Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi for Udvikling af Sygeplejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi for Udvikling af Sygeplejen"— Præsentationens transcript:

1 Strategi for Udvikling af Sygeplejen
2009 – 2012 Sygehus Lillebælt Årsberetning 2012 Organ og plastikkirurgisk afdeling SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012

2 Område 1. Det gode møde mellem mennesker
Resultater fra LUP 2011: (Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling) Sp Ambulante: Organkir. 99%, Plastikkir. 98% Sp Indlagte: Organkir. 97%, Plastikkir. 98% Hvor mange af plejepersonalet har gennemført kommunikationskursus : -Alle fastansatte sygeplejersker og SSA Servicemål: kontaktpersonordning: Sygeplejerske: - Dagkir.: - Organkir.: 92,5%, Plastikkir.: 89% Indlagte: - Organkir.: 95 %, Plastikkir.: 80% SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 2

3 Område 1. Det gode møde mellem mennesker
Bliver der afholdt/dokumenteret Indlæggelsessamtaler: Ja, hos alle elektive patienter ved forundersøgelsen hvor der er planlagt indlæggelse > 1 døgn samt hos alle akutte patienter i AVA. Udskrivelsessamtaler: Ja, ved indlæggelse > 1 døgn, dokumenteres dog typisk i plejeplan. Særlig aftale for mammacancer patienter hvor den kombineres med afsluttende 6 ugers samtale. Har der været afholdt dialogmøde eller er der igangsat andre former for brugerinddragelsesaktiviteter? - Implementering en LUP og Patientfeedback ansvarlig sygeplejerske -afprøvning i mammaamb. og kamb. af PDA -inddragelse af patienter og stomiforening i projekt ”gruppebaseret stomiuddannelse” - Postkort og postkasser opsat i alle afsnit SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 3

4 Område 2: Rekruttering og fastholdelse
Antal ansatte i plejen (fuldtidsstillinger): Antal sygeplejersker: 73,65 Antal social- og sundhedsassistenter: 10,92 Andre medarbejdere der indgår i plejenormeringen: 0 MTU 2012: (alle data kommer til afd.) ”Hvor mange har afholdt MUS” 95% ”Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan ?” 95% ”Jeg oplever, at mine MUS har været tilfredsstillende” 4,1 ”Jeg oplever, at der følges op på min kompetenceudviklingsplan” 4,1 Afdelingsindeks for udvikling: 3,8 SUS Sygehus Lillebælt, SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012

5 Område 2: Rekruttering og fastholdelse
Sygefravær i plejegruppen: 3,33% Antal opslåede plejestillinger i 2012: - 4 faste - 9 vikarer SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 5

6 Område 3: Lederudvikling, lederrekruttering og ledelse af talenter
Antal ledere (udfyldes af afd.): Oversygeplejersker 1 Afdelingssygeplejersker 6 Souschefer 0 Uddannelse: Antal ansatte med diplom i ledelse: Påbegyndt: 2 Afsluttet: 2 Antal ansatte påbegyndt master: 1 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 6

7 Område 3: Lederudvikling, lederrekruttering og ledelse af talenter
Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederuddannelse: 1 Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederspireforløb: 0 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 7

8 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Afsluttet Cand./master (navn/uddannelse/stilling): Sabine Korsholm Mathiesen, cand.cur., sygeplejerske Conny Jakobsen, Master i klinisk sygepleje, Udviklingssygeplejerske Cand./masterstuderende (navn/uddannelse/stilling): 1 Bente Grauslund Kjeldsen, Master i offentlig ledelse Ph.d. grad (navn og stilling): 0 Ph.d. studerende (navn og stilling): 0 Kræftsygeplejespecialist: 1 under uddannelse, Louise Schauman SD i professionspraksis i klinisk kvalitetsudvikling: Birgit Thygesen, ambulatoriesygeplejerske Stomiterapeuter: Søren Sillesen, Henriette Roland Antal publicerede artikler (titel/forfatter/tidsskrift, evt. link): 0 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 8

9 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Antal posters (titel/forfatter, evt. link): 3 ”Patienters oplevelser med at lære at passe stomien” v/ Conny Jakobsen, SLB Sygeplejesymposium, Vingsted. ”Multimedielæring – den stomiopererede patient og deres pårørende” v/ Conny Jakobsen, SLB Sygeplejesymposium, Vingsted ”Gruppebaseret undervisning til stomiopererede og deres pårørende” v/Conny Jakobsen, Kvalitetsdagen 2012, Region Syddanmark Antal abstrakts (titel/forfatter, evt. link): 0 Antal oplæg ved nationale og internationale konferencer (titel, forfatter, evt. link): 0 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 9

10 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Nationale og internationale aktiviteter (gæster på SLB eller deltagelse i udlandet/oplæg/oplægsholdere, evt. links): 0 Udviklingsprojekter (med projektbeskrivelse og igangsat i 2012, ansvarlig/dokumentation): - Gruppebaseret undervisning til stomiopererede og deres pårørende, V/ Udviklingssygepl. Conny Jakobsen - Patientsikkert Sygehus - Sikker kirurgipakke Forskningsprojekter (med projektbeskrivelse og igangsat i 2012, ansvarlig/dokumentation): 0 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 10

