Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskningsperspektiver på læremidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskningsperspektiver på læremidler"— Præsentationens transcript:

1 Forskningsperspektiver på læremidler
Tekst og kontekst 17. Marts 2010 Jens Jørgen Hansen

2 Forskningsperspektiver på læremidler
procesorienteret forskning - fremstilling og valg af læremidler brugerorienteret forskning - lærer og elevers brug og vurdering af læremidler produktorienteret forskning - læremidlers udformning og kultur- og værdiformidling (Selander og Skjelbred 2004, 63 og Svensson (2000, 9)

3 Procesorienteret forskning
Læremidlernes kvalitet bør styrkes, dels gennem undersøgelser af, hvorledes de anvendes i praksis, dels gennem diskussioner om vurderinger fra elev- og lærerside. Hele processen fra fremstilling til brug kan med fordel belyses, idet også forlagsfolk og forfattere kan inddrages. (Mortensen 2000, 75). Læremidlers fødekæde Læremidlers produktion Markedsføring Udvælgelsesprocesser og vurderingsinstanser Distribution Læremidlers rolle i uddannelsespolitikken

4 Skolepolitiske rammer
Produktion og tilblivelse Skolepolitiske rammer Markedsføring Distribution Formidling og udvælgelse

5 Brugerorienteret forskning
Læreres og elevers vurdering af læremidler, fx i forhold til læremidlets indhold, metoder og materialer, læringspotentiale, læremidlets funktion i forhold til undervisningens kontekst og lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisningen.

6 Brugerorienteret forskning
Hvilke funktioner har læremidler i forhold til forskellige processer i undervisningens formidling og kommunikation: undervisningens kontekst, indhold, metoder, materialer, læring, redskaber, evaluering Hvad understøtter læremidlernes læseplanens faglige og pædagogiske dimensioner? Hvilke potentialer og effekter har læremidler i forhold til elevernes læring? Hvordan fungerer læremidler som kompensatoriske værktøjer, metoder eller materialer, der gør det muligt for eleven at gøre ting eller tilegne sig færdigheder, hun ellers ikke havde mulighed for. Hvad er læremidlers roller og muligheder i forskellige kontekster og relationer: klasserumsundervisning, e-læring (netundervisning), blended learning-scenarier, skole-hjem samarbejde, som hjælpemidler til specialpædagogiske foranstaltninger

7 Produktorienteret forskning
Læremidlers konkrete design og udformning: deres læringsressourcer, redskaber, medier og vidensteknologier og medierede læringsmiljøer.

8 Kundskabens tekster (Johnsen et al. 1998)
Tekst og samfund. Undersøger, hvordan myndigheder, forlag og forfattere forvalter skolens kundskaber Tekst og fag. Undersøger, hvordan udviklingen af fagdidaktik og lærebøger belyser hinanden. Tekst og stil. Undersøger lærebogens genremæssige egenart og dens produktionsmæssige kriterier. Tekst og indlæring. Undersøger, hvilken pædagogisk indsigt udvælgelsen af lærebøger skal bygge på.


Download ppt "Forskningsperspektiver på læremidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google