Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion i teori og praksis Inddragelse af studerende i FoU projekter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion i teori og praksis Inddragelse af studerende i FoU projekter"— Præsentationens transcript:

1 Inklusion i teori og praksis Inddragelse af studerende i FoU projekter
6. april 2017 Inklusion i teori og praksis Inddragelse af studerende i FoU projekter Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

2 Om projektet generelt Inklusion i teori og praksis 2010-2012
6. april 2017 Om projektet generelt Inklusion i teori og praksis Otte delprojekter Specialisering Fakta: 2000, 1500, 1500, MidtVest Hovedformål. Gennem samarbejde at styrke viden om inkluderende pædagogisk praksis. Eksternt tilknyttet forskningsmiljø Delformål: At styrke de studerendes inddragelse og kompetence i at arbejde forsknings- og udviklingsbaseret. Første ben: specialisering 9 måneder Øget uv, dataindsamling og database. Opfordring ift. specialiseringsopgaver Andet ben: deltagere i delprojekter. Min rolle i dag, Generelle erfaringer med studenterdeltagelse både i delprojekter og specialisering. Anthon og Kristine, egent delprojekt og erfaringer konkret med dette delprojekt. Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

3 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
6. april 2017 Om projektet generelt Deltagere: 550 studerende Undervisere Praktikinstitutioner Mangfoldighed Diverse roller og niveauer Hovedformål. Gennem samarbejde at styrke viden om inkluderende pædagogisk praksis. Eksternt tilknyttet forskningsmiljø Delformål: At styrke de studerendes inddragelse og kompetence i at arbejde forsknings- og udviklingsbaseret. Undervisere. Variation. Fællesoplæg, diskussioner, deltagere i forløb, delprojekter Praksis: Bred information. Samarbejdspartnere ift. delprojekter og dataindsamling. Dels mulighed for at søge om midler til delprojekt Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

4 Modtager Assistent Medforsker Afsender Kendetegn:
Vidensinformeret, vidensinformerende og forskningsdeltagende Gensidigt forpligtende arbejdsfællesskab med underviser og medstuderende Delvist studenterinitieret Igangsætter med underviser som facilitator og sparringspartner Helt eller delvist studenterinitieret Videns- og forskningsinformeret Deltager/assisterer i udviklingsarbejde rammesat af underviser, på underviserens præmisser Underviserinitieret Indsigt i udviklingsarbejde på teoretisk plan Modtager Assistent Medforsker Afsender Modtager: Underviser med igangværende delprojekt informerer og vidensdeler Information og vidensdeling efter afsluttet samlet projekt, inklusiv delprojekter. Inddragelse af eksempler fra projektet i en generel undervisning om udviklingsarbejde, dataindsamling mv. Assistent: Projekt ramme- og målsat af underviser De studerende indsamler data til underviser efter indføring i projekt og metode Underviser analyserer alene data og kommer frem til konklusioner Ex? Medforsker: Relativt ligeværdige samarbejdspartnere med undervisere i projektet De studerende er med til at forme processen i mere eller mindre omfang Ex: Anthon og Kristines delprojekt Ex: indsamling til databasen. Afsender: Den studerende er i høj grad initiativtager Ex: tilbud om at byde ind med delprojekter Ex: æstetiske læreprocesser og inklusion. Oplæg, projekt i praktik med konkret aktivitet (aktiviteter). Underviser som sparringspartner Modellens dynamik. Modellen tænkt som indspark og nuancering af debatten om studieaktivitetsmodellen, hvor den studerende netop skal bevæge sig i forskellige studiefelter. De studerened kan dels bevæge sig i de forskellige felter ift. progression i udd. Generelt. Eller bevæge sig gennem felter i et afgrænset projekt. Lea Ringskou 2013

5 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Delprojekt Om oplevelsen - det at være udenfor og indenfor Projekts formål er at hører borgernes stemmer. Interview og observation Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

6 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor Hvordan fik vi de studerende med? Vi var ude på to afdelinger og præsenterede projektet for studerende for, at finde studerende, som havde interesse i at deltage. Det som de studerende i første omgang sagde ja til var at deltage i to undervisning seancer og lave et interview Hvilke studerende deltog? Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

7 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor Hvordan deltog de studerende i projektet? Forberedelsesfasen Oplæg – udarbejdelse af interviewguide Dataindsamlings/undersøgelsesface Observationer og interviews Bearbejdningsfasen Tilbageleveringsfasen Oplæg for pædagoger Konference om inklusion Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

8 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor Hvordan var rollefordelingen mellem underviser og studerende? Undervisning Forberedelse til dataindsamling Dataindsamling Analyse Fra forskningsassistent til medproducent af viden Præsentation af projekt Ressource perspektiv Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

