Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Situationelle Metoder til Digitale Studier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Situationelle Metoder til Digitale Studier"— Præsentationens transcript:

1 Situationelle Metoder til Digitale Studier
Introduktion Brit Winthereik, ITU Forår 2012

2 Hvad er situationelle metoder - kurset?
Baseret på feltarbejde i organisationer eller hverdagens praksis (Grundbog: D. Neyland) Baseret på Adele Clarkes analysemetoder (Situationel Analysis, se kapitler i kompendium samt Undervisning i kvalitativ dataindsamling og analyse Anvendelse af teori i denne proces

3 Hvorfor? http://www.redassociates.com/ www.antropologerne.com
Etnografi er en udbredt praksis i virksomheder innovationsprocesser samt ved evaluering Forundersøgelse eller længere feltstudier Forskningsmetode, fx til brug ved studier af teknologiens sociale aspekter

4 Etnografi i organisationer
Van Maanen (1979) definition: “the purpose of organizational ethnography is to uncover and explicate the ways in which people in particular work settings come to understand, account for, take action, and otherwise manage their day-to-day situation”

5 Lidt historie Introduktion til organisationsetnografi – en praktisk håndbog (til business schools) Interessen for etnografisk metode har bredt sig til sociologien (1950erne), kulturstudier, fx ungdomskultur (1960erne), teknologistudier (1970erne), organisationsstudier og management (1980erne), psykologien (1990erne). Styrker: dybdegående studier af sociale, kulturelle og politiske forhold i en udvalgt gruppe/organisation Objektivitet –et emne under konstant debat

6 Hvorfor denne grundbog?
Placerer det I skal lave i en bredere kontekst med brug af tekster fra antropologien, organisationsstudier, den sociologiske del af informations systems (IS) og videnskabs- og teknologistudier (STS) Viser sammenvævningen af akademisk og ‘praksis- relevant’ arbejde Rejser spørgsmål som: Hvad er en felt? Hvad er viden? Hvordan kan vi vide? Og gennemfører man en undersøgelse?

7 Neyland’s organisationsbegreb
Mangfoldigt Godt til studier af teknologiimplementering og brug Skelner mellem etnografi OF/FOR en organisation. “Often in negotiating access to a corporate setting, the ethnographer can discuss what might be of use to the organization being studied and what use the ethnographers might make of the organization for their own purposes” (s. 9).

8 Samspil mellem undersøger og det undersøgte
På kurset undersøger vi “verden”, “det derude”, “noget der findes” Verden optræder ikke uafhængigt af vores undersøgelse, men formes i samspil med undersøgelsen Dermed er undersøgelsen heller ikke defineret uafhængigt af verden Clarke’s begreb om SITUATIONEN, Neyland, Beaulieu, Dyck, Hine m fl om FELT er brugbare ståsteder

9 At bruge sig selv som forskningsinstrument
Biblioteksøvelse Jeg stiller et spørgsmål – I svarer Planlægning vs være spontant til stede At ville være forskellig vs at være neutral

10 Objektivitetens spøgelse
Om at være neutralt til stede… ikke for at minimere påvirkning Påvirkning af det vi undersøger? Hvordan kan vi vide noget når vi bruger os selv som forskningsinstrument?

11 Påvirkning eller ‘bias’
Problemer med påvirkning af den verden vi studerer… Idet vi påvirker det vi studerere bliver resultaterne subjektive og vi er ude af stand til at sige noget sandt om verden Det vigtigste er at være bevidst om sit eget ståsted og reflektere kritisk over det, dermed ophæves påvirkningens indflydelse Det vigtigste er at deltage i det man undersøger på en måde der skaber relevante resultater, der igen kan indgå som en påvirkning af verden Kan I spore udsagnene tilbage til forskellige epistemologiske / vidensmæssige udgangspunkter? Positivistisk Socialkonstruktivistisk Konstruktivistisk, interventionistisk

12 Kursusforløbet Gruppedannelse
Etnografisk strategi og forhandling af adgang Minifeltarbejde (interviews, dokumentstudier, observation) Analyse på baggrund af kortlægningsmetoder Skrive resultaterne frem

13 Kriterier for valg af studieobjekt
Skal kunne afgrænses tilpas meget til de tidsmæssige ressourcer der er til rådighed (2 uger afsat til feltarbejde = 20 timer pr studerende) Skal kunne besvare et interessant spørgsmål vedrørende brug af teknologi i en social praksis

14 Aktiviteterne Hver gang: Fremlæggelse af opgaver fra sidst
Samtale om teksterne/pensum Forelæsning Gruppearbejde Bloggen: https://blog.itu.dk/DSMS-F2012/about/

15 Forventningsafstemning
Teksterne Fremmøde Gruppearbejde Eksamen

16 Næste gang 8/2 Felten – afgrænsning og strategi Neyland 1-40
Hine, Kendall, Boyd (kompendium) TL Taylor forelæsning (Framing Social Science Research: What different methods are good for, evidence and argumentation, social science and qualitative methods) Kl 12-13, 3A18

17 Diskussion af teksterne
Hvad er den/de centrale pointer? Hvilke positioner diskuterer teksten op imod? Hvad er hovedkonklusionen? Hvad lærer vi om metode ved at læse teksten? Hvad får vi ud af at sammenholde de læste tekster? Resumé af teksterne?


Download ppt "Situationelle Metoder til Digitale Studier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google