Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet"— Præsentationens transcript:

1 Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet
DSR, Kreds Sjælland Haslev, Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

2 Mange flere ansatte på sygehusene under Fogh og Løkke
DSR, 2010

3 Den dårlige nyhed: Festen er slut!
Danske Regioner. Kvalitet i sundhed, 2011.

4 Den gode nyhed: Det gør ikke noget!
En undersøgelse af patienter med sepsis på 309 amerikanske hospitaler Dyrt og godt Dyrt og dårligt Billigt og godt Billigt og dårligt Lagu et al. Arch Intern Med 2011;171:

5 Social kapital giver kvalitet
”Det, der betyder noget for kvaliteten i sundhedsvæsenet, er ikke traditionelle tiltag som flere senge, intensiv afdelinger eller specialister. Nej, det, der ser ud til at betyde noget, er social kapital, dvs. sociale netværk der resulterer i vel-fungerende private og offentlige organisationer”. ”Løsningen på problemer med lav kvalitet er således ikke flere læger, specialister eller hospitalssenge, men en forbedring af sundheds-systemet”. Skinner et al. Health Affairs 2009;28:

6 Hvad er mon løsningen? Kvalitet i kerneydelsen Trivsel for de ansatte
Mere for de samme penge Borger tilfredshed

7 Hvor finder vi løsningen
Hvor finder vi løsningen? De seks guldkorn: Vejen til det gode job De tre diamanter: Vejen til den gode arbejdsplads.

8 Vejen til et godt job: ”De seks guldkorn”
* Høj indflydelse (kontrol) (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc) Højt niveau af mening (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) God forudsigelighed (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) God social støtte (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) Retfærdig belønning (anerkendelse, karriere, løn) Passende krav (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) * * * * *

9 Den nye bevægelse: ”Vi er hinandens arbejdsmiljø”
Fra dig og dit job… (Indflydelse, varia- tion, udviklingsmu- ligheder osv). Til dig og de andre! (Anerkendelse, social støtte, ledelse, mobning, chikane, forudsigelighed, konflikter osv).

10 Vi er hinandens arbejdsmiljø
Konflikter, mobning, chikane, manglende anerkendelse, dårlig ledelse, manglende informationer, manglende respekt, dagligdagens små krænkelser

11 ”Vi er hinandens arbejdsmiljø” – de fire gyldne regler
”Forskellige mennesker gør ting forskelligt” – acceptér forskellighed, men ikke dårlig kvalitet ”Kritiser ikke personen, fokusér på handlingen” – alle kan fejle og alle kan lære. ”Bliv på egen banehalvdel” – sig hvad det gør ved dig, både når det gør ondt og godt Og husk, at vi alle har en tendens til at bedømme egne handlinger ud fra hensigten (som jo altid er god!), men andre ud fra konsekvenserne (som ikke altid er så heldige).

12 Social kapital – hvad taler vi om?

13 Virksomhedens sociale kapital De tre diamanter
Samarbejds- evne Kerneopgaven Retfærdighed Tillid

14 Pointe Social kapital handler om arbejdspladsen

15 Hvad er det nye ved at arbejde med virksomhedens sociale kapital?
Social kapital er en egenskab ved hele arbejdspladsen og ikke ved det enkelte job eller faggruppe Det er et begreb, som direkte knytter an til den daglige drift og kerneydelsen. Social kapital er ikke et projekt! Begrebet er ikke primært et arbejdsmiljøbegreb, men omfatter såvel ledelse som organisation Produktivitet og trivsel ses som to sider af samme sag

16 Pointer Social kapital handler om arbejdspladsen
Social kapital er ikke et projekt

17 Tillid på arbejdspladsen
SAMTALE ARBEJDE De ansatte stoler på, at ledelsen gør et godt stykke arbejde De ansatte stoler på ledelsen Nede fra og op De ansatte stoler på, at kollegerne gør et godt stykke arbejde De ansatte stoler på hinanden Vandret Ledelsen stoler på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde Ledelsen stoler på de ansatte Oppe fra og ned

18 Opbygning af tillid Man opbygger tillid ved at være troværdig:
Konsistent adfærd: Man handler gennem-skueligt og forklarligt Integritet: Man gør hvad man siger og siger hvad man gør Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved at give kompetence til andre Demonstration af lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst

19 Pointer Social kapital handler om arbejdspladsen
Social kapital er ikke et projekt Social kapital er gratis

20 Blind tillid?

21 Prisen for kvalitet: Mindre trivsel?
Politiken den : Herlev får kvalitets-stempel. Herlev har fået JCI akkreditering. Hospi-talschef Søren Rohde lignede en ualmindelig glad mand, da Politiken i går lagde vejen forbi Herlev. Politiken den : Læger til kamp mod kontrol. Børnelæge Morten Staberg, Herlev, i spidsen for protestindsamling læger har skrevet under. ”Jeg tror aldrig nogensinde, det er sket før, at så mange læger er blevet enige om en tekst så hurtigt”, siger han.

