Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisationstruktur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisationstruktur"— Præsentationens transcript:

1 Organisationstruktur
Man taler om 4 fælles faktorer som alle organisationer har: Hierachy of authority Co-ordination af effort Division of labour Common Goal

2 Normalt vil man tegne strukturen i et organisationsdiagram.
Figuren kan også indeholde navne på de ledere der er i de enkelte afdelinger. bestyrelse økonomi markedsføring fyn gb fyn kbh GB kbh

3 Elementer i organisationsstrukturen
Opdeling af arbejde og ansvar: man kan tale om specialisering hvor mennesker er opdelt efter deres faglige kvalifikationer. Her opdeler man i Horizontal (hvor mange forskellige aktiviteter dækker et job fx en rengøringsassistent) og Vertical specialisering der handler om hvor meget en person er med i planlægning, udførelse og ledelse af de enkelte aktiviteter.

4 Differentiering: man differentierer sig på f. eks. forskellige områder
Differentiering: man differentierer sig på f.eks. forskellige områder. Man kan lave det samme produkt men på forskellige lande og lokaliteter for alle arbejdsopgaverne er udlagt til de enkelte divisioner.

5 Koordinering Udførslen af arbejdsopgaver kræver en del koordinering. Koordinering har også en horizontal og vertikal dimension. Den vertikale dimension indeholder direkte supervision, formelle regler, planer og budgetter mens den horizontale dimension indeholder co-ordinering med forskellige former for standarder: Standardisering af arbejdet (samlebånd) Standardisering af output (ens bolde) Standardisering af kvalifikationer ( vi kan det samme) Standardisering af normer (vi må alle det samme)

6 Hvem bestemmer: Her handler det om hvor man lægger beslutningskompetencen. Jo færre der kan tage beslutninger jo vanskeligere er det for virksomhederne at tage hurtigere beslutninger. Man kan give ansvar centralt eller decentralt.

7 Organisationsformer Alle organisationer nye som gamle har en bestemt organisationsform. Basisformen/simpel struktur findes i små virksomheder med få ansatte. Her er det stadig muligt for den øverste leder at holde kontrol. Man taler om et begreb der hedder Kontrolspænd, der handler om, hvor mange medarbejdere man kan have før man mister overblikket.

8 Funktions organisationer:
Når virksomheden bliver større får man brug for at samle virksomhedens opgaver i funktioner f.eks. Økonomifunktion, salgsfunktion o.s.v fungerer godt i forudsigelige brancher. Divisions organisationer. Virksomheden er nu så stor så man har divisioner liggende forskellige steder i landet og evt udlandet. Det der kendetegner denne virksomhedsform er, at de enkelte divisioner kan fungerer som en selvstændig virksomhed.

9 Matrixorganisationen: Denne bruges ofte ved meget specialiseret virksomheder med adhoc opgaver. Generelt er man placeret i sin egen afdeling hvor man har som opgave at sørge for at holde sig opdateret indenfor det emne man er specialist i. Når adhoc opgaverne kommer til virksomhederne bliver man plukket til disse opgaver sammen med folk fra andre afdelinger. Man kan godt være på flere opgaver samtidig.

10 Organisationstyper Når vi taler om organisationstyper er de baseret på de 4 tidligere omtalte faktorer Den ældste type er bureaukratiet der er kendetegnet ved en meget præcis beskrivelse af roller og arbejdsopgaver. Opfattes ofte som langsommelig og besværlig.

11 Mekanistisk versus organisk organisationstype.
Mekanistisk type er kendetegnet ved regler, klart definerede arbejdsopgaver og top-down kommunikation (mc-donalds arbejder efter denne type.) Organisk type er kendetegnet ved at arbejdsopgaverne er mere uklare og folk arbejder mere selvstændigt. Beslutningerne tages også mere decentralt

12 Mintzbergs organisationstyper
Mintzberg præsenterer 5 områder/typer af opgaver som enhver virksomhed har: Strategisk apix hvor den øverste ledelse sidder. Midterlinjen hvor linjecheferne har ansvaret for delområder i virksomheden og ledelsesret over linje personalet. Operationskernen her sidder det personel der har ansvar for virksomhedens kerneopgaver. Teknostrukturen her sidder økonomifolk, kontrol afdelingen human resources ect. Støttestaben her sidder virksomhedens støtteafdelinger

13 Mintzberg har organisationstyper:
Entreprenør (lille begrænset specialisering) Maskine (standardiseret produktion) Decentrale divisioner Professionel (høj faglig kvalifikationer) Innovativ (fleksible og organiske) Mission (missionen bestemmer dagsordenen). Politisk alle valg træffes ud fra politisk overbevisning.


Download ppt "Organisationstruktur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google