11 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Udviklingsprojekter : Påbegyndt: Conny Jakobsen m.fl.: Gruppebaseret undervisning til stomiopererede og deres pårørende Conny Jakobsen m.fl.: Hjemmeside og multimedielæring SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011

12 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Tværfaglige møder / symposier: Colorectal Day, Århus : 7 Breast Surgery, Workshop, Århus: 2 Kongresser: Europæisk Stomikonference, Italien: National Kongres, Palliation – Fredericia: Landskurser: Stomi : 2 Plastikkirurgi : 1 Palliation : 1 Årsmøder: Endoskopisk sygepleje : 1 Operationssygeplejersker : 2 Mammakirurgiske sygeplejersker, Odense : 2 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2011 12

13 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Sygeplejefaglige bidrag / deltagelse i forskningsprojekter: Projekt navn Projektansvarlig Involverede afdelinger hvor sygeplejersker bidrager LAR II – mikrodialyse Læge Mark Ellebæk Pedersen Kirurgisk afd. OUH og Vejle Afdelinger som bidrager: - K-amb, OP-afsnit, sengeafs. A160 Biomarkør – projekt Kirurgisk afd. Vejle ”polyp – projekt” Læge Karina Rønlund Klinisk Genetisk afd. Vejle Afdelinger som bidrager: - endoskopisk afsnit, K-amb, sengeafs. A160 NEC Anders Jakobsen, onkologisk afd., Vejle Sygehus Sygeplejeopgaver: - koordinere patientforløb da pt skal komme én ekstra gang i K-amb. POICE Anæstesiafdelingen , Vejle Sygehus Sygeplejen i sengeafsnit, måler blodtryk og puls hver 4. time efter operationen i løbet af 96 timer efter operationen

14 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Sygeplejefaglige bidrag til Nationale Indikatorprojekter: Diagnose – sygdomskategori Kontaktpersoner Sygeplejens bidrag Blødende ulcus ventriculi/duodeni Inger Arentsen (A260) Conny Jakobsen (A160) Sikre dokumentation af: - højde og vægt - Blodtryk og puls Perforeret ulcus ventriculi/duodeni Sikre dokumentation af: - højde, vægt, blodtryk og puls Efter operation dokumentere, dag 1-3: - vægt og væskebalance x 1 daglig - x 3 dgl dokumentere basalmonitorering (BT, P,Tp, RF, SAT og bevidsthedsniveau) REAL (mamma-amb.) Projektsygeplejersker: Elisabeth Kjærgaard og Jette Boller Forløbskoordinator og tovholderfunktion. Randomiserer inkluderer og indrapporterer til DBCG. VEGF (mamma-amb.) Kirsten Madsen Alle sygeplejersker: Tovholderfunktion og forløbskoordination HER-2 protokol (mamma-amb.) Alle sygeplejersker

15 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis
Andre sygeplejefaglige bidrag til faglig udvikling: Gruppe Navn Bidrager med SLB sygeplejedokumentation Conny Jakobsen, Udviklingssygeplejerske En del af SLB arbejdsgruppe Diplom moduler i kræftsygepleje UCL Helle Gangelhof En del af arbejdsgruppen Styregruppe Diplom Modul kirurgisk sygepleje

16 Område 5:Sygeplejens image og omdømme
Initiativer der har understøttet sygeplejens image og omdømme, underbygges af dokumenter der kan henvises til samt rekvireres (udfyldes af afd.): MTU 2012 Enheden har et godt image: 4,5 SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 16

17 Område 5:Sygeplejens image og omdømme
Artikler i forskellige medier (titel/forfatter/tidsskrift eller andre medier): 0 Åbent hus eller lignende aktiviteter (beskrives): - Profilering af moderne kræftbehandling af hud, tarm og bryst (åbent hus, efterår) - Møde med praktiserende læger, interne og eksterne samarbejdsparter i anledning af Mammacentrets 10 års jubilæum. SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 17

18 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje
Opgaveflytningsinitiativer/aktiviteter: - 2 sygeplejersker undervist på den nationale uddannelse til skoperende sygeplejerske Innovative ”opgaveløsninger” Initiativer/aktiviteter ”bedste praksis”: - Risikostratificering - Bidrager i SLB-gruppe: Højeste faglige kvalitet hos patienter med tarmkræft og brystkræft Initiativer i forbindelse med brugerinddragelse (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): - Planlægning af pilotprojektet ”Gruppebaseret undervisning til stomiopererede og deres pårørende” SUS Sygehus Lillebælt, Årsberetning 2012 18

19 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje
Nye smarte måder at arbejde på f.eks med indførelse af ny teknologi og/eller telemedicin (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): Innovation: - Opstart af hjemmeside til stomiopererede SUS Sygehus Lillebælt Årsberetning 2012 19


Download ppt "Strategi for Udvikling af Sygeplejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google