Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Version 4.0 til C5 April 14th 2005 April

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Version 4.0 til C5 April 14th 2005 April"— Præsentationens transcript:

1 Version 4.0 til C5 April 14th 2005 April 14 2005
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Version 4.0 til C5 April 14th 2005

2 Planlægning af seminar
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Planlægning af seminar Emne/produkt Budget Målgruppe Formål Ressourcer (Interne/Eksterne talere, hjælp fra Microsoft) Afholdelsessted Planlægning Afholdelse Opfølgning April 14th 2005

3 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Emne og produkt Det er vigtigt, at have en klar idé om hvad man ønsker at holde seminar om. Skal det være for at vise nyheder i produktet eller om det skal være en kombination mellem et tema og produkt. April 14th 2005

4 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Budget Inden man arrangerer et seminar er det vigtigt at sætte et realistisk budget for arrangementet. Hvad må det koste. Har man ressourcer selv til at opsætte invitation? Vil man sende til alle sine kunder, eller ønsker man også at sende mere bredt ud, evt. kombineret med annoncering. Vær opmærksom på, hvad invitationen + brev vejer, det bliver hurtigt dyre porto-penge. Huskeliste: Udformning af invitation Kuvertering + porto Annoncering Leje af lokaler Forplejning Leje af udstyr? (projektor eller lign.) April 14th 2005

5 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Målgruppe Når man ønsker at arrangerer et seminar er det også vigtigt at have for øje hvilken målgruppe man ønsker at nå. Et eksempel kunne være, at man gerne ville vise sine kunder nyhederne i en ny produktversion. Da er det vigtigt, at man kender sin målgruppe godt, forstået således, at det kan være gavnligt, at få noget feedback fra de kunder som tilmelder sig om hvilken version de kører på nu. Desuden er det vigtigt, at vide om der også deltager kunder som ikke i forvejen har produktet. Dette er meget afgørende for præsentationerne. Her vil det være nødvendigt, at differentiere budskabet for at alle deltagere kan opnå et godt resultat. April 14th 2005

6 Formål Hvad er det primære formål med et seminar?
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Formål Hvad er det primære formål med et seminar? Kundepleje af eks. Kunder? Erhvervelse af nye kunder? Er organisationen gearet til dette arrangement? Er der opbakning til dette fra alle de relevante medarbejdere? Mersalg? April 14th 2005

7 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Ressourcer Det er en god idé at have en klar aftale med de ressourcer som skal deltage på dette arrangement. Og det er vigtigt at flere personer med forskellige profiler er med på selve dagen fra jeres firma. Af profiler anbefaler vi tekniske/applikationsfolk til selve demo-delen. Desuden er det en god idé at holde dette som en interaktion mellem konsulent/sælger, så konsulenten tager sig af det faglige, men at sælgeren evt. opsummere mellem hver enkelt demo. En anden vigtig ting er involvering af de fremmødte. Opfordre dem til at komme med spørgsmål undervejs – evt. efter hver demo. Og vær klar til at repetere budskabet hvis det er nødvendigt. Det kan også være et frisk pust at have foredragsholdere udefra. Det kunne være en person fra Microsoft som fortæller om ny funktionalitet, nye interesseområder for kunder (andre produkter) eller mere om den organisation vi er nu. Ellers kan det varmt anbefales at have foredragsholdere som taler varmt om et emne som er oppe i tiden. En anden idé kunne være at tage samarbejdspartnere med. Vis at man er total-leverandør. April 14th 2005

8 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Afholdelsessted Det er altid en god idé at afholde seminar et centralt sted. Evt. i egne lokaler hvis de har rette størrelse. Ellers kan man vælge at holde eksternt i form af kursusejendom, hotel eller forsamlingshuse. Desuden er det en god idé at udbyde arrangementet mere end en dag/gang. En god idé er, at tilbyde f.eks. 2 dage i samme uge – alternativt 2 dage fordelt over 2 uger. M.h.t. afholdelse (tid) er det også en god idé, at holde arrangementet fra morgenstunden eller som et gå-hjem-møde sidst på dagen. April 14th 2005

