Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DISPOSITION: Krav til RUP Refleksioner over RUP RUP og Region Sjælland DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Disposition.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DISPOSITION: Krav til RUP Refleksioner over RUP RUP og Region Sjælland DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Disposition."— Præsentationens transcript:

1 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DISPOSITION: Krav til RUP Refleksioner over RUP RUP og Region Sjælland DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Disposition

2 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Krav til RUP KRAV TIL INDHOLD - Beskrive en ønskelig fremtidig udvikling - By, land og udkantsområder + natur, miljø, erhverv, beskæft., uddan., kultur - Samspil med andre strategier - Eks. erhvervsudviklingsstrategi, beskæftigelsesstrategi, Agenda 21… - Sammenhæng - Eks. Infrastruktur (komm. + stat), plan + udvikling (nabolande, hvst.omr.)… - Initiativ og koordinering - Forslag til komm. og statslig planl., koordinering af komm. bidrag, data… - Juridisk dokument - Indsigelse, mægling mellem kommuner – ikke bindende kortbilag … - Regionsrådets egne handlinger - Redegørelse for rådets handlinger, økonomiske muligheder…

3 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Krav til RUP KRAV TIL PROCESSER - Forslag til RUP skal i offentlig høring - Tidsmæssige bindinger, ”når det er hensigtsmæssigt” - Samspil med andre strategier - Eks. erhvervsudviklingsstrategi, beskæftigelsesstrategi, Agenda 21… - Høring af Regionsrådet - Eks. Forslag til kommuneplaner, landsplanlægning…..

4 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Refleksioner over RUP FORSKELLE OG LIGHEDER - RUP er ikke en regionplan! - Fra legalitet til legitimitet - Fokus på proces og dialog - Udvikling af dialogformer – RUP som dialogværktøj - Grundlag for politisk interesse og dynamik - Skabe basis for politisk dialog, at se muligheder…. - RUP som dagsordensætter - Skabe identitet (”købstædernes region”, ”den polycentriske region”…) - Definere regionens roller som afsæt for handling….. - …

5 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Refleksioner over RUP SAMSPIL OG SAMMENHÆNGE - Samspil med interessenterne - Kommuner, Vækstforum, Staten, Regioner, organisationer… - At virke gennem andre (metastyring) - Interessevaretagelse (VB), ”skabe merværdi” (RU-model)…. - Opmærksomhed på virkemidlerne - Interreg, strukturfonde, landdistrikspuljer …. - Tværsektoriel tænkning - Udnytte egne potentialer gennem samtænkning - RUP som grundlag for samarbejder og projekter - Eks. Internationale samarbejder og projekter som led i at opnå mål for den regionale udvikling……

6 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – RUP og Region Sjælland EN RUP-MODEL - Dynamisk Statisk - 4-årigt / < 4-årigt sigte - Dialog-orienteret - RUP´s ”kerne” - RUP´s ”ydre del”

7 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – RUP og Region Sjælland RUP - processen Væsentlige forudsætninger og input til RUP: - Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2006/07? - Beskæftigelsesrådets strategi 2007? - Landsplanredegørelse 2006 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdet 2006/07? - Kommuneplanstrategier som forslag inden 2008 - Offentliggørelse af forslag til RUP inden 2008


Download ppt "DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DISPOSITION: Krav til RUP Refleksioner over RUP RUP og Region Sjælland DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN – Disposition."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google