Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmark i en globaliseret verden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmark i en globaliseret verden"— Præsentationens transcript:

1 Danmark i en globaliseret verden
Globalisering The American Century Internationale organisationer EU FN Menneskerettighederne og folkeretten Andre væsentlige internationale organisationer

2 Globalisering flere fænomener bliver verdensomspændende
vækst i sociale og økonomiske aktiviteter, som overskrider landegrænserne Globaliseringen har både en økonomisk, en kulturel og en politisk dimension.

3 Økonomisk globalisering
Penge flyttes Virksomheder flyttes Kernemedarbejdere flyttes øget arbejdsdeling mellem landene

4 Økonomisk globalisering

5 Kulturel globalisering
Verdens kulturer og livsformer påvirker hinanden i stadig højere grad Kulturerne kommer til at ligne hinanden mere og mere Nye bevægelser, som arbejder for at fastholde eller udvide de kulturelle forskelle

6 Kulturel globalisering
en globaliseret ungdomskultur Ulrich Beck: risikosamfundet farefællesskaber

7 Kulturel globalisering
“Terrorisme og miljøkatastrofer rammer rig og fattig, sort og hvid, syg og rask – ingen kan føle sig sikre, og dermed går mange rundt og føler sig usikre.”

8 Politisk globalisering
Udbredelse af Vestlige normer og værdier Krav om demokrati, Menneskerettigheder Markedsøkonomi Globale problemer Politiske reaktioner Fælles institutioner Interdependens

9 The American Century USA: eneste supermagt
Globalisering = en amerikanisering af verden

10 Internationale organisationer
EU FN Andre væsentlige organisationer

11 FN's institutioner Generalforsamlingen Generalsekretæren
Sikkerhedsrådet

12 FNs svagheder Modsætninger mellem stormagterne med vetoret lammer FN´s handlekraft USA bakker ikke altid op om FN FN har ingen penge og ingen hær Princippet om staternes suverænitet forhindrer FN i at gribe ind overfor krænkelser af menneskerettighederne Sikkerhedsrådets sammensætning er ikke tidssvarende

13 “FN kan ikke udrette andet, end hvad landene kan blive enige om
“FN kan ikke udrette andet, end hvad landene kan blive enige om. Men hvis man ikke ønsker anarki i verden, må man enes om nogle fælles normer og regler, og her er FN den mulighed, der rent faktisk eksisterer i dag.”

14 Menneskerettighederne og folkeretten
“Vi anser følgende sandheder for i sig selv at være indlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skaber er blevet begavet med visse ufortabelige rettigheder; til disse hører liv, frihed og stræben efter lykke, og for at sikre disse rettigheder er statsstyrelser indsat iblandt mennesker.”

15 Forskellige opfattelser af menneskeret
Positive rettigheder Negative rettigheder De universelle menneskerettigheder

16 Internationale menneskerettighedserklæringer
1948 FN's generalforsamling: vedtagelse af ”Verdenserklæringen om menneskerettigheder”. de økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder. FN's menneskerettigheder er dog ikke juridisk bindende for medlemslandene.

17 Folkeretten “Folkeretten er det retssystem, som regulerer forholdet mellem stater. Det væsentligste begreb i folkeretten er territorialhøjhed, som sikrer, at en stat kun udøver sine magtbeføjelser indenfor sit eget territorium.“

18 Humanitær intervention
Humanitær intervention => FN-ledede militærstyrker griber ind i et lands interne forhold. Ikke-interventionsprincippet betyder, at man respekterer landenes suverænitet Ikke-interventionsprincippet kan tilsidesættes af Sikkerhedsrådet i tre situationer: Hvis indgreb er nødvendigt for at sikre international fred og sikkerhed Hvis den pågældende stats regering har givet samtykke til et indgreb Hvis hensynet til menneskerettighederne kræver det

19 Universelle eller relative menneskerettigheder?
Asian Values, asiatiske værdier? Hvis de er universelle, betyder det, at de gælder for alle mennesker


Download ppt "Danmark i en globaliseret verden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google