Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for Den Regionale Udviklingsplan (RUP) - Indtil nu… - Det regionale udgangspunkt og væsentlige udfordringer - Fra udgangspunkt og udfordringer til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for Den Regionale Udviklingsplan (RUP) - Indtil nu… - Det regionale udgangspunkt og væsentlige udfordringer - Fra udgangspunkt og udfordringer til."— Præsentationens transcript:

1 Status for Den Regionale Udviklingsplan (RUP) - Indtil nu… - Det regionale udgangspunkt og væsentlige udfordringer - Fra udgangspunkt og udfordringer til strategier - Strategier - Fra strategier til handlinger - Handlinger - Den videre RUP-proces Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007

2 Krav til RUP Krav til indhold RUP skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for: Byer, land og udkantsområder, samt for: Natur og miljø, erhverv incl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur Sammenhæng med statslig og kommunal infrastruktur Sammenhæng med tilgrænsende landes planlægning… Kortbilag med ikke præcise udpegninger Krav til processer og sammenhænge RUP-forslag inden 2008 samt RUP i høring i min. 8 uger Samspil med strategier – koordinering – vetomulighed

3 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 RUP-processen i Regions Sjælland, 1

4 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 RUP-processen i Regions Sjælland, 2 - Sept. 2006 Forberedelsesudvalget vedtager proces - Ult. Okt. 2006 ”Invitation til dialog” udsendes - Nov. 2006 1. dialogperiode indledes - 30. Nov. 2006 Kick-off konference - Dec. 2006 1. dialogperiode afsluttes - Januar 2007 De fem RUP-temaer indkredses - Marts 2007 Workshop-proces - Maj 2007 2. dialogperiode - Juni 2007 Dialogkonferencer

5 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 RUP´ens vision og mål ”Den regionale udviklingsplan skal skabe rammen om det gode liv for borgerne og gode rammer for virksomheder og institutioner” Den Lærende Region Den Tilgængelige Region Den Innovative Region Den Bæredygtige Region Den Sunde Region Samarbejde Byer og land Internationalt Naboer og DK

6 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Regionens udgangspunkt Eksempler: ”Mangfoldig geografi” uden en dominerende metropol… En fjerdedel af arbejdsstyrken i regionen pendler hver dag ind til hovedstadsområdet… Der er relativt stort frafald fra uddannelserne i regionen… Regionen har det laveste antal højtuddannede iværksættere i landet… Regionen er del af omfattende net af internationale samarbejder… Regionen har landets længst pendlende arbejdstagere og noget af landets mest belastede infrastruktur… Den sydlige del af regionen får lige langt til to metropoler når Femern Bælt Broen er etableret…

7 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Regionens udfordringer Eksempler Trængselsproblemer på den overordnede infrastruktur… Bevare og udvikle levende landdistrikter… At skabe sammenhæng med omverdenen… Fastholde et uddannelsesudbud som sikrer at unge finder det attraktivt at tage en uddannelse… Øge entreprenørskab og innovation i regionen… Fortsat prioritere inspirerende internationalt samarbejde Forbedre sundhedstilstanden, herunder håndtere overvægtsproblematikken… Øge tilgængeligheden aht. arbejdskraften, de uddannelsessøgende, befolkningens rekreation mm. … Etc..

8 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Den regionale udviklingsmodel KommuneVærdi Odsherred80Odsherred Lolland89Lolland Kalundborg92Kalundborg Faxe94Faxe Køge96Køge Slagelse97Slagelse Næstved98Næstved Sorø99Sorø Roskilde100Roskilde Guldborgsund101Guldborgsund Solrød103Solrød Holbæk104Holbæk Greve105Greve Vordingborg106Vordingborg Lejre110Lejre Ringsted113Ringsted Stevns118Stevns

9 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Kort i RUP

10 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Oversigt over RUP´ens struktur

11 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Den sammenhængende region, 1 Den Tilgængelige Region, Byer og Land, internationalt Den Tilgængelige Region Sammenhæng Hovedstaden, Øresundsregionen og DK Sammenhæng Femern og Nordtyskland Øget mobilitet ► Forbedring for pendlerne ► Tværforbindelse ► Sjælland mellem broerne Kollektiv trafik Gods, havne og lufthavn Bredbånd inden 2010 Del-strategi: Sjælland på vej mod 2030

