Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er en god mekaniserings strategi?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er en god mekaniserings strategi?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er en god mekaniserings strategi?
Konsulent Erik Sandal Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik

2 Mål for Markkampagnen Markbrug mod nye mål
Find femhundrede kroner mere pr. ha Mekanisering og arbejdseffektivitet vigtigt indsatsområde

3 Total udskiftning af maskinparken
Trends i tiden: Større bedrifter Samarbejde Total udskiftning af maskinparken Derfor behov for strategi: Hvor vil jeg hen? Hvordan kommer jeg derhen?

4 Dimensioner i en mekaniseringsstrategi
Økonomi Indtjening Omkostninger Teknologi Kvalitet Stabilitet Fleksibilitet Bedriften Ejer Familien Ansatte Tid Kapacitet Tidshorisont Det bløde punkt Rart at ha´ Arbejdsglæde Nyhedsværdi Prestige Omverden

5 Den gode mekaniseringsstrategi
Helhedsorienteret Tager udgangspunkt i bedriftens mål

6 Mekaniseringsstrategi De fem faser
Overordnet målsætning – strategi Analyse af nusituation Vurdering af alternativer Handlingsplan Opfølgning

7 Mål og strategi med markbruget
Fase 1 Mål og strategi med markbruget Markbruget skal give størst mulig aflønning af jorden Markbruget skal først og fremmest sikre harmoni Markbruget skal vokse i samme takt som hele bedriften – derfor høj effektivitet

8

9 Eksempel på målsætning
Fase 1 Eksempel på målsætning Aflønning af jorden mindst som forpagtningsprisen Vægt på egne maskiner og arbejdskraft Moderne, effektiv maskinpark med få nedbrud

10

11

12 Nu – situation Eksempel - økonomi
Fase 2 Nu – situation Eksempel - økonomi Kr. pr. ha Dækningsbidrag l 5.761 Arbejds- maskinomk. 3.144 Dækningsbidrag ll 2.617 Enhedsstøtte 2.350 Til jordleje 4.967

13 Nu situation øvrige dimensioner Eksempel
Fase 2 Nu situation øvrige dimensioner Eksempel Ønske om højere kapacitet på pløjning Vil gerne spare 200 timer pr. år Samarbejde med nabo – mulighed for større gyllevogn Ønske om at udskifte mejetærsker Mere fleksibilitet med to store traktorer

14 Vurdering af alternativer Større pløjekapacitet – spare timer
Fase 3 Vurdering af alternativer Større pløjekapacitet – spare timer Overgang til delvis pløjefri dyrkning Investering i større plov (og traktor) Ændre sædskiftet – mere vårsæd Helhedsorienteret: Alle muligheder skal overvejes ikke kun ændringer i maskinparken

15 Investering i ny plov (Gns. - 5 år)
Fase 3 Investering i ny plov (Gns år) Omkostninger tusinde kr. Timer Uden løn Løn I alt Alternativ 264 168 41 209 Nudrift 455 115 70 185 Forskel -191 53 -29 24

16 Vurdering af alternativ
Fase 3 Vurdering af alternativ Der opnås den ønskede besparelse af tid Omkostningen er godt 307 kr. pr. sparet time eller 117 kr. pr. ha Maskinparken bliver moderniseret Mere tid til driftsledelse/frihed Vi lever fortsat op til målsætningen Vi gør det !

17

18 Handlingsplan Hvad skal der ske? Hvem skal gøre det?
Fase 4 Handlingsplan Hvad skal der ske? Hvem skal gøre det? Hvornår skal det gøres? Hvem skal følge op?

19 Handlingsplan – eksempel Udskiftning af hele maskinparken
Fase 4 Handlingsplan – eksempel Udskiftning af hele maskinparken Udarbejde indkøbsliste Kons. 15/1 Land. Udarbejde salgsliste Udvælge mulige forhandlere Landm. Udarbejde ”udbudsmateriale” 25/1 Kontakte firma A, B, C 12/2 Endelig handel 1/3

20 Handlingsplan oversigt
Fase 4 Handlingsplan oversigt 2005 2006 2007 2008 Tusinde kroner Netto invest. 435 555 600 Omk. efter investering 1.604 1.603 1.595 1.524 Kr. pr. ha 3.200 3.190 3.048

21 Opfølgning Opfølgning på selve planen Opfølgning på forudsætningerne
Fase 5 Opfølgning Opfølgning på selve planen Opfølgning på forudsætningerne Er der dukket nye muligheder op?

22 Opfølgning Eksempel Landmanden har fået tilbud om at bytte to traktorer i stedet for den ene Vurdering af økonomien i det nye alternativ Vurdering af alternativ i relation til hele strategien – holder målsætningen? Vi gør det ikke

23 Landbrug i vækst Behov for hurtig udskiftning Kronisk høj maskinsaldo

24 Strategi for virksomheder i vækst
Beslutningsberedskab - kunne slå til Fleksibilitet Hvad koster overkapacitet? Alternativer til udskiftning Leje maskinstation Ændret afgrødevalg Ændret dyrkningspraksis Brugte maskiner Arbejdskraft bliver begrænsende faktor ? Ved investeringer under ekspansion bør man derfor ikke bruge de generelle investeringsberegninger, hvor de andre faktorer holdes konstante, pointen er jo netop at alle faktorer ikke er konstante, men ændres hele tiden. Fleksiblitet er derfor et nøgleord. Altså en investering bør ikke udelukkes udnyttelsen af en ny mulighed der dukker op i morgen. Et oplagt spørgsmål er derfor skal man kun købe maskiner der netop passer til det areal, eller skal jeg overinvestere så jeg kan få mere jord ?. Altså hvad koster overkapacitet. Hvilke alternativer er der til udskiftning. maskinstation ændret afgrødevalg eller ændret dyrkningspraksis. Skal jeg konstant købe brugte maskiner med kort levetid, eller skal leasing indgå i overvejelserne. Et andet problem der kan være forbundet med kraftige udvidelser i arealet er, at det kan knibe med at stille den fornødne arbejdskraft til rådighed på rette tidspunkt. På planteavlsbrug, vil et meget vigtigt led i tilpasningen være, at sammensætte afgrødevalget og dyrkningsstrategien på en sådan måde, at én mand kan passe store arealer.

25 Mekaniseringsstrategi Fokus på tiden
Kan jeg købe mere tid? Hvor kan jeg købe den billigste tid? Større maskiner? Udlicitering? Ændringer i sædskifte/dyrkningspraksis?

26 Køb af tid ved større maskiner
Opgave Omkostning pr. sparet time Med større traktor Uden større traktor Pløjning furer 591 kr. -108 kr. Såning m 2.022 kr. - 23 kr. Sprøjtning m - 150 kr.

27 Alternativer Pløjefri dyrkning Ændringer i sædskifte
Skifteholdsarbejde Leje ekstra kapacitet Rationalisere afgrødevalget Fokus på spildtid

28

29 Mekaniseringsstrategi Giver dig
Overblik over muligheder på din bedrift Konkrete mål at gå efter Indtjening Tid Teknologi Dine drømme Det rigtige beslutningsgrundlag

30 Mekaniseringsstrategi
Råd til drømme – drømme til mål Se muligheder Sætte handling bag ord

31 Hvordan kommer jeg i gang?
Markkampagnen udgangspunkt Landsdækkende rådgivere Samarbejde med lokal konsulent Strategi og beregninger Hjælp ved handler Opfølgning Landsdækkende koordinering

32


Download ppt "Hvad er en god mekaniserings strategi?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google