9 Planlægning Dato for afholdelse planlægges
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Planlægning Dato for afholdelse planlægges Ca. 4 uger før sendes invitationer ud Evt. opfølgning via telemarketing ved lav tilslutning April 14th 2005

10 Forslag til præsentation
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Afholdelse Forslag til præsentation April 14th 2005

11 C5 version 4.0 – Seminar in a box
© Microsoft Business Solutions , 2005 April C5 version 4.0 – Seminar in a box April 14th 2005

12 C5 i flere sprog * Mulighed for flere brugere at bruge applikationen
© Microsoft Business Solutions , 2005 April C5 i flere sprog * Mulighed for flere brugere at bruge applikationen Uafhængig af nationalitet * Arbejde over landegrænser Implementering af labels. De ligger på dansk og engelsk, men hvis man som partner vil lave nye Sprog lag er dette nu muligt. Flere muligheder for slutbrugervirksomhederne April 14th 2005

13 Finanskassekladden Brugervenlig Proces orienteret
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Finanskassekladden Brugervenlig Proces orienteret Forenklet arbejdsprocesser Flere valgmuligheder Overskrift på det som sker overordnet April 14th 2005

14 Mulighed for at nulstille eller ompostere et bogført bilag
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Mulighed for at nulstille eller ompostere et bogført bilag Nu muligt at fortryde en allerede bogført kassekladde og Skifte fortegn for at få den tilbage til oprindeligt Kopiering af bilag eller klassekladder I kassekladden under menuknappen ”Funktioner” er der tilføjet yderligere et menupunkt ”Kopier Kladde/Bilag”. Ved aktivering af dette menupunkt er det nu muligt at kopiere et tidligere bogført bilag eller en kladde retur til kassekladden. De poster, der kan kopieres, er poster der i forvejen kommer fra kassekladden. Brugeren går ind i en selvvalgt kladde, aktiverer menuknappen ”Funktioner” og derefter menupunktet ”Kopier Bilag/Kladde”. Nu fremkommer følgende skærmbillede Feltet ”Bilag”: Her angives evt. bilagsnummer, som brugeren ønsker kopieret. Feltet ”Transaktion”: Her angives evt. transaktionsnummer, som brugeren ønsker kopieret. Feltet ”Dato”: Her angives evt. dato for det ønskede bilag. Feltet ”Kladdenr”: Her kan angives et nummer for den kladde, som brugeren ønsker at kopiere retur til den aktuelle kladde. Feltet ”Vend fortegn”: Såfremt bilaget ønskes kopieret til den aktuelle kladde med modsat fortegn skal dette felt markeres. Ved tryk på ”OK” returneres det oprindelige bilag 3015 til kassekladden, med modsat fortegn. April 14th 2005

15 Gemme/Hente en kassekladde til senere brug (stående kladde)
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Gemme/Hente en kassekladde til senere brug (stående kladde) 2 1 3 4 Posteringsskabeloner Der er tilføjet en mulighed for at Gemme/Hente en kassekladde til senere brug. Kladden gemmes som en ”stående kladde”. Når brugeren aktiverer menupunktet ”Gem kladde” promptes der for følgende: 1, 2, 3, 4 Tryk "OK" og kladden vil blive gemt under Finans/Tilpasning/Kladdenavne. Kladden gemmes som stående kladde, d.v.s. markering i feltet "Gem" Når brugeren aktiverer menupunktet ”Hent kladde” vises følgende promptbox Feltet ”Fra kladde”: Her angives hvilken kladde der ønskes kopieret fra Feltet ”Dato”: Her angives en ønsket dato Feltet ”Bilag”: Her angives det bilagsnummer, der ønskes anvendt Feltet ”Nulstil beløb”: Her angives om beløbene ønskes nulstillet eller hentet med over i kladden. Ved tryk på ”OK” vil kladdelinierne fra det angivne kladdenr blive kopieret over i den aktuelle kladde April 14th 2005

