Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reformmøde på Skovlyskolen Velkommen v. Ole Stavngaard Præsentation af aftenens program og De mange spørgsmål Rammer, pædagogik og personal Hvordan ser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reformmøde på Skovlyskolen Velkommen v. Ole Stavngaard Præsentation af aftenens program og De mange spørgsmål Rammer, pædagogik og personal Hvordan ser."— Præsentationens transcript:

1 Reformmøde på Skovlyskolen Velkommen v. Ole Stavngaard Præsentation af aftenens program og De mange spørgsmål Rammer, pædagogik og personal Hvordan ser en skoledag ud - når vi starter i august? Et konkret eksempel for Ida i 3. klasse Spørgsmål Pause Ipads i undervisning. Jesper fortæller om erfaringer fra Main Flere spørgsmål Opsamling og afslutning

2 Ny folkeskolelov Der er formuleret tre overordnede nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a.gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Der er formuleret fire nationale resultatmål: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

4 Skolen vil således blive målt på: At skolen kan dokumentere skolens påvirkning på elevernes læring. At skolen kan dokumentere, at den agerer på skolens resultater og sikrer bedst mulige rammer for elevernes læring.

5 Hvilke væsentlige ændringer vil eleverne møde fra det kommende skoleår ?

6 Rammer 1 En længere skoledag med et ændret indhold En ændret opdeling af skolen – nye afdelinger

7 Rammer 2 Ændret lokaleplan af hensyn til af samarbejdsrelationer Et opgør med lektionsopdelingen og skoleklokken

8 Indførelse af daglig 45minutters bevægelse Lektiecafé – med mulighed for træning og fordybelse Tema-/fagblokke i skemaet alternativt til 45 min. lektioner Indhold

9 Pædagogik Større målrettethed relateret til den enkelte elev, opfølgning på læringsresultater og dokumentation heraf. Fra fokus på undervisning til fokus på læring

10 Personalet Personalets tilstedeværelse i den fulde arbejdstid med øget mulighed for kontakt til elever, udvidet samarbejde bl.a. om målsætning, feedback og evaluering.

11 Personale Pædagoger i skolen i væsentlig højere grad end hidtil.

12 De mange spørgsmål 1. Hvad medfører reformen af konkrete ændringer for mit barn? Hvor længe skal mit barn gå i skole? Hvad menes der med understøttende undervisning? Vil reformen have betydning for klassestrukturen, som vi kender den i dag? Hvad indebærer det, at der skal være mere motion og bevægelse ? Hvad siger reformen om lektiecaféerne? Hvor kan jeg finde information om den nye skole?

13 Hvordan ser Idas uge ud? Ida 3.a Under- støttende undervisning Fysisk aktivitet Træning og fordybelse 30 timer

14 Skoledagens - opbygning 0. - 3. kl modulmandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.15 - 8.30 15 min Læsekvarter 8.30 - 11.15 2 timer 45 min Fagmodul incl. 25 min motion Fagmodul Incl. 25 min. motion Fagmodul Incl. 25 min. motion Fagmodul Incl. 25 min. motion Fagmodul Incl. 25 min. motion 11.15 -12.15 1 time Frokost motion i 20 min Fri leg 12.15 - 13.15 1 timeFagmodul 13.15 - 14.15 1 time Træning og fordybelse Fagmodul Træning og fordybelse Fagmodul 14.15 - 17.00SFO SFO (16.00)

15 Skoledag for ida i 3. klasse Modulmandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.15 - 8.30 15 min Læsekvarter 8.30 - 11.15 2 timer 45 min LK (hi, da, kri) 25 min. motion LK (da, hi kri) 25 min. motion JE (mu) BO (N/T) 25 min. motion JE (Mat) 25 min. motion JE (Mat) 25 min. motion 11.15 -12.15 1 time Frokost motion i 20 min Fri leg Frokost Fri leg 11.15 – 12.00 Frokost motion i 20 min Fri leg 12.15 - 13.15 1 time LK (bil, da) JE Idræt (12.00 – 13.30) LK (da, hi, kri) LK (da, hi, kri) LG (eng) 13.15 - 14.15 1 time Træning og fordybelse LK (da, his, bil) LK (da, hi, kri) Træning og fordybelse LG (eng) 14.15 - 17.00SFO SFO (16.00)

