Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsevneafklaring på AU-Centret i Holstebro Dorte Frejo Rasmussen, ergoterapeut og jobkonsulent Vita Hagelskjær, afdelingsleder www.au-centret.dk Dorte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsevneafklaring på AU-Centret i Holstebro Dorte Frejo Rasmussen, ergoterapeut og jobkonsulent Vita Hagelskjær, afdelingsleder www.au-centret.dk Dorte."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsevneafklaring på AU-Centret i Holstebro Dorte Frejo Rasmussen, ergoterapeut og jobkonsulent Vita Hagelskjær, afdelingsleder Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

2 Målgruppe Personer med erhvervet hjerneskade, følger efter whiplash og ADHD Alder 18 – 65 år 22 pladser Lov om en Aktiv Beskæftigelse § 32 Serviceloven § 104 Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

3 Optagelse Før optagelse Matchning Besøg i hjemmet Start
Neuropsykologisk udredning Besøg på Rehabiliteringen Ressourceprofil Matchning Besøg i hjemmet Start Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

4 Personale 5 ergoterapeuter (VISO leverandør) 3 fysioterapeuter
1 pædagog 1 socialrådgiver 1 værkstedsassistent / jobkonsulent 1 omsorgsmedhjælper Neuropsykolog på konsulentbasis Studerende Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

5 Aktivitetsplan – et eksempel
Tid Mandag AU Tirsdag Onsdag Hjemmedag Torsdag Virksomheds-praktik Fredag Morgenmøde Fra tanke til handling Fitness Værksteds-afklaring Frokost og pause Fysisk aktivitet Planlægning HUSK Sportstøj Kalender Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

6 Målet er Hvilke faktorer skal især medtænkes,
optimale resultater i forhold til: Selvhjulpenhed Livskvalitet Selvforsørgelse Hvilke faktorer skal især medtænkes, når vi skal organisere og koordinere afklaringsforløbene? Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

7 Eksempel Leder i egen virksomhed Pludselig skade
Få fysiske vanskeligheder – stort fokus Væsentlige kognitive vanskeligheder Bagatelliseres Forventning om kortvarigt forløb Distancerende Virksomheden økonomisk påvirket Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær 7

8 Opgave: Afklaring af arbejdsevne
Udredning /opkvalificering på AU-centret Praktik i egen virksomhed Fleksjob/job med løntilskud i egen virksomhed? Evt. praktik andet sted Ordinær beskæftigelse? Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær 8

9 Forløb Afklaring af vigtighedsområder Undersøgelse af funktionsniveau
Opkvalificering (fysiske og kognitive funktioner) Snak om muligheder for fremtidig beskæftigelse – ønsker og drømme Samarbejde med pårørende Opstart på praktik i egen virksomhed parallelt med forløb på AU-centret Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær 9

10 Forløb Udskrivning fra AU-centret
Opfølgning på arbejdspladsen hver 14. dag Fokus på evalueringsmetoder Fælles opfølgning med medarbejderne x 3 Spørgeskema til medarbejderne Rehabiliteringsmøder fælles med den kommunale sagsbehandler hver 3. mdr. Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær 10

11 Afgørende for resultatet er
Ønske om tilbagevenden til tidligere job Støtte fra netværk Jobmatchning Jobkonsulentens kendskab Tæt og målrettet opfølgning Værdighed og respekt Medinddrage medarbejderne Samarbejde med kommunen Tværfaglighed Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær 11

12 Barrierer for succes Individniveau: Borgeren, fagpersonalet, pårørende
Organisatorisk niveau: Strukturen, procedurer, rutiner, standarder, ledelse Politisk niveau: Lovgivning, økonomi, lokal politik, kommunalt serviceniveau Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær

13 Forudsætninger for succes
Borgerens aktive deltagelse Sammenhæng i indsatsen Helhedsorienteret tænkning og fælles viden Specialiseret indsats der koordineres Tværfaglighed Balance mellem hjem – arbejde – fritid Kvalificeret støtte til meningsfuld beskæftigelse (skal være forbundet med socialt samvær) Fleksibel og opsøgende opfølgning over tid Dorte Frejo Rasmussen Vita Hagelskjær


Download ppt "Arbejdsevneafklaring på AU-Centret i Holstebro Dorte Frejo Rasmussen, ergoterapeut og jobkonsulent Vita Hagelskjær, afdelingsleder www.au-centret.dk Dorte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google