Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsberetning 2010 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2009 – 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsberetning 2010 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2009 – 2012"— Præsentationens transcript:

1 Årsberetning 2010 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2009 – 2012
Sygehus Lillebælt Årsberetning 2010 (Organ og Plastikkirurgisk afdeling) SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010

2 Område 1: Det gode møde mellem mennesker
Resultater fra LUP 2009: Sp : 97,6 % Sp : 94,2 % for organkir.afd 100 % for plastikkir. afd Hvor mange af plejepersonalet har gennemført kommunikationskursus (lægeforeningens)? 72 Servicemål: kontaktpersonordning (resultater kommer til afd.) Læge A160: 83%, A260: 80%, A260Z: 87% Sygeplejerske A160: 90%, A260: 82%, A260Z: 87% SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 2

3 Område 1: Det gode møde mellem mennesker
Bliver der afholdt/dokumenteret Indlæggelsessamtaler: ja, på alle elektive patienter ved forundersøgelse og ved alle akutte patienter i AVA. Udskrivelsessamtaler: ja, ved indlæggelse over 1 døgn,dokumenteres dog typisk i plejeplan. Særlig aftale for mammacancer patiener hvor den er kombineret med afsluttende 6 ugerssamtale. Har der været afholdt dialogmøde eller er der igangsat andre former for brugerinddragelsesaktiviteter? Nej, ikke generelt, dog et fokusgruppeinterview med 6 pårørende i forbindelse med pårørendeprojekt: ”Omsorg for pårørende til brystkræftpatienter” juni 2010 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 3

4 Område 2: Rekruttering og fastholdelse
Antal ansatte i plejen (fuldtidsstillinger): (data kommer til afd.) Antal sygeplejersker: 75.06 Antal social- og sundhedsassistenter: 12,93 Andre medarbejdere der indgår i plejenormeringen:0 MTU 2010: ”Hvor mange har afholdt MUS” 78% ”Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan ?” 58% ”Jeg oplever, at mine MUS har været tilfredsstillende” Score: 3,9 ”Jeg oplever, at der følges op på min kompetenceudviklingsplan” Score 3,6 Afdelingsindeks for udvikling: 3,5 SUS Sygehus Lillebælt, SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 Årsberetning 2010

5 Område 2: Rekruttering og fastholdelse
Sygefravær i plejegruppen: 5% Antal opslåede plejestillinger i 2010: Endo: 1 fast Mammaamb: 2 fast som følge af rokade OP: 1 fast + 2 barsel A160: 2 fast + 2barselsvikariater A260: 2 fast + 4 barselsvikariater Kamb: 0 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 5

6 Område 3: Lederudvikling, lederrekruttering og ledelse af talenter
Antal ledere (udfyldes af afd.): Oversygeplejersker :1 Afdelingssygeplejersker: 6 Souschefer :0 Uddannelse: Antal ansatte med diplom i ledelse: (udfyldes af afd.) Påbegyndt: 3 Afsluttet:1 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 6

7 Område 3: Lederudvikling, lederrekruttering og ledelse af talenter
Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederuddannelse: 1 Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederspireforløb: 0 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 7

8 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Afsluttet Cand./master (navn/uddannelse/stilling): Jette Frederiksen, sygeplejerske, MKS master i klinisk sygepleje Cand./masterstuderende (navn/uddannelse/stilling): Conny Joan Jakobsen, udviklingssygeplejerske, stud. MKS Ph.d. grad (navn og stilling): Ph.d. studerende (navn og stilling): SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 8

9 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Publikationer: 1. Anni Jungdal sygeplejerske, Birthe D. Petersen Lektor, ph.d., exam.art.(filosofi): Omsorg for pårørende til patienter med brystkræft. Mammaambulatoriet, Vejle Sygehus juni 2010 2. Elise Veggerby, sygeplejerske og Jette Frederiksen, sygeplejerske og MKS: Bedre smertebehandling af cancerpatienten gennem medinddragelse. Sygeplejersken nr 4, 2010 3. Jette Frederiksen, Sygeplejerske og MKS: Livskvalitet i den palliative fase under hospitalsindlæggelse. Sygeplejersken nr 6, 2010 4. Conny Jakobsen, sygeplejerske : Supervision i grupper. – En metode til at forbedre den sygeplejefaglige kvalitet ? Intern rapport til Udviklingsrådet, vejle sygehus nov Intern rapport 5. Conny Jakobsen, sygeplejerske : Opgaveglidning – sygeplejerske til social og sundhedsassistent i sengeafsnit. Intern rapport til Udviklingsrådet, vejle sygehus november Intern rapport

10 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Antal posters: 1.”Omsorg for pårørende til patienter til pårørende med brystkræft”: - Præsenteret på onkologisk konference i Atlanta ved sygeplejerske Anni Jungdal, Mammaambulatoriet. - samt- præsenteret på sygeplejesymposium i VingstedCentret ved sygeplejerske Anni Jungdal, Mammaambulatoriet. Antal abstrakts : 0 Antal oplæg ved nationale og internationale konferencer: 0

11 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Nationale og internationale aktiviteter: Tværfaglige studiedage: 7 personer: Århus Sygehus afd. L den 27/10-10 i forbindelse med opstart at TOKS-projekt Tværfaglige møder/symposier: April 2010 deltog 5 sygeplejersker i Colorectal Day, arrangeret af Århus Universitet og den kolorektale sektion Verdenskongres for stomisygeplejersker: Stomisygeplejerske Henriette Pape deltaget, Arizona juni 2010 arrangeret af WOCN og WCET Landskurser: Plastikkirurgisk sygepleje : 1 Operationssygeplejersker : 2 Stomisygeplejersker : Årsmøder: Endoskopisk sygepleje :5 Danish Breast Cancer Group (DBCG) : 2 Dansk mammakirurgisk selskab (DMKS): 2 Palliation : 2

