Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfund og teknologi (B-niveau)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfund og teknologi (B-niveau)"— Præsentationens transcript:

1 Samfund og teknologi (B-niveau)
Begrebet teknologi Forskellige forklaringer på teknologiudvikling Hvordan påvirker vi teknologien? Den (historiske) teknologiudvikling Konklusion

2 Begrebet teknologi Teknologisk udvikling, Teknologi-politik
Teknologirådets betydning Teknologien betydning for dagliglivet Teknologi spiller en afgørende rolle i vores moderne samfund. Der refereres ofte til den teknologiske udvikling, teknologi-politik og teknologiske institutioner som Teknologirådet under Folketinget, som alle afspejler et stigende fokus på samspillet mellem teknologi og samfund. Teknologi har altså en enorm betydning i dagens samfund og vi er meget optagede af, hvordan samfundet og den teknologiske udvikling påvirker hinanden.

3 Forskellige forklaringer
De væsentligste ’skoler’: Teknologi-deterministerne: Dampmaskine  industrielle revolution Socialkonstruktivisterne: Oliekrisen i 70’erne alternative energiteknologier Forklaringer i dag: Teknologiudvikling skal forklares som samspil mellem eksisterende teknologi og oplevede behov Science and Technology Studies Eksempel: SMS’en i forretningskredse  ændrede kommunikationsformer

4 Hvordan påvirker vi teknologien?
Aktører versus strukturer Individuelle aktører: Solceller, robotter Strukturer: Lovgivning, EU, store NGO’er og normer og værdier: Regeringens transportpolitik EU’s landbrugspolitik bestemmer prisen på fødevarer Historisk eksempel på samspil mellem aktør/struktur: I slutningen af 1800-tallet opfandt Thomas Edison glødepæren. Modstand i DK.

5 Den teknologiske udvikling
Det traditionelle samfund: Erfaringsbaseret udvikling Det moderne samfund: Industrisamfundets masseproduktion Det senmoderne samfund: Adskillelse af tid og rum via teknologi

6 Konklusion Påvirkningen går begge veje: Aktørerne handler indenfor strukturer – som de samtidig er med til at bevare og modificere. Vi kan ændre strukturerne ved at involvere os i det politiske system. Vælge andre politikere Politisk forbrug Medierne


Download ppt "Samfund og teknologi (B-niveau)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google