Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuelle Verdener 4/27. september

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuelle Verdener 4/27. september"— Præsentationens transcript:

1 Virtuelle Verdener 4/27. september
Hvad er postmodernisme - postmodernitet? en genre ("stil") en tilstand (samfundsmæssigt, kulturelt paradigme) en teori (om samfund, om identitet, om stil) - en praksis (kunst, litteratur, "hjemmesiden")

2 Virtuelle Verdener 4/27. september
Postmodernisme følger efter - eller markerer sig i forhold til modernisme: modernisme - modernitet: troen på fremskridtet og udvikling, "det nye", kunsten som objekt i sig selv & avantgarde; subjekt som sammenhængende enhed hvorfra verden forstås og erkendes; skel mlm massekultur og finkultur; Sandheden; de skjulte strukturer, der "forklarer" alting; de klare diktomier (natur/kultur, finkultur/massekultur, mand/kvinde) postmodernisme - postmodernitet: de store fortællingers sammenbrud (der er ingen overordnede forklaringer på verden, fremskridt etc, der holder - også de er kun bekvemme fortællinger), "her og nu", "anything goes" - eclecticisme, mangfoldighed (kunsten bruger alle stilarter, orienterer sig også mod fortiden), massekultur og finkultur blandes, kunst bliver performance (også: generobre nærvær), der stilles spørgsmålstegn ved subjektets enhed, "vi er mange", overflade, lokale sandheder, anti-fortællinger, teori som historieskrivning

3 Virtuelle Verdener 4/27. september
Brian Mchale (Postmodernist Fiction, 1987): et spørgsmål om tematisk dominant bevægelse fra en epistemologisk til en ontologisk dominant dvs fra fokus på hvordan vi erkender verden til fokus på verden-som-konstruktion og hermed en forskydning i de spørgsmål, billedkunst, litteratur mv stiller..

4 Virtuelle Verdener 4/27. september
det moderne spørgsmål: "How can I interpret this world of which I am part? And what am I in it?” det postmoderne (postcognitive) spørgsmål: "Which world is this? What is to be done in it? Which of my selves is to do it?” ( D. Higgins "A Dialectics of Centuries:Notes toward a theory of the New Arts”, 1978)

5 Virtuelle Verdener 4/27. september
Modernism Postmodernism (forløb, lineært mål (proces, -mål) Romanticism/symbolism Pataphysics/dadaism Form (conjuctive, closed) Antiform (disjunctive, open) Purpose Play Design Chance Hierachy Anarki Mastery/Logos Exhaustion/Silence Art object/Finished Work Process/Performance/Happening Distance Participitation Creation/Totalisation Decreation/Deconstruction Synthesis Antithesis Presence Absence Centering Dispersal Genre/boundary Text/Intertext Paradigm Syntagm Hypotaxis Parataxis Metaphor Metonomy Selection Combination Root/Depth Rhizome/Surface Interpretation/Reading Against Interpreation/Misreading Signified Signifier Lisible (Readerly) Scriptible (Writerly) Narrative Antinarrative God the Father The Holy Ghost Symptom Desire Genital/Phallic Polymorphous/Androgynous Paranoia Schizofrenia Origin/cause Difference-Differance/Trace Metaphysics Irony Determinacy Indeterminacy Transcendence Immanence HASSAN, Ihab. "The Question of Postmodernism" in GARVIN, H R. (ed.) Romanticism, Modernism, Postmodernism. Bucknell University Press, 1980.

