Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference om Almen Studieforberedelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference om Almen Studieforberedelse"— Præsentationens transcript:

1 Konference om Almen Studieforberedelse
Idræt i AT Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt En sportsgren/aktivitet En begivenhed (f.eks. OL) Et fænomen (f.eks. Doping) Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig Mange andre fag vil kunne indgår i AT projekter på denne måde, men hvis idræt kun indgår med f.eks. samfundsvidenskabelig metode er det nok svært at retfærdiggøre, at det er idræt og ikke samfundsfag, der er det andet fag. Konference om Almen Studieforberedelse

2 Teori Metode Fakta (beskrivelse af kendsgerninger) Hypotese (påstande om mulige kendsgerninger) Forståelsesramme (overvejelser over, hvordan fænomener skal forstås og fortolkes) hvordan man skal ”gå frem” i arbejdet med genstanden (analysestrategier) Fysisk inaktivitet forårsager livsstilssygdomme Empiriske undersøgelser, sammenhold med teori Intervaltræning er en mere effektiv træningsform til konditionsforbedring end distance træning. Egen testning, empiri, træningsplanlægning, træningsgennemførelse, sammenhold med teori Kampen mod doping og det postmoderne menneske Spørgeskema (kvalitativ o/e kvantitativ analyse) Teori og metode som snævert forbundne størrelser

3 Metoder i idrætsfaget 
Naturvidenskabelige: Emneindsnævring, informationsindsamling, hypotese Lave forsøg, indsamle data Konkludere Ny hypotese, etc. Samfundsvidenskabelige: Anvende samfundsfaglige begreber og teorier som redskab til en analyse Sociologi Politologi Økonomi Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode Humanistiske: Erkendelse af forforståelse. Analyse og fortolkning af dokumenter (i bredeste forstand) Ny forforståelse etc. Kropslige: Kan kroppens udtryk i idræt opfattes som et dokument? Kan vi beskrive ”det vi gør med kroppen” ved hjælp af den humanistiske metode?

4 Eksempler på hvilke af idrætsfagets metoder, der kommer i spil ved samarbejde med andre fag.
Humanistisk metode (idrætshistorie, idrætspsykologi, teori, dokumentanalyse) Samfundsfag Naturvidenskabelig metode (forsøg, dataindsamling, hypotetisk/deduktiv metode, teori Træningslære (hvordan opbygges et træningsprogram og hvordan vægtes de enkelte elementer Samfundsvidenskabelig metode (dataindsamling, kvalitativ, kvantitativ, teori Biologi Humanistisk metode (idrætshistorie, idrætspsykologi, teori, dokumentanalyse) Træningslære (hvordan opbygges et træningsprogram og hvordan vægtes de enkelte elementer)

5 Idræt og Samfundsfag: Sundhed
Hvad? Formulering af hypotese Testning af sundheds parametre Udarbejdelse og afprøvning af trænings-program Sammenholde data med andres data og med teorien Evt. ny hypotese. Sagen: Kampagnen ”30 minutter om dagen” Samfundsfag Undersøgelse af subjektiv sundhedsoplevelse Sammenligning med DIKE, RIBE-undersøgelse etc. Applikation af teori/modeller Diskussion af sundheds-definitioner Hvordan?

6 Problemformulering: Sundhedskampagner som ”30 min om dagen” har ingen effekt på den målgruppe de er tiltænkt! Problemstillinger: Hvad er forskellen på WHO og Antonovskis sundhedsdefinition? Hvad sker der med kroppen når man er aktiv 30 min om dagen? Hvor aktiv skal man være for at kunne måle forbedringer? Hvordan kan sundhed måles objektivt? Hvem og hvor stor er målgruppen? Nås målgruppen af budskabet? Etc. Samfundsfag Idræt Fælles udgangspunkt Nyhedsartikler og tv indslag etc. Kampagnemateriale for kampagnen ”30 min om dagen” Metoder / Analysestrategier Undersøgelse af sundhedsbegrebet Empiriske data om danskernes sundhedstilstand Spørgeskemaundersøgelse (kvantitativ) Interview (kvalitativ) Definition af sundhedsparametre Valg og gennemførelse af tests. Skaffe viden om fysiologien bagved ”30 min om dage” (kredsløbsteori, interleukin-6, hellere tyk og aktiv end tynd og inaktiv). Udarbejdelse og gennemførelse af træningsprogram

7 Fra undersøgelse til videnskabsteori
Egen undersøgelse Indsamle ny viden – vi forsker! Brug af bestemte metoder Reflektere over anvendte metoder Metodernes muligheder og begrænsninger Metoderne som udtryk for bestemte videnskabsteorier Diskussion af videnskabsteorier

8 Samfundsfag - Hvad skal der findes svar på?
Hvad er sundhed og hvilken betydning har forskellige sundhedsdefinitioner for individet og samfundet? Hvordan oplever (f.eks.) unge deres egen sundhed? Hvilken sundhedsadfærd har unge? Hvad er de individulle/samfundsmæssige konsekvenser af ”30 min om dagen”? Hvem er henholdsvis den intenderede og den reelle målgruppe for kampagnen?

9 Idræt - Hvad skal der findes svar på?
Kan sundhed vurderes objektivt (blodprøver, direkte tests, indirekte tests)? Hvad sker der med kroppen når den aktiveres? Hvordan kan forskellige sundhedsparametre måles (direkte og indirekte testmetoder)? Hvor pålidelige er de data vi finder? Hvordan kan man ”træne” sundhed? Etc.

10 Forslag til fokuspunkter i alle AT-forløb
Viden om sagen Hvor ved vi det fra?, Hvorfra har vi vores viden? Hvilke former for belæg (kilder, empiri) har vi? Viden om denne viden Er der tale om sikker viden? Er der tale om en hypotese? Kan der være tale om skjulte variable? Viden om materialets karakter Materialets gyldigheder/sandhedsværdi Viden om den anvendte teori Hvad gør en teori videnskabelig? Konference om Almen Studieforberedelse


Download ppt "Konference om Almen Studieforberedelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google