16 Ændring af menuknapper i kassekladden (funktioner/udskriv)
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Ændring af menuknapper i kassekladden (funktioner/udskriv) Knappanelet i kassekladden er ændret således at der nu er en menuknap ”Udskriv”. Menuknappen indeholder 2 undermenupunkter, nemlig ”Kassekladde” og ”Kasserapport”. Ligeledes er der indført en ny menuknap ”Funktioner”. Denne indeholder menupunkterne *Kopier Kladde/Bilag *Gem Kladde *Hent Kladde *Valuta difference *Renummerer bilag *Regulering af datoer *Indsæt dato *Nulstil beløb April 14th 2005

17 Nyt menupunkt til indsættelse af dato på kassekladdelinier
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Nyt menupunkt til indsættelse af dato på kassekladdelinier Menupunktet ”Indsæt dato” under ”Funktioner”, gør det muligt at indsætte en bestemt dato på kladdelinier hvor den ikke findes i forvejen. Brugeren kan også anvende funktionen til at ændre datoer på alle kladdelinier til en nærmere angivet dato. Ved aktivering af menupunktet fremkommer følgende billede: Faciliteten er nyttig såfremt der f.eks. er importeret nogle linier, hvor der ikke er angivet dato April 14th 2005

18 Nye funktioner omkring Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Nye funktioner omkring Dimensioner Hvorledes kan man anvende dette: Dimensioner kan f.eks. anvendes til styring og rapportering på forskellige geografiske afdelinger, forskellige kundegrupper eller produktgrupper. Afdeling - Bærer – Formål Oprettelse af Dimensioner Dimensioner oprettes under Generelt/Kartotek/Dimensioner. Menupunkterne under ”Dimensioner” er følgende: Afdeling: Afdelinger oprettes som hidtil Bærer: Her indtastes de dimensioner som ønskes anvendt i Microsoft C5 under Bærer, se eksemplet nedenfor under ”Brugen af Dimensioner”. Formål: Her indtastes de dimensioner som ønskes anvendt i Microsoft C5 under Formål, se eksemplet nedenfor under ”Brugen af Dimensioner Menupunktet ”Opdater dimensioner” Under Generelt/Kartotek/Dimensioner er der tilføjet et menupunkt ”Opdater dimensioner”. Dette menupunkt anvendes til opdatering af dimensioner på igangværende Ordrer, Ordrelinier, Indkøb, Indkøbslinier, Projekter samt Projektlinier. Opdateringen sker efter følgende regler: ”Ja” til bogførings-parametren ”Tvungen afdelingsbalance” Hvis Debitor/Kreditor har dimensioner vil disse blive overført til Ordre-/Indkøb-/Projekt-kartoteket. Dimensionerne overføres herfra til Ordre-/Indkøbs- og Projektlinier. Hvis Ordre/Indkøb/Projekt-kartoteket ikke har Afdeling, overføres ingen Afdeling til linierne. Hvis Ordre/Indkøb/Projekt-kartoteket ikke har Bærer eller formål, vil felterne ”Bærer” og ”Formål” blive udfyldt med evt. dimension fra Lagerkartoteket. Feltet ”Afdeling” vil være skjult på Ordre-/Indkøbs- og Projekt-linier. ”Nej” til bogførings-parametren ”Tvungen afdelingsbalance” Dimensionerne overføres herfra til Ordre-/Indkøbs- og Projektlinier. Hvis Ordre/Indkøb/Projekt ikke har dimensioner, vil dimensionerne på Ordre-/Indkøb-/Projekt-linier blive udfyldt efter evt. dimensioner på Lagerkartoteket. Der gøres opmærksom på at dette menupunkt alene er tænkt til anvendelse i forbindelse med ibrugtagning af dimensioner, hvorfor menupunktet ikke bør aktiveres for senere ændring af dimensioner. Ved aktivering af menupunktet advares der derfor mod opdatering af dimensioner. April 14th 2005

19 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner En virksomhed har følgende salgs- og produktionsafdelinger : April 14th 2005

