMK-København
Implementeringsperiode Afgrænset patientmateriale Opholdstilladelse i DK Bosat i Region Hovedstaden Lægefaglige, komplekse og sammensatte somatiske problemstillinger Max. 6 måneders patientforløb ifm. udredning og behandling (?) Tæt samarbejde med e.l. Etablering af netværks-organiseret videns center

6 Organisering af IndvMK-RegionH.
Opstart april 2013. Implementerings-periode Selvstændig enhed i Infektions Medicinsk Afd. 1 overlæge 1 reservelæge 2 sygeplejersker 1 sekretær ½ socialrådgiver farmaceut (løntilskud) Netværksorganiseret til andre somatiske og psykiatriske afdelinger Tæt samarbejde med e.l. Samarbejde med kommunale, sociale myndigheder

7 Samarbejdsrelationer irt. Infektionsmedicinsk Afdeling
Infektionsmedicinske sygdomme, ex.: Atypisk TB HIV, inkl. store børn Kronisk hepatitis Parasitoser Middelhavsfeber Rejsemedicinsk knowhow/tropemedicin Specialistområder Almenmedicinske sygdomme

8 Samarbejde med andre kliniske afdelinger, inkl
Samarbejde med andre kliniske afdelinger, inkl. fælles kompetence opbygning. Specialafdelinger på Hvidovre hospital, ex.: Endokrinologi Gastro-enterologi Lungemedicin Pædiatri Specialafdelinger i Region H., ex.: Hæmatologi Dermatologi Reumatologi Center for Transkulturel Psykiatri MESU/KU Dignity(RCT), OASIS m.fl. Kliniknære kompetence enheder, ex. Etnisk ressourceteam Diætister RCT fysioterapi

9 Imødekomme ulig adgang til Sundhedssystemet
Patienterne opleves som tidskrævende i det almindelige system Indviklet anamnese og symptomatologi Ofte flere kroniske sygdomme Uklare symptomer Sprogbarrierer Funktionel analfabetisme Psykiske Traumer

10 Særlige forhold Forståelsen af følgevirkninger af PTSD Krigstraumer
Tortur Kropslige følgesygdomme efter PTSD Smerter Stress-relaterede sygdomme Anden etnisk og kulturel baggrund Kultur forståelse Særligt hyppigt forekommende sygdomme Flere ”sjældne” sygdomme Kroniske infektions-sygdomme Tropesygdomme, f.eks. parasitoser

11 Status > 60 patientforløb 80% kvinder
40% fra flygtningeproducerende lande Mellemøsten (34%) Vietnam (3%) Somalia (3%) 60% gæstearbejdere Tyrkiet (22%) Marokko (19%) Pakistan (9%) Ex-jugoslavien (6%) ”Andet” (3%) 85% henvist fra e.l. 15% fra specialafd. 0% fra Psyk/TraumeC. <5% i arbejde 80% med tolk

12 Særlige fund 1/3 PTSD- symptomer 2/3 ”Bevægelsesmangel-syndrom”
Complianceproblemer Smerter

13 Case 1 Kliniske fund: 48-årig tyrkisk kvinde Henvisning:
Dysreguleret DM2 Fedme Hyperkolesterolæmi Hypertension Mb.cordis Depression/Angst Kronisk træthed Smerter i bevægapp. D-vitamin mangel (moderat) Ægteskabelige problemer Godt fam/soc. netværk Bevægelsesmangel 48-årig tyrkisk kvinde 5 års skolegang Gift med fætter 30 år i DK 10-års rengøring, herefter kontanthjælp Henvisning: Smerter, træthed Manglende livsglæde Taler kun tyrkisk

14 Case 2 42-årig syrisk kvinde Kliniske fund: Henvisning
Familiesammenført 15 år i DK Traumatiseret ægtemand Bachelorgrad fra Bagdad 9 års div ufagl arbejde + div. aktiveringer Dårlig økonomi Henvisning Kronisk hvp Multiple smerter i bevægapp. Angst for kræftsgd (taler dårligt DK) Kliniske fund: Spændings hvp. Gastroduodenit Lændesmerter uden rodtryk Inkontinens D-vitamin-mangel Depression/angst (ønsker ikke psyk us.) Social isolation

15 Case 3 41-årig palæstenensisk mand Kliniske fund: Henvisning
Flygtning fra Libanon, skilt Opvokset i flygtningelejr 2 års skolegang Voldsomme krigsoplevelser Kort fængselsoph. (Syrien) 20 år i DK Aldrig arbejdet/Kontanthjælp Henvisning Kroniske mavesmerter Kronsike rygsmerter (tidl. disk. prolaps opereret) (Taler kun arabisk) Kliniske fund: Lumbago-ischias (status post.op.) Gastroduodenitis Spændings-hvp. Kronsik hepatitis-B Mod. Vitam.D-mangel Depression/angst Søvnprobl./PTSD-obs Soc. isolation

16 Barrierer: PTSD/Re-traumatisering Pas på etnisk ”mysticisme”
Tolkning Complianceproblemer Sundhedskompetence Forståelse af egen sygdom Forståelse af ”Systemet” Forventningsafklaring/motivation Familiære/sociale situationer Økonomi Usikkerhed irt. Opholdstilladelse Traumer i familien Isolation/ensomhed

17 ”Typiske” somatiske fund:
Maligne sygdomme, f.eks.: Myelomatose C. mammae o.a. Tidlig aldring (10-15 år før DK gennemsnit) Arteriosclerose Mb. Cordis KOL Kroniske infektioner, - også ”almindelige” som sinuittis og dårlige tender Astma Dårligt syn (med hovedpine) Dårlig hørelse Mavesår/Gastrøsofagal reflux syndr. Leverpåvirkning, kronisk hepatitis D-vitamin mangel Diabetes II Laktose-intolerans Anæmi og Hæmoglobinopathier Trivsel/Samlivs-problemer Gynækologi Blødningsforstyrrelser Inkontinens Seksuelle dysfunktioner Bevæg apparatet Arbejds/slidskader Diskusprolaps m blivende pareser Rheumatoid arteritis

18 Konsekvenser af barrierer:
Undersøgelses forløb stoppes Symptomer på alvorlig sygdom overses Symptomer fejltolkes Kan resultere i at Patienten får ikke den nødvendige behandling Fejlbehandles eller overbehandles

19 Psykosociale integrationstilbud
Kortlægge sociale kommunale tilbud Generelt i alle kommuner Specifik i patientens kommune Samarbejde med Center for Transkulturel Psykiatri mhp. Behandling og Psykosociale tilbud Kortlægning Monitorering Forskning og undervisning

20 Muligheder Skabe mere ligeværdige sundhedstilbud til indvandrere Forebygge dysfunktioner i undersøgelse og behandlingstilbud ved en tværfaglig indsats via e.l. Indsamle viden/forskning Undervise på tværs af sektorer Benytte Frivillige/NGO-netværk via e.l./Kommunen

21 Lighed i sundhed kræver individuelt tilpassede/’ulige’ tilbud
Lighed i sundhed kræver individuelt tilpassede/’ulige’ tilbud! VI skal have fokus på: Hvilke barrierer er der for at stille en korrekt diagnose og sikre en god behandling? Hvordan koordineres undersøgelses- og behandlingsforløbet bedst muligt?


Download ppt "Hvorfor er der behov for en Indvandrermedicinsk klinik?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google