Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BARRIERE FOR KOMMUNAL INNOVATION - og offentlig-privat innovations-samarbejde Jon Sundbo Professor Center for servicestudier, Roskilde universitetscenter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BARRIERE FOR KOMMUNAL INNOVATION - og offentlig-privat innovations-samarbejde Jon Sundbo Professor Center for servicestudier, Roskilde universitetscenter."— Præsentationens transcript:

1 BARRIERE FOR KOMMUNAL INNOVATION - og offentlig-privat innovations-samarbejde Jon Sundbo Professor Center for servicestudier, Roskilde universitetscenter

2 Hvad ved vi? Ikke så meget OECD June 2008: Public-private Partnership: In pursuite of Risk Sharing and Value for Money Projekt EU’s 7. rammeprogram: ServPPIN Studier af sundhedssektor, transport og videnservice + turisme Der foregår en del innovation i kommuner Survey 2006: 68% af kommunale institutioner har innoveret i deres services indenfor 5 år

3 Hvorfor innovere i kommuner Velfærd? Innovation nødvendig for økonomisk vækst Innovation skaber ikke lighed Innovation kan løse konkrete problemer (f.eks. få langtidsledige i arbejde) Innovation og sikring Innovation risikabelt Men kan være nødvendigt

4 Former for samarbejde Udbud F.eks. Licitation Kontrakter Offentlig-privat samarbejde Mere omfattende samarbejde, f.eks. omkring beskæftigelse af langtidsledige og serviceudbud til pensionister; mellem, en region og forskningsinstitutioner og konsulentvirksomheder om erhvervsudvikling Langvarig netværk

5 Hvor ligger Danmark i offentlig-privat samarbejde Top 10 lande mht. offentlig-privat partnerskab 1. UKTransport 42%, sundhed 16% 2. Korea 3. Australien 4. Spanien 5. USA 6. Ungarn 7. Japan 8. Italien 9. Portugal 10. Canada Danmark ikke på top 10 listen. Kilde: OECD: Public-private Partnership: In pursuite of Risk Sharing and Value for Money, June 2008 s. 29, 32

6 Offentlig-privat samarbejde – kan det betale sig? UK – offentlig-private samarbejdsprojekter Omkostningsbesparelser mellem 10 og 20 % 22% havde budgetoverskridelser mod 73% offentlige projekter 24% oplevede forsinkelser mod 70% offentlige projekter 50% off. institutioner har fået ”good value for money”, 28% tilfredsstillende 59% private servicevirksomheder mener at forløbet af projekterne var meget godt, 36% at det var godt, ingen at det var utilfredsstillende Australien – offentlig-private samarbejdsprojekter 3,4% af off-privat samarbejdsprojekter blev afsluttet før tiden mod 23,5% der blev afsluttet efter tiden i udbudsprojekter Konklusion: Offentlig-privat partnerskab mere omkostningsbesparende end offentlig udbud – og måske også end offentlig serviceproduktion – i UK og Australien Kilde: OECD: Public-private Partnership: In pursuite of Risk Sharing and Value for Money, June 2008 s. 47-48

7 Barriere for innovation i kommuner 1. Politiske system i kommuner (angst for forandring, interessekonflikt, partiskift) 2. Medarbejderkultur (angst, kompetencer, professionsorientering) 3. Ressourcer (investeringer i innovation, tid) 4. Kontrol og regulering i offentlig sektor (sikrings- kultur, ikke innovations-kultur) 5. Manglende koordinering og projekt/program mål Kilde: Survey til udvalg af internationale og danske forskere indenfor serviceinnovation og offentlig sektor

8 Barrierer for samarbejdet mellem kommuner og virksomheder - og innovation Kulturforskelle Kommuner kontrol-orienterede – forstår ikke virksomhedernes planlægning og daglige driftsproblemer Virksomheder driftsorienterede – forstår ikke det politiske liv Når kommunen udliciterer: Kun pris Når virksomhederne byder: Kun standard-services Finansiering Kommuner svært ved at oparbejde investeringskapital til innovation Kan virksomhederne – ved at indbygge investeringshenlæggelser i prisen? Konkurrencehensyn barriere for uformelt samarbejde - som kunne føre til innovation

9 Barrierer for samarbejdet mellem kommuner og virksomheder - og innovation Alle parter har det svært med brugerbaseret innovation: Borgerinddragelse og innovation Borgernes kamp mod kommunen med virksomheden på sidelinien – i stedet for fælles innnovation Manglende metoder og modeller for innovationsprocesser i kommuner og i kommunal-privat samarbejde

10 Organisatorisk innovation: Ny former for kommunal-privat samarbejder Innovationer – eksempler: Ledighed: manuelle servicevirksomheder; Sundhed: privathospitaler-off. sundhedsvæsen Sikring af ret til ændringer i kontrakten (mod betaling) (UK) Servicevirksomheden sælger viden om serviceproduktion til kommunen (f.eks. Falck, Danmark)


Download ppt "BARRIERE FOR KOMMUNAL INNOVATION - og offentlig-privat innovations-samarbejde Jon Sundbo Professor Center for servicestudier, Roskilde universitetscenter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google