20 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner Varesortimentet sælges til følgende lande, der alle er oprettet som Bærer April 14th 2005

21 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner Varesortimentet indeholder nedennævnte varer opdelt i hovedgrupper som Formål April 14th 2005

22 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner Vores kunde “Kontor & Møbel” er fast tilknyttet virksomhedens jyske afdeling og er bosiddende i Danmark. Afdeling er sat til 10 = Jylland og Bærer er sat til Danmark for dansk kunde April 14th 2005

23 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner April 14th 2005

24 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner Nedennævnte skærmbillede beskriver finansposterne: April 14th 2005

25 Eks. På anvendelse af Dimensioner
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Eks. På anvendelse af Dimensioner Nedennævnte skærmbillede beskriver lagerposteringerne April 14th 2005

26 Advarsel om overskridelse af databasestørrelsen
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Advarsel om overskridelse af databasestørrelsen Nyt – 2 nye parametre ”Angiv databasestørrelse (%) ”Angiv brugergrupper” Dvs. at der angives 85 og man har købt koder til 100 mb database, vil der komme en advarsel, når databasen når en størrelse på 85 mb. I feltet kan angives hvilken brugergruppe man ønsker skal have advarselen om databasestørrelsen. April 14th 2005

27 ”Datavask af debitorer/kreditorer via KRAK
© Microsoft Business Solutions , 2005 April ”Datavask af debitorer/kreditorer via KRAK Krak på debitor og kreditor Med integrationen til Krak er det nu muligt, nemt og effektivt at sikre sig de rigtige firmadata ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Det er naturligvis også muligt at anvende funktionen til vedligeholdelse af eksisterende data. Derudover er der også muligheden for at benytte Krak kort eller Krak rute for at se enten debitor/kreditors geografiske placering eller få en kørsels­vej­ledning til debitor/kreditor ud fra én indtastet fra adresse. Ydermere er der også et link til VIRK.DK, hvor man vil kunne få informationer om den valgte debitor/kreditor. Sidst nævnte kan kun lade sig gøre for data der enten er blevet oprettet eller opdateret via Krak, idet denne funktion gør brug af én unik nøgle som fås fra Krak. Bemærk! Funktionaliteten er en betalings service. Med Microsoft C5 følger en gratis prøvetid på 2 måneder fra registreringsøjeblik. Derefter skal der betales et abon­ne­ment direkte til Krak. Hvordan virker det? På debitor- og kreditorkartoteket er der tilføjet en ny undermenu i knappen ”Services”. Her kan brugeren vælge ”Gå til Krak”, og herunder at oprette nye poster, eller opdatere eksisterende poster. Man kan også vælge at se kort eller ruteplan, eller evt. slå op på VIRK.DK eller KOB, se nærmere beskrivelse af KOB nedenfor. April 14th 2005

28 Krak datavask – DKK 4000 per år uanset forbrug
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Krak datavask – DKK 4000 per år uanset forbrug Krak Datavask Med Datavask har brugeren mulighed for at søge på et interval af debitorer eller kreditorer. Når de ønskede afgrænsninger er indtastet trykkes OK, og Krak returnerer følgende skærmbillede. Man kan herefter slette i de udvalgte poster ved at markere linien og taste ALT+F9 Brugeren kan nu vælge knappen ”Datavask” hvorefter følgende meddelelse fremkommer og man kan markere om der ønskes søgning i Firma- og/eller Persondatabasen Der søges nu i Krakdatabasen Krak returnerer nu de udvalgte poster med relevante opdateringer. Poster hvor der er opdateringer vil være markeret med gult i hvert enkelt felt. Poster der ikke er fundet, vil være markeret med rødt. Brugeren kan nu vælge knappen ”Opdater” hvorefter de poster, der er markeret med gult, vil blive opdateret. Vi gør opmærksom på at Datavask er en betalingsservice, der skal bestilles særskilt hos Krak April 14th 2005

