Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuel - ordbogsdefinitionen:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuel - ordbogsdefinitionen:"— Præsentationens transcript:

1 Virtuel - ordbogsdefinitionen:
Virtuelle verdener Virtuel - ordbogsdefinitionen: Som er virksom, men ikke er til stede som fysisk genstand, eller fysisk helhed kunstig (modsat naturgiven) tilsyneladende (modsat reel) af latin virtus dygtighed, evne, mandighed, indbegrebet af de bedste mandlige evne (vir=mand) Virtualitet: virkeevne

2 Virtuelle verdener Benjamin Wooley: "Virtual ...[] a huge vessel of semantic vacuity waiting to have meaning poured into it." ( “Virtual Worlds - a journey in hype and hyperreality p. 58)

3 Hun skelner mlm 3 former for virtual reality:
Virtuelle verdener Marie-Laure Ryan: “Cyberspace, Virtuality and the text” Pointe: cyberspace og virtual reality bruges synonymt. Computere tager os ind i cyberspace og cyberspace er en virtuel virkelighed. Eg. hun undersøger “ordenes historie”. Hun skelner mlm 3 former for virtual reality: 1) virtual reality som VR (teknisk term) 2) virtual realities (fantasiprodukter, “verdener”) 3) det filosofiske begreb "virtualitet"

4 William Gibson: Neuromancer
Virtuelle verdener William Gibson: Neuromancer - her introduceres begrebet cyberspace, som noget, der rummer begge betydninger en teknisk konstruktion en “anden” virkelighed (mere virkelig end denne - hyperreel) Normalt tænkes det enten som det ene eller det andet - “VR” og siden internettet og fænomener dér, som noget, den virtuelle maskine, “computeren” har skabt. - VR som (drømmen om) at lave andre virkeligheder

5 Den filosofiske brug af ordet:
Virtuelle verdener Den filosofiske brug af ordet: det virtuelle som det "falske", ikke-eksisterende, illusoriske det virtuelle som det potentielle, muligheden, det mangfoldige Ideen om oplevelsen af vr som en immersion i et interaktivt system afspejler dette: immersion er det falske, forførelsen, interaktionen er udførelsen af potentialet, realisering af en af simulationens mange mulige verdener

6 Det virtuelle som det falske:
Virtuelle verdener Det virtuelle som det falske: Fiktioner: vi sætter virkeligheden i parentes og

7 Virtuelle verdener

8 Virtuelle verdener

9 1) Virtuel verden er “ringere” end RL
Virtuelle verdener 4 perspektiver 1) Virtuel verden er “ringere” end RL 2) Virtuel verden er lige så god som RL - begge er måder at være til i verden på 3) Virtuel verden er bedre end RL (her er krop og sjæl smeltet sammen og vi kan gøre Alt) 4) Der er ikke noget RL. Alting er altid allerede en repræsentation, en efterligning af noget. “Det simulerede” fremtræder for os mere “virkeligt” end virkeligheden (som altså også er en illusion)

10 2) virtuel som repræsentationsform
Virtuelle verdener Skelnen på 2 niveauer - 1) virtuel som begreb teknisk (simulation) filosofisk (potens) 2) virtuel som repræsentationsform det falske (ikke så “ægte” som virkeligheden) det mulige (et muligt vindue på “verden”, hvoraf virkeligheden RL er et andet muligt)

11 Virtuelle verdener Fremtiden? "Space battles in movies and holoes had always bored me, but watching the real thing held a certain fascination: rather like seeing live coverage of a series of traffic accidents. Actually, the production value for reality - as had doubtless been the case for centuries - were much lower than for even a moderate-budget holodrama” "The Rise of Hyperion”, amerikansk sci-fi roman af Dan Simmons

12 Den virtuelle verden som tekst
Virtuelle verdener Oplæg til diskussion: Den virtuelle verden som tekst hvad betyder forskydningen fra at læse "om" (tilgå teksten udefra) til at være i teksten for oplevelsen af denne? Opleves den som mere virkelig end romanen f.eks? Er det vi oplever i en virtuel verden virkeligt? Nedbryder MOOen som diskursivt medie grænsen mellem det virtuelle og det reelle? Bliver tale her "virkelig" til handling - ud fra en betragtning om at selv hvis handlingen ikke har rod i virkeligheden, så har den en virkeligheds"effekt"?? I forlængelse heraf: hvis det, du oplever/erkender her, sker qua en illusion, en forførelse, har det så en sandhedsværdi i "den virkelige verden”? Kan man blive “forført” til at lære noget?

13 Hvorfor virker virtuelle verdener?
Giver de mening, fordi de efterligner en aktualiseret verden (ikke nødvendigvis virkeligheden, men en verden, der er bygget på regler, love, formalismer - i.e. for at være "troværdig", må den have en geografi, en "tyngdekraft", en netiquette (moralkodeks). Giver de mening, fordi de rummer løftet om at kunne skabe verdener på mange forskellige måder? (Der behøver nødvendigvis ikke at være nogen regler eller de behøver nødvendigvis ikke at have geografi, “tyngdekraft” osv)

14 Virtuelle verdener


Download ppt "Virtuel - ordbogsdefinitionen:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google