Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye Metoder til Undersøgelse af Søvn og Stress

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye Metoder til Undersøgelse af Søvn og Stress"— Præsentationens transcript:

1 Nye Metoder til Undersøgelse af Søvn og Stress
Oplæg af Annemarie Olsen

2 Program Baggrund Metoder -Hjerteratevariabilitet (HRV) Anvendelse
-Aktigrafi Anvendelse Perspektivering

3 Baggrund Sammenhænge mellem autonom balance, søvn og stress

4 Præsentation af metoder
Autonom balance HjerteRateVariabilitet (HRV) Søvn Aktigrafisk søvnanalyse

5 HjerteRateVariabilitet
Analyse af ændringer i hjerterytmen mellem slag. Hjerteraten er ikke konstant, men tilpasses hele tiden den givne situation. Hjerteraten reguleres af det autonome nervesystem: PNS: Det parasympatiske nervesystem SNS: Det sympatiske nervesystem

6 PNS og SNS regulerer hjerteraten
PNS stimulering → Hjerteraten falder SNS stimulering → Hjerteraten stiger Den aktuelle hjerterate afspejler den samlede stimulering fra både PNS og SNS. SNS har lang latenstid, PNS har kort latenstid. (McArdle et al. 2001).

7 Hvordan måles HRV?

8 Spektralanalyse - Dannelse af spektret
Tachogram: R-R intervals ECG (Kristiansen 2006)

9 Spektralanalyse - Dannelse af spektret
(McArdle et al. 2001) (Pumprla et al. 2002)

10 HRV-analyse i Impressario

11 LF og HF power HF power er udelukkende muduleret af PNS.
LF power er primært moduleret af SNS, men til dels også PNS. LF/HF-ratioen afspejler den sympatho-vagale balance. (Kristiansen 2006)

12 Aktigrafisk søvnanalyse
Optagelse og analyse af bevægelser. Aktigraf Accelationssensor, der oversætter bevægelse til numerisk udtryk (”activity count”). Rationale De fleste ligger stille når de sover → søvnmål kan estimeres ud fra analyse af bevægelsesmønstret.

13 Aktigrafi Bevægelse kan måles med Actiwatch
fra Cambridge Neurotechnology Ltd. Alle bevægelser over 0,05 g registreres. Disse bevægelsesmønstre omsættes til parametre som søvnlængde, søvneffektivitet, antal opvågninger osv. ved senere analyse.

14 Søvncyklus (kilde: http://health.howstuffworks.com/sleep.htm)

15 Søvncykler gennem natten (kilde: http://library. thinkquest

16 Aktigrafisk søvnanalyse

17 Aktigrafisk søvnanalyse i ”Actiwatch Acticity and Sleep Analysis”

18 Anvendelse: HRV-mål Kageyama et al.(1998):
Jobstress → Søvnforstyrrelser → Øget SNS indflydelse om dagen. van Amelsvoort et al. (2000): Støjende arbejde ↔ Ændret sympatho-vagal balance (LF/HF ↑ ) Jobpres ↔ Ændret sympatho-vagal balance (LF/HF ↑ ) Mitani et al. (2006): Skifteholdsarbejde (ambulancekørsel) ↔ Forstyrret sympatho-vagal balance.

19 Anvendelse: Søvn-mål Roenneberg et al. (2003):
Udvidelse og forskydelse af søvnperioden (”midsleep”) på ca en time på fridage. Monk et al. (2003): 26 min. senere sengetid og 53 min. senere stå op tid (→ 27 min. mere i sengen). Åkerstedt et al. (2002): Dårlig arbejdssituation (stress, fysisk arbejde, skifteholdsarbejde) ↔ søvnforstyrrelser og træthed.

20 Perspektivering Anvendelse af mål for søvn og stress
Mål for især søvn, men også HRV, anvendes i stigende grad i interventions-studier samt ved sammenligning af jobkategorier. Det er (foreløbigt) ikke muligt at anvende målene som deciderede stress-indikatorer på individniveau. Sammenhæng mellem HRV, søvn og stress - De indbyrdes sammenhænge er ikke fuldt afklarede. - Årsag-virkningsmekanismer bør undersøges nærmere.

21


Download ppt "Nye Metoder til Undersøgelse af Søvn og Stress"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google