9 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor Hvad var målet med inddragelse af de studerende? Viden om og erfaring med interviewmetoden Studerende øves i, at formidle deres indsigt i det pædagogiske område - at kunne styrke sin argumentation på et velfunderet grundlag. Undervisere opnår erfaring med andre undervisningsformer og organisering Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

10 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor De studerendes oplevelse af projektet  ”Det vildeste jeg har fået ud af det er de forskellige måder man kan være pædagog på. Vi har godt nok fået en del informationer fra undervisere og får en opfattelse af hvordan vi skal arbejde som pædagoger […] Så er vi lige ude og prøve at interviewe - hvordan fungerer det i praksis for dem vi har interviewet. Så arbejder vi med analysen ja og få nogle resultater ud af det som giver en ny synsvinkel. Så sidder vi her i dag og hører jeres (pædagogernes) synsvinkel på det. Der er virkelig kæmpe forskel på når man sidder på sin fine lille plads i skolen og når man så kommer ud og hører hvor meget forskel der er fra institution til institution og fra pædagog til pædagog.” Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

11 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor De studerendes oplevelse af projektet ”Det har været vildt spændende og en helt anderledes måde at arbejde på, hvor vi har arbejdet på lige fod med vores undervisere. Hvor det tit er dem vi søger vejledning hos og fortæller os hvordan det hænger sammen. Men når vi har siddet og arbejdet efter vores interviews, så har vores meninger ideer og input været lige så gode og værdifulde som Kristines og Anthons. Jeg har ikke følt at de har været bedrevidende på nogen måde. Vores holdninger og tanker har fået ligeså stor vægt - har været lige så gode.” Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

12 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor De studerendes oplevelse af projektet? Den studerende har deltaget i et større forsknings- og udviklingsarbejde om inklusion. Dette har givet hende: En faglig sikkerhed Hjælp til at skrive større skriftlige opgaver Tættere på målgruppen Er kommet et spadestik dybere (Duus 2013) Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

13 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Inddragelse af studerende i FoU - om oplevelsen af at være udenfor og indenfor Hvilke udfordringer oplevede vi som underviser i forhold til inddragelse af studerende i FoU projektet? I samspillet mellem projektet og den eksisterende undervisning Rollefordelingen mellem underviser og studerende Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

14 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Workshop Hvordan kan de fire roller i modellen, bringes i spil i den nye pædagoguddannelse? Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

15 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
Workshop Hvilke muligheder og udfordringer ser I ved øget studenterdeltagelse i FoU? Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

16 Studenterdeltagelse og transfer
6. april 2017 Studenterdeltagelse og transfer Ønske: transformation, omsætning Transfer: transformation, rekonceptualisering og genfortolkning i ny anvendelseskontekst. Dobbelt anvendelighed Transfermæssige faktorer (Wahlgren og Aarkrog 2012): Personrelaterede faktorer Undervisningsrelaterede faktorer Faktorer ift. anvendelseskonteksten Rollernes forskellighed ift. transfer Erfaringerne skal være anvendelig, også på langt sigt Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

17 Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou
6. april 2017 Modtager Undervisningsrelaterede. Anvendelseskontekst? Personlige? Assistent Personrelaterede? Medforsker Undervisningsrelaterede Anvendelseskontekst Personrelaterede Afsender Modtager: - Praksiseksempler på FoU - Diskussion af mulig anvendelse - Signal om kendskab til FoU, praksis Assistent: Ekstra (dyberegående?)undervisning ift. teori og metode Afprøvning af indsamlingsmetoder Medforsker: Ekstra (dyberegående )undervisning omkring teori og metode -Afprøvning af indsamlingsmetoder i forlængelse af undervisningen -Egen-aktivitet, eget-ansvar, egen målsætning -Engagement, motivation, meningsfuldhed -Forpligtelse -Mere ligeværdig relation mellem underviser og studerende -Kontakt med og afprøvning af metoder mv. i praksis -Institutionelle rammer til afprøvning af det lærte -Dialog med praksis ift. resultater mv. Mulighed for positiv feedback fra praksis Afsender: ibid. -Institutionelle rammer og kontakt Afprøvning direkte i forlængelse af undervisning Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou

18 De nødvendige (kritiske) spørgsmål
6. april 2017 De nødvendige (kritiske) spørgsmål Hvordan navigere i et tilsyneladende spændingsfelt mellem kvalitetskrav til FoU og øget relativ selvstændig studenterdeltagelse? Hvor mange skal inddrages? Kvantitet, kvalitet eller…? Hvordan håndtere evt. krydspres mellem rollen som praktikant, medarbejder og projektdeltager? Hvordan kan vi få anvendelseskonteksten endnu mere i spil? …? Skal der satser på kvantitet, inddragelse af de mange, eller skal vi udvælge studerende med ”særlige evner”? Kristine Buus Johansen, Anthon Sand Jørgensen & Lea Ringskou


Download ppt "Inklusion i teori og praksis Inddragelse af studerende i FoU projekter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google