Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION"— Præsentationens transcript:

1 INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION
Remiks

2 SIDSTE GANG – KONVERGENS OG COMPUTERSPIL
Henry Jenkins ”Quentin Tarantino’s Star Wars? Grassroots Creativity Meets the Media Industry” i Convergence Culture Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith og Susana Pajares Tosca ”Studying Video Games” og ”Video Games Culture” i Understanding Video Games: The Essential Introduction Evaluering Øvelse: Power Point forelæsning om Harvard citationssystemet – Fortsæt arbejde med opgaver – arbejder med det I sendte i torsdags Personlig vejledning i onsdags

3 DAGENS PROGRAM – REMIKS
Felix Stalder ”The stuff of culture” i Open Cultures and the Nature of Networks Alex Bruns ”The key characteristics of produsage” i Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From production to produsage Adrienne Russell, Mikuzo Ito, Todd Richmond, Marc Tuters ”Culture: Media Convergence and Networked Participation” i Networked Publics Lawrence Lessig ”RE, Revived” i Remix Øvelse – Abstrakt – Fortsæt arbejde med opgaven

4 DET RESTERENDE FORLØB : Præsentation af projekter (2. obligatoriske øvelse – skal uploades i jeres portfolier) – I får tildelt opponeringsrolle (se programmet på bloggen i løbet af ugen) – grupperne sender hinanden (via ) deres problemformulering + teoretiske og metodiske overvejelser. Opponeringsgruppen starter diskussionen med indledende spørgsmål Fra 9-16: 9-12 i Auditorium 2 – i Auditorium : 2. vejledningsdag (samme proces som sidste gang, I sender mig max 2 sider inden kl tirsdag den med læsestof som I har brug for hjælp med (kan være eksempel på hvordan I anvender teori, hvordan I citerer, hvordan I bruger metoden, hvordan I koder, osv.)

5 HELDAGSSEMINAR - PRÆSENTATIONER
Så kommer I på banen… Meningen er ikke at I skal præsentere færdiglavet produkt; men hellere at introducere jeres forskning, jeres problemformulering, teori og metode; og at stille spørgsmål til publikum Formålet er at give jer mulighed for mundtligt at introducere jeres tanker, forsvare jeres synspunkter, men også at blive bedre til at give kritik og tage imod kritik Jeg skal have jeres slides inden kl. 19 søndag den 21. november via –

6 Objekt-orienteret kultur:
FELIX STALDER Objekt-orienteret kultur: Diskrete objekter, selvstændige i relation til hinanden, ligesom stole omkring et bord. Objekterne kan arrangeres i relation til hinanden, men deres mening og funktion er den samme. Bogens indhold ændres ikke når man placerer den på et andet sted på hylden. Exchange-orienteret kultur: Kultur lavet af kontinuerede processer, hvor tingene skal forstås i relation til hinanden. Ligesom en kæde. Ligesom la ola. Den er relationel. Det vigtigste er ikke hvad folk gør, men hvad der sker i mellem dem.

7 FELIX STALDER Digitale teknologier gør, at kulturel produktion er billig, og distribution er i princippet næsten gratis Mange kulturelle objekter ændres fra at være analog objekter, til at være digital flows Det bliver sværere at skelne mellem det fikserede og det flydende, objekter og “exchange” Copy and paste, remiks, sampling og andre basale digitale handlinger gør det meget nemt at forvandle “fikserede objekter” til “flydende udvekslinger”

8 AXEL BRUNS: PRODUSAGE Den industrielle værdikæde – producer  distributør  konsument Begrænset feedback fra konsumenten Produseren – (som producer) indhold  produser  indhold (som bruger) ”Productive users, or produsers, engage in the act of produsage” (s. 23)

9 PRODUSAGE – KEY PRINCIPLES
1) Åbne for deltagelse – fælles evaluering: - inklusiv, kvaliteten bliver bedre hvis flere deltager, at motivere deltagere til at bruge deres viden på bedst tænkelige måde, også lidt big brother over evalueringen 2) Flydende heterarki - netværksstruktur, ikke hierarkisk, som flydende fluks 3) Ufærdige produkter, vedvarende processer - evolutionære processer som skal forbedre indholdet for fællesskabet – open source software 4) Fælles ejendom, individuel belønning - social kapital

10 ER I PRODUSERE? Snak med den som sidder ved siden af dig…
Nævn eksempler på adfærd der måske kan tegne på produsage Hvorfor gør I det / hvad er drivet? I får 3 minutter…

11 ELEPHANTS DREAM Elephants Dream Filmen Remiks I, II, and III …og IV

12 NETWORKED PUBLICS – ”CULTURE: MEDIA CONVERGENCE AND NETWORKED PARTICIPATION
Networked publics: Kommunikationen er blevet anderledes – peer-to-peer – many-to-many kommunikation ”We identify four domains that have flourished with the turn toward networked public culture – amateur and non-market production, networked collectvitites for producing and sharing culture, niche and special-interests groups, and aesthetics of parody, remix and appropriation – and trace them through four case studes – news blogs, viral marketing, anime fandoms, and amateur and remix music” (43) …the edge is becoming the core…

13 FIRE LÆNGERE UDDRAG Non-market kulturelle produktioner (Yochai Benkler fra bogen The Wealth of Networks – ethic of sharing i stedet for exclusive porperty) The long tale (Chris Anderson fra bogen The Long Tale – halen er lavet af millioner af niches –iTunes – Amazon) Participatory media kulturer (Henry Jenkins fra bogen Convergence Culture) Fri kultur (Lawrence Lessig fra bogen Free Culture)

14 AMATØR MUSIK OG REMIKS Netværket – digitale flows – processer – exchange-orinteret kultur – professionelt studio vs. adgang til studio derhjemme Big Four (Universal, Sony-BMG, EMI og Warner-Brothers): 1) Udvide ophavsret, 2) Slæbe platform providers i retten, 3) Udvikle DRM restriktioner og 4) Masse lobbyisme og PR Kunstnere: restriktioner, men også muligheder (moby – ccMixter) ”P2P is a cultural economy…” (55) hvad betyder det?

