Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forebyggelse af fald og underernæring hos ældre Health Economy 2013, KU Marianne Hansen Charlotte Holm.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forebyggelse af fald og underernæring hos ældre Health Economy 2013, KU Marianne Hansen Charlotte Holm."— Præsentationens transcript:

1 Forebyggelse af fald og underernæring hos ældre Health Economy 2013, MPH @ KU Marianne Hansen Charlotte Holm

2 Formål At lave en cost effectiveness analyse af Sundhedsstyrelsens anbefaling om screening, udredning og intervention i forhold til ældre, der er i risiko for fald og dårlig væske- og ernæringstilstand, ud fra et kommunalt perspektiv http://www.sst.dk/publ/Publ2013/02feb/DAEMPVrktjSmfatn.pdf

3 Sundhedsstyrelsens initiativ Handleplan for den ældre medicinske patient, der udmøntes i delelementer i løbet af 2013 Tidlig opsporing og screening er en af anbefalingerne, der skal reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser

4 Fald 30 % af de 65-79 årige og 50 % af de 80+ årige, der bor i eget hjem falder mindst en gang om året Ældre, der er faldet, har 2-3 gange øget risiko for at falde igen indenfor det næste år 45.000 65+ årige kommer på skadestuen hvert år pga fald svarende til 75 % af alle skadestuekontakter – 13.000 heraf indlægges – 9.500 heraf har hoftebrud – 1.350 dør som følge af fald

5 Ernæring og væske 16 % af de skrøbelige ældre er undervægtige Konsekvenser af dette er: – Nedsat trivsel – Nedsat livskvalitet – Øget sygelighed – Død

6 Screening Borgere med privat leverandør (384) Visitatorer 0-løsning Borgere kun rengøring hj.plejen (500) <75 år  Visitatorer > 75 år  Forebyggende konsulenter 0-løsning Borgere personlig pleje (800) Hjemmeplejen 30 min pr. screening x 2 årligt Udredning Foretages under re-visitation 0-løsning Foretages under hhv. re- visitation eller forebyggende besøg 0-løsning Foretages af relevante fagpersoner (fx. sosu-assistent, terapeut, sygeplejerske) 45 min pr. udredning Intervention (Hjemmeplejen) Fald Træning på hold i 26 uger Ernæring Intervention i 4 uger Fald Træning på hold i 26 uger Ernæring Intervention i 4 uger Fald Træning på hold i 26 uger Ernæring Intervention i 4 uger

7 Omkostninger AntalBehandletPrisOmkostning Screening800 268214.400 Udredning574 317182.102 Intervention træning57486132211.138.328 Intervention ern/væs120 112981.355.760 Udgifter i alt2.890.590

8 Besparelse ved forebyggede indlæggelser Antal%BehandletPrisOmkostning Knoglebrud18710%18,7014025262.268 Væskemangel8710%8,70803669.913 Ernær.betinget blodm.2810%2,80803622.501 Forstoppelse4210%4,20803633.751 Forebygget rehab forløb34,4015827544.449 932.882

9 ICER

10 Sensitivitetsanalyse Antal%BehandletPrisOmkostning Knoglebrud18720%37,4014025524.535 Væskemangel8720%17,408036139.826 Ernær.betinget blodm.2820%5,60803645.002 Forstoppelse4220%8,40803667.502 Forebygget rehab forløb68,80158271.088.898 1.865.763

11 ICER

12 Afgrænsning Ingen diskontering Ingen indirekte omkostninger Ingen ”Intangibles” Ingen overhead


Download ppt "Forebyggelse af fald og underernæring hos ældre Health Economy 2013, KU Marianne Hansen Charlotte Holm."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google