16 Idas uge i tal UV19,50 Uu- aktiviteter4,75 Træning og faglig fordybelse2,00 Spisepause á 25 min. + fri leg á 20 min3,75 I alt30,00

17 Skoledagens - opbygning 4. - 6. kl modulmandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.15 - 8.30 15 min Læsekvarter 8.30 - 10.45 2 timer 15 min Fagmodul 10.45-11.30Motion 11.30 -12.15 45 min Frokost Fri leg 12.15 - 13.15 1 timeFagmodul 13.15 - 14.15 1 time Træning og fordybelse Fagmodul 14.15-15.15SFKFagmodul Træning og fordybelse SFK 15.15-17.00SFK SFK (16.00)

18 Skoledagens-opbygning 7. - 9. kl modulmandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.15 - 9.00 45 min Motion 9.00 - 11.45 2 timer 45 min Fagmodul 11.45 -12.30 45 min. Frokost Fri leg 12.30 - 13.45 1 time 15 min Fagmodul (14.15) Fagmodul 13.45 - 14.45 1 time Fagmodul 14.45-15.45 1 time Træning og fordybelse Fagmodul Træning og fordybelse Fagmodul

19 Hvordan ser Idas uge ud? Ida 3.a Under- støttende undervisning Fysisk aktivitet Træning og fordybelse 30 timer

20 Fysisk aktivitet løfter fagligheden Al forskning viser, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns evne til at lære !

21 Sidegevinster! Øget selvværd Mindre mobning Bedre sociale kompetencer Mere motivation Færre konflikter Sund sjæl i et sundt legeme

22 En mere aktiv skoledag - 45 min Idrætstimer med faghæfte Fysisk træning - Understøttende undervisning (som selvstændige bånd eller integreret i underv.) - aktive frikvarterer m. voksenstyring - Dansk Skoleidræts tiltag: Legepatruljen/Gameboosters Læring i bevægelse (fluesmækkerstafet, hoppe grammatikremser, klappe tabeller i rundkreds) Brain Breaks: Korte aktive pauser i undervisningen men uden fokus på faglighed (sanglege, massage, korte musik- og danseseancer, )

23 ”Fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.” Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011

24 ”Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse.” Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011

25 Opsummerende Den boglige undervisning skal være mere aktiv Jo flere sanser og jo mere krop, jo bedre husker man Bevægelse i undervisningen øger koncentrationen og trivslen Fysisk aktivitet og motion understøtter målet at folkeskolen skal udfordre alle, så de bliver så dygtige de kan

26 I maskinrummet: Fra undervisning til læring Fokus rettes mod de nye kompetencemål. Planlægning foregår sammen – samtaler om undervisningen med fokus på holddannelse. Elevsamtaler med feedback og opfølgning på læringsmål. Justeringer finder sted på evalueringsmøder i okt.,dec. marts

27 Her finder du nyttige informationer Skolespring.dk www.facebook.dk /skolespring www.facebook.dk UVM.dk Følg med på skoleintra

28 Eleverne får en skoledag hvor større variation og fordybelse er i centrum. Tydelige læringsmål i øjenhøjde. Eleven ved hvad næste læringsmål er. Læringsmålene følges op i tæt kontakt mellem den voksne og barnet. Når vi starter i august


Download ppt "Reformmøde på Skovlyskolen Velkommen v. Ole Stavngaard Præsentation af aftenens program og De mange spørgsmål Rammer, pædagogik og personal Hvordan ser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google