22 Den gode kontrol Meningsfuld kontrol. Kontrol der bruges til at forbedre produktivitet og kvalitet. Fokuseret kontrol. Kontrol der drejer sig om betydningsfulde forhold. Ingen gabestok. Og ingen brug af relative benchmarks. Retfærdig kontrol. Kontrol over forhold, som man har indflydelse på. Passende kontrol. Kontrol der ikke tager urimelig lang tid fra kerneydelsen. Hasle og Toft. Væksthus for ledelse

23 Retfærdighed på arbejdspladsen
* Fordelings retfærdighed. Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt? Proces retfærdighed. Er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?” * Cohen-Charash & Spector, 2001.

24 Retfærdighed Retfærdighed handler ikke om at behandle alle ens. Forskellige mennesker skal behandles forskelligt. (Det er OK, at Anne får 3 ugers ferie i skolernes sommerferie, mens Bente kun få 2. Anne har skolebørn, mens Bente ingen har. Men når Bentes børn kommer i skolealderen, skal hun også have 3 uger. Mennesker i samme situation skal behandles ens).

25 Virksomhedernes sociale kapital: Samarbejdet
Samlende, brobyggende og forbindende social kapital (Bonding, bridging og linking) Ledelsen Grupper,fag eller afdelinger Forbin-dende Samlende Samlende Samlende Brobyg-gende

26 Hvor trykker skoen på sygehusene?
På sygehusene er det i reglen de bro-byggende relationer, der giver problemer (mellem faggrupper eller afdelinger). Ifølge Gittell handler det om tre ting: Fælles mål Fælles sprog Gensidig respekt Hendes bog: ”Effektivitet i sundhedsvæsenet. Samarbejde, fleksibilitet og kvalitet” er nu kommet på dansk.

27 Social kapital, helbred og trivsel

28 Social kapital og stress. Afdelinger på et stort hospital
60 50 Regionen 40 Hospitalet 30 Social kapital 50 60 70 80

29 Social kapital og trivsel Afdelinger på et stort hospital
75 70 Regionen 65 Hospitalet Forskel på 36 point mellem højest og lavest trivsel! 60 55 (40) Social kapital 50 60 70 80 Task-Consult

30 (U)Retfærdighed og depression*
En finsk forløbsundersøgelse af 1786 kvindelige hospitalsansatte Relativ risiko 1,73 1,5 1,24 1,0 1,0 1,0 0,5 Respekt Retfærdighed (proces) * Lægediagnosticeret Kivimäki et al. Psychol Med 2003;33:

31 Fravær på de ”50 bedste arbejdspladser” i Danmark i 2009
5 10 15 20 25 Antal arbejdspladser 0-1,9 % 10 2,0-2,9 % 21 3,0-3,9 % 9 4,0-4,9 % 4 (Uoplyst: 6) Middel-fraværet var på 2,5 % Oxford, 2009.

32 Pointer Social kapital handler om arbejdspladsen
Social kapital er ikke et projekt Social kapital er gratis Social kapital giver høj trivsel og lavt fravær

33 Høj social kapital hænger altid sammen med god og anerkendende ledelse

34 Social kapital og ledelseskvalitet i en dansk kommunes skoler
B 70 E F 60 G DK H I 50 J 40 L K Social kapital 50 60 70 80

35 Social kapital og ledelseskvalitet.
NB 75 Regionen 70 65 Hospitalet 60 55 Social kapital 50 60 70 80 Task-Consult

36 Høj social kapital

37 Pointer Social kapital handler om arbejdspladsen
Social kapital er ikke et projekt Social kapital er gratis Social kapital giver høj trivsel og lavt fravær Social kapital hænger altid sammen med god ledelse

38 Vi var lige i gang med at snakke om dine lederevner
Anerkendelse? Vi var lige i gang med at snakke om dine lederevner Husk: Godt lederskab kræver godt kollegaskab – og omvendt!


Download ppt "Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google