Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KRAV TIL OK 11 DET REGIONALE OG KOMMUNALE OMRÅDE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KRAV TIL OK 11 DET REGIONALE OG KOMMUNALE OMRÅDE."— Præsentationens transcript:

1 FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KRAV TIL OK 11 DET REGIONALE OG KOMMUNALE OMRÅDE

2 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING SUNDHEDSKARTELLETS KRAV DSR har sammen med resten af Sundhedskartellet fremsendt 10 krav til arbejdsgiverne: 9 indholdskrav + forbeholdskrav De følgende sider viser uddrag af kravenes indhold Læs mere i kravkataloget, der kan downloades på www.dsr.dk/ok11 Her kan du også løbende holde dig opdateret om forhandlingsforløbet 2

3 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 1. GENERELLE LØNSTIGNINGER Generelle lønstigninger - både til medlemmer i basisstillinger og ledere Regulering af medlemmernes løn i aftaleperioden Forlængelse af ledernes lønskala med trin 17 3

4 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 2. FOKUS PÅ SÆRLIGE GRUPPER Tendens til øget specialisering, øget efterspørgsel på særlige kompetencer samt øget opgavedeling på arbejdspladserne. Derfor krav om, særlig lønindplacering af specielle stillinger afdækning af sammenhænge mellem funktioner, kompetencer og muligheder for lønindplacering af særlige grupper DSR’s fokus: Sammenhængen mellem funktioner, kompetencer og løn for specialuddannede sygeplejersker Særlig lønindplacering af stillinger, som på anden måde har et specielt indhold og forudsætter særlige kompetencer eller kvalifikationer, og/eller som er særligt organisatorisk indplaceret 4

5 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 3. LOKAL LØN Forbedring af Aftale om lokal løndannelse, herunder bl.a.: - Bedre muligheder for lokal lønforhandling - Ret til forhandling af tilbageløbsmidler Forbedring af Aftale om gennemsnitsløngaranti Forbedring af Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger 5

6 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 4. PENSION Forhøjelse af den generelle pensionsprocent Videreførelse af ATP-projekt Pensionssatser for DSR Basis Leder Det regionale område13,13 pct. 13,13/16,33 pct. Det kommunale område13,25 pct. 13,28/16,58 pct. ATP-satser DSR i dag144 kr. om måneden Mål for ATP i 2021270 kr. om måneden 1/3 af ATP-bidraget betales af medarbejderen, mens 2/3 betales af arbejdsgiveren 6

7 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 5. FAGLIG OG PROFESSIONS- RETTET UDVIKLING Den faglige og professionsrettede udvikling skal styrkes Sikring af de nødvendige rammer og betingelser for udvikling af kompetencer og kvalitet i sundhedsvæsenet 7

8 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 6. INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSTID OG ARBEJDSMILJØ Større indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstid, bl.a.: - Bedre værn om den ansattes fritid - Frit valg mellem afspadsering og udbetaling af ulemper - Forbedring af ledernes arbejdstidsvilkår Styrket fokus på det gode arbejdsmiljø, bl.a.: - Bedre sammenhæng mellem normering og opgaver - Ledelsesmæssig forpligtelse til at sætte fokus på arbejdsmiljøet Særligt fokus på de studerende Større tryghed i forbindelse med afskedigelser, bl.a.: - Outplacementaftaler 8

9 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 7. GENERELLE AFTALER Videreførelse af Rammeaftale om seniorpolitik Modernisering af Aftale om fravær af familiemæssige årsager, bl.a.: - Ret til frihed med løn i forbindelse med børns ambulante behandling Forbedring af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 9

10 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 8. LIGESTILLING I AFTALER OG OVERENSKOMSTER Mainstreaming implementeres i aftaler og overenskomster Pilotprojekt med jobvurdering af fag med flest kvinder, henholdsvis flest mænd Udvidelse af fars øremærkede ret til orlov i forbindelse med barns fødsel Ret til løntillæg ved tilbagevenden til arbejdspladsen efter barselsorlov/forældreorlov Lige løn for lige ledelsesarbejde DSR prioriterer dette krav meget højt 10

11 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING 9. UDVIDELSE AF OVERENSKOMS- TENS DÆKNINGSOMRÅDE Sundhedskartellets medlemmer bliver løbende ansat i nye stillingskategorier, ligesom der løbende kommer nye uddannelser til. Udvidelse af overenskomstens dækningsområde er derfor et fælles krav for Sundhedskartellet ved OK 11. DSR har ingen specifikke punkter under dette krav, men støtter op om de andre organisationer. 11

12 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING ARBEJDSGIVERNES KRAV Overlægger: Overenskomster og aftaler skal fornys på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau Fællesnævnere: Forenkling, harmonisering og øget fleksibilitet Bl.a.flere lokale beføjelser på bekostning af centrale bestemmelser Lokal løn skal forenkles og moderniseres - betyder bl.a. at den lokale løndannelse gøres mere fri. Centralt fastsatte funktions- og kvalifikationsløndele skal bortfalde Mere individuelle forhandlinger Arbejdstid – øget tilstedeværelse og mere effektiv udnyttelse af ressourcer Harmonisering af arbejdstidsregler Individuel mulighed for plustid Drøftelse af initiativer med henblik på at øge arbejdskraftudbuddet 12

13 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING FORHANDLINGSFORLØBET 13 Forår 2010 Medlems- dialog og indsamling af krav i DSR Efterår 2010 Prioritering af krav i Sundheds- kartellet November 2010 Udveksling af krav med arbejds- giverne December 2010 1. politiske møde med arbejds- giverne Januar/ februar 2011 Løbende forhandlinger med arbejds- giverne Ultimo februar 2011 Indgåelse af forlig (eller varsling af konflikt)


Download ppt "FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KRAV TIL OK 11 DET REGIONALE OG KOMMUNALE OMRÅDE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google