Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Høj- og senmiddelalderen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Høj- og senmiddelalderen"— Præsentationens transcript:

1 Høj- og senmiddelalderen
Kirkehistorie 1.4 Høj- og senmiddelalderen

2 Periodeinddeling ifølge Schwarz Lausten
Indtil 476 (sidste vestrom. kejser afsættes): Oldkirken 476 - ca : Tidlig middelalder ca ca : Højmiddelalderen ca ca : Senmiddelalderen

3 Investiturstriden Frederik Barbarossa Alexander d. 3.
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Investiturstriden investitur = indsættelse af en biskop i embedet Wormskonkordatet 1122: investituren deles i to Spiritualierne = ring og stav, gives af kirken Regalierne = scepter, gives af kejseren Frederik Barbarossa Forbilleder: Karl d. Store, Otto d. store Ønsker en stærk kongemagt Alexander d. 3. Stærk pave Kejseren indsætter modpave (Victor d. 4.) 1177: pave og kejser forsones i Venedig Kejseren lader sin modpave falde

4 Innocens d. 3. Paven er Kristi stedfortræder Paven står over kejseren
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Innocens d. 3. Paven er Kristi stedfortræder Paven står over kejseren kunne ind- og afsætte konger efter behag Johan uden land måtte modtage England som len fra paven Kong Sverre talte Roma midt imod

5 Kejser Frederik II Måtte sløjfe Wormskonkordatet
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Kejser Frederik II Måtte sløjfe Wormskonkordatet Den verdslige magt tilhører kejseren Paven lever ikke op til idealerne 1245: Innocens d. 4. lyser kejseren i band Dann dachte der gewalt’ge Mann Mit Eifer und mit Lust daran, Die Macht des Papsttums zu vernichten, Die Weltherrschaft sich zu errichten: Da ward er von dem Papst gebannt, Ein Feind der Religion genannt, Und in Lyon erklärt zuletzt Ihn ein Konzil für abgesetzt. Doch Friedrich wich nicht bang zurück: Da starb er plötzlich – Rom zum Glück. (Fra bogen ”Die Deutschen Kaiser”, Max Barack, 1888)

6 Bonifacius d. 8. Unam Sanctam (1302) 1049-1054 - Pave Leo d. 9.
Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Bonifacius d. 8. Unam Sanctam (1302) Læren om de to sværd Nulla salus extra ecclesiam – ingen frelse uden for kirken Bonifacius d. 8. ’De to sværd’ fremstillet i tysk lovbog fra 1300-tallet

7 Østriget er presset af muslimerne
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus De tre k’er Korstog Klosterfromhed Kætterbål Østriget er presset af muslimerne Urban d. 2. udskriver det første korstog i 1096 I alt otte korstog på 300 år Kræmmerkorstoget lægger Konstantinopel øde

8 Nye munkeordener Ridderordner Benedikts regel Præsteordener
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Nye munkeordener Ridderordner Johanitterne Tempelridderne Benedikts regel Cistercienserne (Bernhard af Clairvaux) Præsteordener Augustinerne Tiggermunke Franciskanere Dominikanere

9 Universiteter Thomas Aquinas Bologna Oxford Paris Cambridge Padova
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne – Universitet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Universiteter Bologna Oxford Paris Cambridge Padova Akademisk lærefrihed Egne love Thomas Aquinas Nåden er et kraftstof Gratia infusa – indgydt nåde Nåden modtages i de syv sakramenter Dåb Konfirmation Bod Ægteskab Nadver Præstevielse Sidste olie

10 Pavestolens babyloniske fangenskab
Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Pavestolens babyloniske fangenskab Paven var blevet meget rig Paven var blevet afhængig af Frankrigs konge 1378: Gregor d. 11. flytter tilbage til Rom To paver: i Rom og i Avignon, frem til 1417 Oprøret ulmer John Wycliff Paven skal leve ydmygt Kun Bibelen er øverste autoritet Bibelen skulle oversættes Angreb afladsindustrien Jan Hus Videreførte Wycliffs tanker i Bøhmen

11 Pave Leo d. 9. Brud mellem øst- og vestriget 1050’erne - Universitetet i Bologna pave Gregor d. 7. Henrik IV krones til konge Kardinaler får ret til pavevalg Henrik IV kejser Første korstog Cistercienserne ca Tempelridderordenen ca Augustinerordenen Wormskonkordatet Andet korstog Kejser Frederik Barbarossa Pave Alexander d. 3. Thomas Becket myrdes 1170’erne - valdenserne opstår pave og k. forsones i Venedig Innocens d. 3. Kejser Frederik II pave Bonifacius d. 8. bullen ”Unam Sanctam” ”kræmmerkorstoget” franciskanerordenen stadfæstes af paven 1215 dominikanerordenen grundlagt c Thomas Aquinas – paven i Avignon c John Wycliff Jan Hus Tak for i år!


Download ppt "Høj- og senmiddelalderen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google