29 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Nøgletal direkte leveret i din C5 – fra KOB (Købmandstandes Oplysnings Bureau) -Nu muligt at hente nøgletalsrapporter på en given debitor eller kreditor April 14th 2005

30 © Microsoft Business Solutions , 2005
April April 14th 2005

31 på den aktuelle debitor eller kreditor.
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Nøgletalsrapport Når brugeren er oprettet hos KOB, kan man v.h.a. menupunktet ”Nøgletalsrapport” gå direkte til KOB´s hjemmeside. Det er vigtigt at der på debitor/kreditor er angivet momsnummer (cvr-nummer), idet Microsoft C5 anvender dette til opslag på den aktuelle debitor eller kreditor. Brugeren vil nu kunne hente de ønskede nøgletal i KOB-databasen. Vi gør opmærksom på at integration til KOB er en betalingsservice, der bestilles hos KOB. Der skal typisk betales et fast abonnement og derefter pr. forbrug April 14th 2005

32 KOB Priser Se: http://www.kob.dk/Global/Forsider/C5Tilmeld.aspx
© Microsoft Business Solutions , 2005 April KOB Priser Se: Til Microsoft C5 brugere: 25% på forbrug i introperiode frem til 31/3-2006 April 14th 2005

33 Valutakurser fra Danmarks Nationalbank direkte i din C5
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Valutakurser fra Danmarks Nationalbank direkte i din C5 Import af valutakurser fra Danmarks Statistik I Microsoft C5 er der mulighed for opdatering af valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbank. Under Generelt/Kartotek/Valuta vedligeholdes valutakurser og der nu muligt at få disse opdateret online med dagskursen. Der er tilføjet et nyt menupunkt ”Hent valuta”. Menupunktet benyttes til at hente opdateringer af valutakurser. For at få opdateret en given kurs, skal brugeren markere i kolonnen ”O Øverst i skærmbilledet er angivet Danmarks Nationalbanks hjemmeside, denne adresse benyttes ved opslag for at hente valutakurser. Feltet kan redigeres såfremt Nationalbanken ændrer adresse. Brugeren kan nu vælge ”Hent kurser” og Microsoft C5 henter de nyeste valuta­kurser fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside. De nye kurser vil blive vist til højre i ovennævnte skærmbillede under ”Nye kurser”. Herefter kan brugeren markere i kolonnen ”O” ud for de kurser man ønsker opdateret og vælge menupunktet ”Opdater”. Microsoft C5 vil herefter opdatere valutakurserne på de valutakoder der blev markeret. Funktionen kan også anvendes såfremt man kører et regnskab i en anden standardvaluta end DKK April 14th 2005

34 Nyt felt – Letter momsafstemning, og holder orden i regnskabet
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Nyt felt – Letter momsafstemning, og holder orden i regnskabet *Gør det nemt forbrugeren *Sikrer deres momsafstemning *Ny funktionalitet som gør, at de konto hvor relevant angivet Med moms/uden moms. Felt til markering af ”Momsspærret” i Finans Kartotek Der er tilføjet et nyt felt ”Momsspærret” i finanskartoteket. Feltet anvendes til spærring af posteringer med momssats <> 0. D.v.s. at der kan bogføres linier med momskode ”Momsfri”, hvor satsen er 0, men der afbrydes såfremt momssatsen overstiger 0. Spærringen gælder også for posteringer fra f.eks. ordre- eller indkøbslinier, hvor der er angivet momskode med sats <>0 April 14th 2005

35 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Nemt overblik over hvilke debitorer/kreditorer der er til forfald – efter dato Forfaldsfordeling på debitor/kreditor saldoliste På alle saldolister er der tilføjet en parameter til angivelse af om saldolisten ønskes udskrevet efter alderen på forfaldne beløb Vælger brugeren IKKE at markere feltet “Forfaldsfordeling”, udskrives saldolisterne som de kendes fra tidligere versioner. Markeres der derimod i feltet ”Forfaldsfordeling” udskrives den aktuelle saldoliste efter posternes forfaldsdato April 14th 2005