15 VIRAL MARKETING Konsumenterne og ikke firmaerne der influerer mest brandets udvikling Medieringen (kommunikationen) mellem producers og konsumenter bliver anderledes Viral marketing tæt forbundet til fan kulturer Marketing bliver mere som spindoktors, de lækker informationer og disinformationer og håber på at folk vil tage det til sig og distribuere

16 ONLINE NEWS Konvergensens to sider – Empowerment eller kolonisering Giver etablerede media institutioner troværdighed eller kommer troværdigheden fra bloggers som arbejder sammen og ikke under en bestemt politik Bygger det hele alligevel på celebrity status? John Steward: ”giving voice to the already-voiced” (s. 68)

17 KONKLUSION ”Commercial media provide much of the source material for our modern language of communication. The current moment is perhaps less about overthrow of this established modality of common culture, and more about adding a new set of communicative and expressive modes to the mix. At best, this is about folk, amateur, niche, and nonmarket communities of cultural production mobilizing, critiquing, and remixing commercial media to creatively produce new cultural forms. At worst, this is about the fragmenting of common culture or the decay of shared standards of quality, professionalism and accountability” (s. 72)

18 OPEN SOURCE CINEMA

19 LAWRENCE LESSIG

20 LAWRENCE LESSIG Code (1999) The Future of Ideas (2001) Free Culture (2004) Code V2 (2006) Remix (2008) De fleste af dem er tilgængelige gratis, men på en lovlig måde

21 LESSIG: LOVKULTUR VS ADGANGSKULTUR
Lovkultur: Få producenter, mange konsumenter, streng men uklar ophavsret, lyst til at bruge teknikken, propaganda kampagner og store media og kulturindustrielle virksomheder til at kontrollere Adgangskultur: Fri adgang til kreativt materiale, forståelse for at bruge andres værker til nyskabelse. Kollaborative media produktioner, fri og åben software, reference-værker som Wikipedia, åben adgang til journaler og musik. Fri adgang til kulturens “kode”, til materialet der skaber kulturen, er en forudsætning for at kreativitet kan trives Åben adgang og fri distribution

22 LESSIG: REMIX RW kultur (Read/Write) vs RO kultur (Read/Only) RO kultur forholdsvis ny, det som vi kalder popular culture styret af kulturindustrierne Bogen handler om balancen mellem adgang til koden, så amatører kan skabe, og restriktioner til koden, i form af ophavsret Ifølge Lessig, bliver en hel generation kriminaliseret ifølge loven i dag…

23 MAN MÅ MED TEKST… MEN… …..og den vokser og vokser og vokser…
”Using the tools of digital technology – even the simplest tools, bundled into the most innovative modern operative systems – anyone can begin to ”write” using images, or music, or video. And using the facilities of a free digital network, anyone can share that writing with anyone else. As with RW text, an ecology of RW media is developing” (69) …..og den vokser og vokser og vokser…

24 FÆLLESSKAB, UDDANNELSE…
Showing is valuable, even when the stuff produced is not… Emancipationen, læringsdimensionen, learning by doing… ”Blogs are valuable because they give millions the opportunity to express their ideas in writing. And with that practice of writing comes a certain important integrity. A culture filled with bloggers thinks differently about politcs or public affair, if only becasue more have been forced throgh the discipline of showing in writing why A leads to B” (92-93)

25 …FLERE EKSEMPLER BBC Creative Archive Internet Archive A Fair(y) Use Tale Soderberg.tv

26 LAWRENCE LESSIG: FREE CULTURE
Creative Commons er en organisation der gerne vil byde alternativ ophavsret oven på det nuværende system Hver licens har tre forskellige versioner: For almindelige mennesker; juridisk licens; og kodet licens for maskinen Prøver at skabe rum mellem all rigths reserved og no rights reserved, dvs. some rights reserved Det er skaberen der bestemmer og vælger licens

27 CC’S MÅL At opbygge prosument / produser kultur, konsumenten er også producent CC skal komplementere den nuværende ophavsret At skabe nye regler med forskellig frihed, formidlet på et forståeligt sprog – video

28 LIBERATE THE MUSIC - AGAIN
A. There are some who are using sharing networks as substitutes for purchasing CDs B. There are also some who are using sharing networks to sample, on the way to purchasing CDs C. There are many who are using file-sharing networks to get access to content that is no longer sold but is still under copyright or that would be too cumbersome to buy off the Net D. There are many who are using file-sharing networks to get access to content that is not copyrighted or to get access that the copyright owner plainly endorses

29 ADGANGSKULTUR

30 NÆSTE GANG – PRÆSENTATIONSSEMINAR – HELDAGSEVENT
I alt 15 minutter per hold (8 min. oplæg + 7 min. diskussion) Oplæg: Vær præcis angående tiden. Brug tiden til kort at præsentere jeres projekter, hvad I har gang i, og brug lejligheden til at opfordre til diskussion og få svar på noget I kæmper med Opponering / Diskussion: Opponent grupperne lægger ud med et spørgsmål … Derefter åbner vi for generel diskussion

31 SÅ ER DET SLUT…. Tak for jeres deltagelse og inspirerende diskussioner… I er et godt hold og jeg håber vi ses igen senere i jeres forløb som DMD studerende…


Download ppt "INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google