12 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Udviklingsprojekter: Igangværende: Omsorg for pårørende til patienter med brystkræft. Mammaambulatoriet Projektleder: Anni Jungdal, sygeplejerske Igangsat: Tidlig opsporing af kritisk sygdom i sengeafsnit (TOKS). Tværfagligt projekt. Projektleder :Jette Frederiksen sygeplejerske, MKS Forskningsprojekter: 0

13 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Omtale i medier af forsknings-udviklingsarbejde: Omsorg for pårørende til patienter med brystkræft: - Jyllandsposten den …. (mgl link) - Vejleposten, Ugeavisen den … (link) Intern Rapport: Opgaveglidning – sygeplejerske til social og sundhedsassistent: - efter forespørgsel om kopi, sendt til: Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Region H, Udviklingskonsulent Rikke K.Juhl, Arbejdsmarkedsafdelingen

14 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Sygeplejefaglige bidrag/deltagelse i forskningsprojekter Projekt navn Projektansvarlig Involverede afdelinger hvor sygeplejersker bidrager LAR II-mikrodialyse Læge Mark Ellebæk Pedersen Kirurgisk afd Vejle og OUH Afdelinger som bidrager: - K-amb, OP-afsnit, A160 Biomarkør-projekt Læge Mark Ellebæk Pedersen Kirurgisk afd Vejle og OUH Afdelinger som bidrager: - K-amb, OP-afsnit, A160 ”polyp-projekt” Phd.stud Karina Rønlund Klin. Genetisk afdeling Afdelinger som bidrager: - K-amb, endoskopisk og evt sengeafsnitA160 og A260 LARS (senfølger efter beh rectumcancer) Phd.stud Katrine Emmerson Århus Projekt afsluttet ultimo 2010 Opgaver: inkl. ptt og sikre at rette skemaer til rette tid udleveres NEC (Neo-adjuverende kemoterapi….) Anders Jakobsen, onkologisk afdeling, Vejle Sygeplejeopgaver: - koordinere patientforløb da pt skal komme 1 ekstra gang i K-amb Colo CP-01 Overlæge Thomas Kjærgaard Larsen Endoskopisk afsnit: Lene Egsgaard - afsluttet 2010

15 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Sygeplejefaglige bidrag til Nationale indikatorprojekter: Diagnose - sygdomskategori Kontaktpersoner Sygeplejens bidrag Blødende ulcus ventrikuli/duodeni Sygeplejersker: Inger Arentzen (A260) Conny Jakobsen (A160) Sikre dokumentation af: - Højde og vægt - blodtryk og puls REAL, c.mamma Elisabeth Kjærgaard Mammaambulatoriet VEGF, c.mamma Kirsten Madsen Perforeret ulcus ventrikuli/duodeni Sikre dokumentation af: - Højde og vægt, blodtryk og puls Efter operationen, skal der dag 1-3 dokumenteres: - daglig vægt - væskebalance første 3 døgn efter operationen - x 2 daglig: observere og dokumentere Blodtryk, Puls, temperatur, SAT og bevidsthedsniveau.

16 Område 4: Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Andre bidrag til udvikling Gruppe Navn Bidrager med: Dansk Mulidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) Jette Frederiksen (A260) Sygeplejerske, MKS Uddannelse og kliniske retningslinier Enheden for periopsygepleje ( EPS ) Implementeringsagenter Kirsten Madsen, afdelingssygeplejerske (mammaambulatoriet) Conny Jakobsen, (A160), udviklingssygeplejerske Tilknyttet til gruppen – deltager i enhedens kurser for uddannelse og personlig udvikling i Formidling. Bidraget i auditeringer på: - ovariecancer og karkirurgi (OUH og Kolding) SLB sygepleje- dokumentation Conny Jakobsen, udviklingssygeplejerske Deltaget i opstartsmøder, arbejdsseminar Og arbejder i implementeringsgruppen

17 Område 5: Sygeplejens image og omdømme
Initiativer der har understøttet sygeplejens image og omdømme, underbygges af dokumenter der kan henvises til samt rekvireres (udfyldes af afd.): MTU 2010 Enheden har et godt image (data kommer til afd.): 4,2 SUS Sygehus Lillebælt, Årsbertning 2010 17

18 Område 5: Sygeplejens image og omdømme
Artikler i forskellige medier: Omsorg for pårørende til patienter med brystkræft: - Jyllandsposten den Vejleposten, Ugeavisen uge 45, 2010 Åbent hus eller lignende aktiviteter (beskrives): SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 18

19 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje
Opgaveflytningsinitiativer/aktiviteter: - Afdelingen har direkte bidraget til etableringen af Regionens tilbud om uddannelse af endoskoperende sygeplejersker - rapport opgaveflytning i sengeafsnit fra sygeplejerske til social og sundhedsassistent Innovative ”opgaveløsninger” - stomiambulatorium: korrespondence med patienter Initiativer/aktiviteter ”bedste praksis” Initiativer i forbindelse med brugerinddragelse: Prospektiv registrering i sygeplejedatabase, af den oplevede og vurderede sygeplejefaglige kvalitet hos brystkræftpatienter i Mammaambulatoriet SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2010 19

20 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje
Nye smarte måder at arbejde på f.eks med indførelse af ny teknologi og/eller telemedicin (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): Innovation: SUS Sygehus Lillebælt Årsberetning 2010 20


Download ppt "Årsberetning 2010 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2009 – 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google