36 Bankafstemning, hjælp til at afstemme C5 i forhold til bank
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Bankafstemning, hjælp til at afstemme C5 i forhold til bank Bankafstemning Der er tilføjet en ny funktionalitet til brug for bankafstemning. Menupunktet ”Bankafstemning” findes under Finans/Periodisk. Når brugeren aktiverer menupunktet ”Bankafstemning”, fremkommer skærmbilledet ”Bankafstemning” til oprettelse af afstemningsnummer. Brugeren angiver afstemningsnummer, kontonummeret på kontoen der ønskes afstemt, dato for afstemningen samt primosaldo og ultimosaldo. Alle ikke afstemte poster vises nu i den nederste halvdel af billedet, og kan markeres som afstemt. Når brugeren er færdig med sin afstemning, kan denne gemmes ved at vælge menuknappen ”Godkend”. Afstemningen kan også udskrives v.h.a. menuknappen ”Udskriv”. En tidligere godkendt afstemning kan annulleres v.h.a. menuknappen ”Annuller” April 14th 2005

37 Ny lagermodel = ”Serienummer”
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Ny lagermodel = ”Serienummer” Der er tilføjet endnu en Lagermodel ”Serienummer”. Anvendelse af denne lagermodul kan kun ske på varer eller styklister, hvor Varesporingen er aktiveret. Beregning af kostbeløb i DKK på varer og styklister med denne lagermodel, sker efter faktisk kostbeløb på tilgangsposteringen. Der er endvidere tilføjet en ny funktion, der gør det muligt at reservere en vare eller stykliste til en bestemt ordre- eller projektnummer. Brugeren har mulighed for at reservere et bestemt Batch- eller Serienummer til en specifik ordre eller projekt. Dermed er der, i Varesporingsbilledet, også tilføjet kolonner til visning af Reserveret, Trukket, Disponibel og Bestilt, ligesom der er tilføjet nye menuknapper ”Reserveringer” og ”Ret spor April 14th 2005

38 © Microsoft Business Solutions , 2005
April Eksportér debitorer/kreditorer til anvendelse i Business Contact Manager i Outlook Mikro CRM  April 14th 2005

39 Andre forbedringer Opret ordre fra indkøb
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Andre forbedringer Opret ordre fra indkøb Debitor/Kreditor Efterberegning af saldo Massefakturering ved metoden ”Debitor” ”Attention” på leveringsadressen Primoposter medtaget i balanceudskriften Søgenavn er medtaget i søgning på debitor/kreditor Valg af kontotype i kassekladden Felt til supplerende enheder på lager/intrastat Felt til ”Linietype” på ordre/-indkøbs- og projektlinier Prompt for angivelse af antal forskellig fra købskvanti på indkøbslinier Filter på lokationer i Lager/Kartotek/Beholdning Menuknapper til ”Udskriv” i balance og dimensionsbalance Menuknapper til ”Udskriv” i Finans Kartotek Prompt ved udskrift til Kopiering af felter med Shift+F2 April 14th 2005

40 Sikkerhed – stort område i C5 version 4.0
© Microsoft Business Solutions , 2005 April Sikkerhed – stort område i C5 version 4.0 Hvorfor? Hackere, folk/brugere uden rettigheder, folk/brugere som ikke må se lønninger, ting som skal sikres. Windows: Vi bruger dette miljø til at ”godkende” vores brugere + bruger grupper Forbedringer m.h.t. SQL – hvad betyder det? Åben for omverden/andre systemer, sikker database, god back-up funktion, let at tage en kopi af databasen, performance osv. Et område som der er blevet gjort meget ud af på denne nye version er Sikkerhed. Dette er måske ikke så synligt overfor den almindelige C5 bruger. Som alle andre Microsoft produkter er C5 i dag stillet overfor en række krav og anbefalinger stillet af SWI (Secure Windows Initiative). Teamet i Microsoft. C5 er nu udviklet i et Microsoft Visuel Studio 2003 Miljø April 14th 2005


Download ppt "Version 4.0 til C5 April 14th 2005 April"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google