12 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Byer og land Samspil mellem byer skaber vækst Udnytte synergieffekter mellem land og by Udviklingsinitiativer i landdistrikterne Del-strategi: Landdistriktsstrategi Den Internationale Region Stimulere aktører til at arbejde mere internationalt Udvikle og understøtte int. netværk til udvikling i reg. Opsøge og formidle viden…. Del-strategi: International Strategi ( Proces i Forum for Internationale Relationer ) Den sammenhængende region, 2 Den Tilgængelige Region, Byer og Land, Internationalt

13 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Gode livsvilkår, 1 Den Lærende, Innovative, Sunde og Bæredygtige Region Den Lærende Region Højere uddannelsesniveau gennem fælles indsats Uddannelsestilbud til alle Udvikling af læring Del-strategi: Uddannelsesstrategi (mulighed for en Kulturstrategi) Den Innovative Region Samspil med aktører gennem det ”overraskende møde” Innovation, læring og kultur Oplevelsesøkonomi – understøttelse af samarbejder Del-strategi: Erhvervsudviklingsstrategi (Vækstforum)

14 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Den Sunde Region Sætte fokus på den tværfaglige sundhedsindsats Sunde børn og unge, overvægtsproblematik mm. Opmærksomhed på det gode eksempel (Sundhedspris) Den Bæredygtige Region Et godt sted at arbejde, bo og være i fritiden Samarbejde om natur og miljø som potentiale Klimaforandring skaber udvikling Del-strategi: Agenda 21 strategi, Råstofplan, ”Ren Jord” Gode livsvilkår, 2 Den Lærende, Innovative, Sunde og Bæredygtige Region

15 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Handlinger – katalog og plan Handlingsplan Indholdet: ► Fastlægger handlinger på RUP- området for det kommende år ► Indeholder Fyrtårne der er flere fælles handlinger ► Indeholder enkelt-handlinger Processen: ► Årlig dialogperiode ► Udpeger interessenter og netværk ► Skaber en løbende RUP-proces

16 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Eksempler på fyrtårne ”En Femern Region” ► Infrastruktur -> Tilgængelighed og kapacitet mm. ► Uddannelse -> Den fremtidige arbejdsstyrkes kompetencer ► Erhvervsudvikling -> Lokalisering af arbejdspladser mm. ► Grænseregionalt samarbejde -> ”Et Femern planperspektiv” ”Klima og bæredygtighed” ► Miljø -> Klima-strategi ► Erhvervsudvikling -> Vedvarende energi ► Grænseregional samarbejde -> Klima topmøde mm. Naturparker ► Åmosen og Susåen ->Landdistrikter, bo, rekreation, mm. ► Erhvervsudvikling -> Turisme ► Internationale samarbejder -> Interreg og Østersø

17 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Eksempler på handlinger Den Lærende Region ► Eksportør af af uddannelsesviden -> Læringsudvikling Den Tilgængelige Region ► Forbedrede tværforbindelser -> ”Tværvejen og byerne” Byer og Land + kultur ► Sjællandsk identitet i udvikling -> Købstæder mm. Den Internationale Region ► Rammeaftaler -> Samarbejde med Skåne og Ostholstein Den bæredygtige Region ► Rekreation -> Internationalt rekreativt rutenet Nabo til en storby ► Ét arbejdsmarked -> Fremkommelighed og uddannelse

18 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 RUP-processen i 2007/08 27. septemberRegionsrådet (Temamøde) 12. oktoberForum for Regional Udviklingsplan 22. oktoberForretningsudvalget (orientering om RUP) 15. novemberKommunekontaktudvalget 22. novemberForum for Regional Udviklingsplan 26. novemberForretningsudvalget (til vedtagelse) 6. decemberRegionsrådet (til vedtagelse) Ca. 1. januar – medio martsDialogperiode - forslag JuniRegionsrådet (til endelig vedtagelse)

19 Den Regionale Udviklingsplan – Temamøde i Regionsrådet den 27. september 2007 Efter RUP´ens vedtagelse Eksempler på aktiviteter efter RUP´ens vedtagelse: Udvikling af nye del-strategier Udmøntning af handlinger i projekter, initiativer mm. Følge/overvåge den regionale udvikling Udvikling og deling af viden mhp. samarbejder Netværksdannelse og etablering af samarbejdsplatforme Interessevaretagelse Dialogprocesser eks. om den årlige handlingsplan Etc. Forberedelse af næste regionale udviklingsplan….


Download ppt "Status for Den Regionale Udviklingsplan (RUP) - Indtil nu… - Det regionale udgangspunkt og væsentlige udfordringer - Fra udgangspunkt og udfordringer til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google