6 Virtuelle Verdener 4/27. september
Identitet og postmodernisme hvad kom først? Perspektiverne - subjekt er konstruktion - subjekt er virkelighed - subjekt grundlægges i socialitet

7 Virtuelle Verdener 4/27. september
som konstruktion: identitet er en diskursiv konstruktion eller er naturligt “fragmentarisk” (postmoderne teori) - eg. der er ikke noget sammenhængende jeg - pomo tilstand tillader os mulighed for at udforske mange mulige identiter eller “jeg-positioner” internettet, virtuelle verdener som identitetslaboratorium (Turkle, Judith Butler, Amy Bruckman, Sandy Stone, Susan Leigh Star, socialkonstruktivismen som retning)

8 Virtuelle Verdener 4/27. september
som realitet: der er en form for kerne eller “jeg” - og/eller for at opretholde følelse af identitet og personlighed har vi brug for fornemmelse af historie (Jameson, schizofreni) den postmoderne "tilstand”, livet i det senkapitalistiske forbrugersamfund gør det sværere end nogensinde før at opretholde en følelse af identitet og enhed (afskåret fra fortid, mangel på sociale netværk, autoritative forbillder etc)- mulige reaktioner: embracement (“jeg leger med”) flugt (genetablering af identitet i “sekteriske samfund”) J. Friedman: “Narcissism, Roots and Postmodernity: The constitution of selfhood in the Global Crisis”

9 Virtuelle Verdener 4/27. september
som socialitet (medierende perspektiv) Stine Gotved (inspireret af Latour, Mead mm): - vi er kun “Nogen” sammen m. andre - hvordan er vi sammen med andre? slægtsrelationer, geografiske relationer er afløst af netværksrelationer, baseret på interessefællesskaber - “urbaniteten” er den måde, vi er i verden på idag (Latour: vi er “amoderne”, modernitet/postmodernitet- forudsætter en ide om brud, klare skel - alt er forbundet i et netværk, der hele tiden ændrer sig, ikke dramatisk ændring, men justering)

10 Virtuelle Verdener 4/27. september
Gotveds pointe: cyberspace er ikke en parallel verden, men en del af den virkelige verden og som sådan integreret i "de socialt definerede sfærer, der udgør det urbane livs kontekst" - "urbaniteten" - den måde vi lever på i storbyen er typisk også den værensform vi har på nettet- samme former for fællesskab Urbanitet = anonymitet, åbne mængder af fremmede, identitetslege, koder og uskrevne regler for samfærdsel, blikket som primær sans Opfattelse af “community” som stedslig, territorial erstattes af community som netværkskonstruktion

11 Virtuelle Verdener 4/27. september
Gotved perspektiver på teknologiudvikling - identitetsformation relationship lost: mangel på fysisk kontakt fører til mangel på reaktioner, virtuelle møde er fremmedgørende - relationship saved: teknologien redder os netop (Rheingold, Turkle) og giver os mulighed for at genetablere social netværk "som i gamle dage” relationship liberated: det teknologiske rum er ikke betydende i sig selv, men et medie for interaktion- det relevante er relationernes art og karakter - netværkerne ses på egne præmisser i.e. identitetopfattelse hænger tæt sammen med ens teoretiske ståsted og opfattelse af teknologien som enten frigørende eller hæmmende for identitetsudviklingen

12 Virtuelle Verdener 4/27. september
Diskussionsoplæg: ?Er det ikke overdrevet at sige at identitet er absolut fri på nettet? Forventes der ikke bestemte former for selvrepræsentation i forskellige kontekster (eg. den "type" community, du bevæger dig i, vil også sætte grænser for "hvordan du kan være")

13 Virtuelle Verdener 4/27. september
?understreger legen m identitet i de virtuelle verden en given tilstand, skaber den denne tilstand eller er det netop blot en"legeplads", "as if", som vi også benytter os af i virkeligheden ? I hvor høj grad er identitetslegen betinget af muligheden for anonymitet, forsvinden - vs. “warrantability”, “acountability” ? I hvor høj grad kræver "konsekvent" identitetsleg identifikation og "varen” (længere tids tilstedeværelse samme tid, fornemmelse af historie)? ?er “the body-bound person” stadig en priviligeret enhed


Download ppt "Virtuelle Verdener 4/27. september"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google