Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri"— Præsentationens transcript:

1 Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri
Århus Universitetshospital ÅRHUS AMT BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK HOSPITAL BØRN OG UNGE OMRÅDET 2. maj 2006 Den faglige udvikling indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske speciale Ledende overlæge JENS BUCHHAVE Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital Led. overlæge JENS BUCHHAVE

2 Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri
2. maj 2006 Disposition Patientgrupper – diagnoser Særlige forhold vedr. børne- og ungdomspsykiatri Specialisering Rekruttering Region Midtjylland – børne- og ungdomspsykiatri Prioritering – Hvad vil vi / hvad kan vi Materiale & litteratur Led. overlæge JENS BUCHHAVE

3 Politisk opmærksomhed – børne- og ungdomspsykiatri
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Politisk opmærksomhed – børne- og ungdomspsykiatri Bent Hansen – ”Væk med pænheden”. Mandat Leif Vestergaard Pedersen – ”Sygehusene mangler 4 mia. kr. i 2007”. Dagens Medicin ”Studerende bliver skræmt væk”. Mandat Folketingsdebatter om børne- og ungdomspsykiatri – & Sundhedsstyrelsens ”Statusnotat vedr. børne- og ungdomspsykiatri” og 2005 Led. overlæge JENS BUCHHAVE

4 Psykisk sygdom hos børn og unge - Hyppighed
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Psykisk sygdom hos børn og unge - Hyppighed Børn og unge KAN også få psykiatriske sygdomme 1 ud af 8 børn og unge – dvs. 12% – har: Én eller flere psykiatriske diagnoser OG samtidig en væsentlig påvirkning af funktionsevnen – Ugeskr.f.Læger, ”imparing psychiatric disorder” – JAACAP, october 2005 Led. overlæge JENS BUCHHAVE

5 Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri
2. maj 2006 Henvisninger På landsplan – nye henvisninger pr. år: Stigning på 87 % Henvisningsantallet stiger fortsat – og mere end forventet p.gr.a. befolkningsudviklingen Led. overlæge JENS BUCHHAVE

6 Patientgrupper – diagnoser (1)
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Patientgrupper – diagnoser (1) Aldersafhængigt: Småbørn tilknytningsforstyrrelser autisme-spektrums-forstyrrelser ADHD Skolebørn depression spiseforstyrrelser OCD Led. overlæge JENS BUCHHAVE

7 Patientgrupper – diagnoser (2)
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Patientgrupper – diagnoser (2) Unge psykoser – inkl. skizofreni depression personlighedsforstyrrelser spiseforstyrrelser (anoreksi & bulimi) Led. overlæge JENS BUCHHAVE

8 Perspektiver for patienter og pårørende
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Perspektiver for patienter og pårørende - efter undersøgelse og behandling Helbredt Erkendelse af (lang)varig psykisk sygdom patient/forældre/familie Fortsat i behandling Støtte – hjem/skole/institution Ny ventetid - udenfor børne- og ungdomspsykiatrien Led. overlæge JENS BUCHHAVE

9 Særlige forhold vedr. børne- og ungdomspsykiatri
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Særlige forhold vedr. børne- og ungdomspsykiatri Ambulant: > 80% af alle patienterne Patient & forældre / familien Tværfaglighed - internt Tværsektorielle indsats – eksterne samarbejdspartnere i kommuner-nes social- og undervisningssektor Led. overlæge JENS BUCHHAVE

10 Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri
2. maj 2006 Specialisering Hele aldersspekteret - mange patientgrupper: Spædbarnspsykiatri Sub-akut indsats ADHD – CS-klinik Retspsykiatri OPUS – skizofreni Diagnostiske instrumenter mm. Led. overlæge JENS BUCHHAVE

11 Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri
2. maj 2006 Rekruttering Væsentlig forskelle i forhold til voksenpsykiatri: Positiv tilgang af yngre læger – og andre faggrupper Overskud af kvalificerede ansøgere til H-stillinger i børne- og ungdomspsykiatri Mangler fortsat speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri Led. overlæge JENS BUCHHAVE

12 Dimensioneringsplan 2003 - Sundhedsstyrelsen
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Dimensioneringsplan Sundhedsstyrelsen Udbud 2000–2025 Som et af de meget få specialer forventes en kraftig stigning i antallet af speciallæger i prognoseperioden, men stigningen sætter dog første ind for alvor om ca. 10 år. Forudsætningen er at uddannelsesforløb også besættes. Led. overlæge JENS BUCHHAVE

13 Region Midtjylland – børne- og ungdomspsykiatri
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Region Midtjylland – børne- og ungdomspsykiatri Samarbejde børne- og ungdomspsykiatri / sociale institutioner – patient-forløb Samlet børne- og ungdomspsykiatri Fælles faglig forståelse Fælles forskning, dokumentation og udvikling Led. overlæge JENS BUCHHAVE

14 Region Midtjylland – børne- og ungdomspsykiatri
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Region Midtjylland – børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsaftaler: Krav til samarbejdet mellem kommuner og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Henvisninger Opfølgning på anbefalinger fra afdelingen Træningsområdet / Genoptræning – børne- og ungdomspsykiatri / psykiatri ? Led. overlæge JENS BUCHHAVE

15 Børne- og ungdomspsykiatri – en del af sundhedsområdet
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Børne- og ungdomspsykiatri – en del af sundhedsområdet Samarbejde med andre specialer: (voksen)psykiatri pædiatri gynækologi/obstetrik intern medicin Del af fælles sundheds-initiativer: Utilsigtede hændelser Akkreditering Bruger- og patienttilfredshed Kronisk Sygdom Indgår i Århus Universitetshospital Finansiering Led. overlæge JENS BUCHHAVE

16 Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri
2. maj 2006 Prioriteringer Undersøgelse og behandling Forskning, udvikling og dokumentation Uddannelse og undervisning Samarbejde og konsulentfunktioner Vi vil gerne det hele – men kan ikke p.t. !! Led. overlæge JENS BUCHHAVE

17 Perspektiver for fremtiden
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Perspektiver for fremtiden Bedre undersøgelses- og behandlingstilbud Mere og bedre forskning og dokumentation Brugertilfredshed Flere speciallæger Region Midtjylland, gøre en (større) forskel Samarbejde m. institutioner og kommuner Henvisningsantallet Led. overlæge JENS BUCHHAVE

18 Børne- og ungdomspsykiatri – materiale
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Børne- og ungdomspsykiatri – materiale Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov: Pjece om hospitalet Forskningsafsnittet – Årsberetning 2006 Led. overlæge JENS BUCHHAVE

19 Børne- og ungdomspsykiatri – litteratur
Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri 2. maj 2006 Børne- og ungdomspsykiatri – litteratur Børne- og ungdomspsykiatrisk virksomhed – den fremtidige tilrettelæggelse Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed. 2001 Se: Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed Statusnotat fra Sundhedsstyrelsens opfølgningsgruppe Se: Led. overlæge JENS BUCHHAVE


Download ppt "Faglige udvikling - børne- og ungdomspsykiatri"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google