Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Kontaktforældremøde 01 NOV 2010. Dagsorden Velkomst (RC) Kontaktforældrearbejdet (SHC) Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Kontaktforældremøde 01 NOV 2010. Dagsorden Velkomst (RC) Kontaktforældrearbejdet (SHC) Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Kontaktforældremøde 01 NOV 2010

2 Dagsorden Velkomst (RC) Kontaktforældrearbejdet (SHC) Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder (RC) Grupper/Fælles drøftelser om skole / SFO-hjem samarbejdet og fælles forældremøder Fælles opsamling Eventuelt Tak for i aften

3 KONTAKTFORÆLDRE v/Søren Halkier Christensen

4 Kontaktforældrene Kort intro til de nye – KF formål Kom tidligt i gang/værdien af KF KF relationer/interessenter Valg og etablering De første skridt KF aktiviteter – Idé-bog Husk!

5 Formål Formålet med kontaktforældrene er i forhold til den enkelte klasse at fremme dialogen mellem forældre, elever og lærere for sammen at sikre klassens trivsel, funktion og samarbejde og dermed styrke elevernes faglige og sociale udvikling. I det større perspektiv er det formålet at sikre demokrati og dialog blandt forældrene på skolen ved at styrke samarbejde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen.

6 Kom tidligt i gang Det er nemmere at etablere fællesskaber når man er ny eller lille Dette gælder både elever, forældre og lærer Trivsel skaber ro på bagsædet Trivsel fremmer læring Trivsel fremmer sociale kompetencer Forældresamarbejde reducerer mobning

7 Interessenterne KF/FR Skole/ Lærer Skole- bestyrelse Forældre/ elever

8 Valg og Etablering Kontaktforældre / klasseforældreråd KF vælges på første forældremøde i skoleåret Valg af tre til fem forældre Konstituering af med f.eks. ◦Tovholder (koordinator/formand) ◦Kasserer ◦Evt. revisor ◦Evt. andre opgaver Planlæg gerne 4 møder, 2 inden årsskiftet og 2 inden sommerferien Regn med 1-3 ekstra dage, hvor der gennemføres aktiviteter Alle forældre kan hjælpe med aktiviteter

9 De første skridt – gentages Etabler et respektfuldt og loyalt samarbejde med klassens betydende lærere - skab tillid Afhold et møde med klassens betydende lærere (og evt. pædagoger). Drøft åbent hvordan KF kan støtte klassens trivsel. Respekter at lærerne underviser og har den faglige kompetence - ’bland’ jer ikke i undervisningen, men brug konstruktiv feed back. Respekter at lærerne selv prioriterer, hvor meget tid de afsætter til denne del af deres arbejde – de har jo mange andre prioriteringer at forholde sig til.

10 Opgaverne Idé-bogen ◦Righoldig inspiration ◦Aldersopdelte forslag overvejelser/aktiviteter ◦Indarbejdet bidrag fra SSP Eksempel fra 4. klasse

11 Idé-bog – aktiviteter for 4. kl. 4. kl. Diskuter opførsel i fællesskab: skal vi have fælles normer i klassen og i fritiden? Hvad kan vi ikke accepetere? Hvad gør vi, hvis vi opdager, at nogen ødelægger noget/laver hærværk o.l.? Hvordan forholder vi os til ’dvd-aftener kun for de udvalgte o.l.? Sikre at alle inviteres med til sociale arrangementer Diskuter udfordrende modepåklædning Diskuter omgangstone og sprog Lav sociale arrangementer, hvor forældrene kan lære hinanden at kende og vise børnene, hvordan man omgås ordentligt Stjæl de andres gode ideer

12 Husk nu! Kontaktforældrene ◦Skal ikke selv udføre alle opgaverne. ◦Koordinerer og iværksætter aktiviteter ◦Nyttiggør øvrige forældres kompetencer og interesser ◦Skaber tæt kontakt/koordination til klasselæreren ◦Befordre og deltage i klassens forældrenetværk ◦Gensidig kontakt til skolebestyrelsen Sikre ”arvefølgen” af KF

13 Workshop for (nye) kontaktforældre Er der interesse for en workshop? Kom godt i gang - organisering Klasseforældreråd Samarbejde med læreteam Forældrenetværk Hvor kan man finde støtte? Praktiske ideer til tiltag – idé-kataloget Årsplan - praktisk planlægning Erfaringer – de gode historier Ønsker til emner?

14 Skole/hjem-samarbejdet Fælles forældremøder Elevplaner v/Rikke Christiansen

15 Vision 2015 Vision 2015 – fælles værdigrundlag Udarbejdet i fællesskab af alle skolens interessenter Vedtages december 2010 – forhåbentlig!! Opfordring herfra til at læse visionen grundigt igennem, når den bliver tilgængelig Betyder en gennemgang og revidering af alle skolens principper og politikker

16 Positiv videreudvikling forudsætter godt fundament Det gode fundament forudsætter ejerskab, derfor fokus på ◦Tættere samarbejde ◦Indragelse af alle relevante interessenter  Medarbejdere  Elevråd  Forældre Klare processer og evalueringer

17 Vi er allerede godt igang Det tættere samarbejde med kontaktforældrene har to års jubilæum Vi vil så gerne høre fra jer…….

18 Skole-sfo-hjem samarbejdet Skole-sfo-hjem samarbejdet princippet står overfor revison Kommunikation Samarbejde

19 Elevplaner – som arbejdsredskab Elevplaner skal fungere som arbejdsredskab for lærerne Skal også have funktioner for forældre og elev

20 Fælles forældremøder Traditionelle Eksperimenterende I kontaktforældre sammenhæng

21 Fælles drøftelser om skole / SFO-hjem samarbejdet og fælles forældremøder

22 Drøft i grupper Skole-sfo-hjem samarbejde Hvordan fungerer dette samarbejde i dag? Hvad er det optimale skole-sfo-hjem samarbejde for jer - udfra de givne rammer? Hvem bærer ansvaret? – Hvad kan vi forvente af hinanden? Kan vi forbedre det eksisterende skole-sfo-hjem samarbejde? Elevplaner Opfylder den anvendte form, det vi gerne vil have? Fungerer elevplanerne som et redskab for forældre og elever? Og på hvilken måde benytter i selv elevplanerne? Fælles forældremøder Hvordan er jeres oplevelse af skolens fælles forældremøder? Hvad er det gode forældremøde for jer? Ideer til fælles forældremøder, som kontaktforældre kan afholde!

23 Fælles opsamling Hvad nåede man/vi frem til?

24 Eventuelt Er der andet vi bør vende denne gang?


Download ppt "Velkommen til Kontaktforældremøde 01 NOV 2010. Dagsorden Velkomst (RC) Kontaktforældrearbejdet (SHC) Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google