Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forretning og Ledelse – Lektion12

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forretning og Ledelse – Lektion12"— Præsentationens transcript:

1 Forretning og Ledelse – Lektion12
Procesledelse og Lean

2 Forretning og Ledelse – Lektion12
Proces Ledelse

3 ITIL High Level Model Service Support Service Delivery
Forretning og Ledelse – Lektion12 ITIL High Level Model IT Customer Relationship Management Release Management Change Management Configuration Management Capacity Management Financial Management for IT Services Security Management IT Service Continuity Management Service Level Management Incident Management Problem Management Availability Management Service Delivery Service Support Service Desk Function

4 Forretning og Ledelse – Lektion12
Process Ledelse

5 Hovedprocesser

6 Emhætten.

7 Principles of Lean Specify value from the standpoint of the end customer by product family Identify all the steps in the value stream for each product family, eliminating every step and every action and every practice that does not create value.  Make the remaining value-creating steps occur in a tight and integrated sequence so the product will flow smoothly toward the customer. As flow is introduced, let customers pull value from the next upstream activity As these steps lead to greater transparency, enabling managers and teams to eliminate further waste, pursue perfection through continuous improvement      .      .

8 5 lean- grundprincipper
Identificer kundeværdi Identificer værdistrøm (værdikæde), eliminer spild Flow uden stop Nye styringsprincipper (kunden trækker arbejdet igennem) Kaizen - hver dag

9 Identificer kundeværdi
- Hvilke aktiviteter bidrager til servicen til kunderne Identificer værdistrøm (værdikæde), eliminer spild - Opdel i relevante værdistrømme - ydelsestyper – kortlæg, optimer og eliminer spild Flow uden stop - Sager må ikke ligge på hylden og vente! Nye styringsprincipper - Kunden trækker arbejdet i gennem Kaizen - Hver dag fokus på kontinuerlige forbedringer

10

11 Forretning og Ledelse – Lektion12
Value Stream Mapping

12 Mapping af en værdistrøm – mål tider og tæl dem sammen
Kunder Aflevering af ordrer Modtagelse af leverancer xx stk / måned xx stk / dag Takttid = xx sek Indsamling af manglende oplysninger Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5 Aktivitet 6 Aktivitet 7 2 1 1 4 2 1 2 P/T: P/T: P/T: P/T: P/T: P/T: P/T: V/T: V/T: V/T: V/T: V/T: V/T: V/T: FTQ: FTQ: FTQ: FTQ: FTQ: FTQ: FTQ: Gennemløbstid: Procestid:

13 Nuværende arbejdsgange

14 The 7 wastes described by Ohno are:
Forretning og Ledelse – Lektion12 Types of Waste The 7 wastes described by Ohno are: Overproduction and early production producing over customer orders, producing unordered materials / goods. Waiting hanging around, idle time (time when no value is added to the product) . Transportation handling more than once, delays in moving materials, unnecessary moving or handling . Inventory - unnecessary raw materials in stores, work in process (WIP), & finished stocks . Motion - movement of equipment or people that add no value to the product . Over-processing - unnecessary processing or procedures (work carried out on the product which adds no value) . Defective units producing or reworking scrap.

15 Lidt inspiration fra Lean-værktøjskassen - spildtyper
Overproduktion - For god sagsbehandling! Ventetid - It, høringer, fyldestgørende materiale etc. Bevægelse - Lede efter materiale, print Processer (overforædling) - Samarbejde, for mange overgange, kontrol Lagre - Ind- og udbakker, hylder Transport - Sende materiale rundt Kassation - OM'ere, dobbeltarbejde

16 Forretning og Ledelse – Lektion7

17 1 dag og 30 dages iterationer
Eksempler på metoder Scrum

18 Kvalitetsstyring er Proces Styring
Forretning og Ledelse – Lektion12 Kvalitetsstyring er Proces Styring Perfekt Proces = Perfekte Produkter

19 Forretning og Ledelse – Lektion12
Kaizen I vores program efterspørger vi ikke efter initiativ fra vores mænd. Vi ønsker ingen initiativer. Alt vi ønsker af dem er, at de adlyder de ordrer vi giver dem, gør hvad vi siger og gør det hurtigt.” Frederick Taylor Jeg kan kun beklage, at hver gang jeg har brug for et par hænder til mine fabrikker, får jeg et helt menneske” Henry Ford

20 Forretning og Ledelse – Lektion12
Kaizen Kaizen er løbende, små forbedringer, som over tid bliver til store forbedringer. Kaizen sker på det operationelle niveau, men skal styres af ledelsen

21 Kaizen-møder Kaizen-tavler sættes op, til at fange og behandle ideer
Der holdes ugentlige tavlemøder (på tværs af faggrænser) Man skal sørge for hele tiden at have et par kaizen-forbedringsopgaver i gang – dog ikke flere end man kan få tid til Sørg for at få standardiseret det som laves – husk at noget er først en standard, når det er kendt og følges af alle Få nye ideer til kaizen-tavlen ved at tage "spildbriller" på

22 Forretning og Ledelse – Lektion12

23 Forretning og Ledelse – Lektion12

24

25 Opgave: Beskriv 5 grundprincipper og 7 spildtyper for en helpdesk


Download ppt "Forretning og Ledelse – Lektion12"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google