Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøarbejdet i nye rammer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøarbejdet i nye rammer"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøarbejdet i nye rammer
Mere fleksibilitet Krav til organisering og opbygning afhænger af lokale behov Hurtigere gennemførelse af uddannelsen og mere efteruddannelse

2 Mål med loven Løft af arbejdsmiljøet
Effektivisere og modernisere reglerne Virksomheder skal være bedre i stand til at løfte nye krav og udfordringer Proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats Fleksibilitet Bedre rammer for det strategiske arbejdsmiljøarbejde Øget ledelsesmæssig prioritering af arbejdsmiljøarbejdet

3 Samarbejde

4 Strategisk arbejdsmiljø
Indsatserne ændres fra reaktive til proaktive Indsatserne ændres fra at være specifikke til helhedsorienterende Arbejdsmiljø tænkes sammen med virksomhedens planer for udvikling af f.eks. nye produkter og teknologier

5 Prioritering af arbejdet i AMO
AMO reglerne er fleksible Det betyder, at ledelsen tager stilling og prioriterer: Størrelsen af AMO Skal være tilstrækkelig til at AMO kan løse sine opgaver Tilrettelæggelse af samarbejdet Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse

6 Arbejdsmiljøorganisationens størrelse
Fastsættes af arbejdsgiver i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen Antallet af medlemmer fastsættes i forhold til Virksomhedens størrelse og ledelsesstruktur Afdelingernes art, størrelse og beliggenhed Arbejdets organisering, art og risici Særlige ansættelsesformer De ansattes mulighed for at have kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter

7 Arbejdsmiljøuddannelsen 5 dage 3 dage
Hvad er der af krav til kurset, og hvilke frihedsgrader er der? Hvad mon indholdet bliver?

8 Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen
Obligatorisk basisuddannelse Tilbud om supplerende kurser

9 Arbejdsmiljøuddannelsen
Obligatorisk basisuddannelse Skal være afsluttet senest 3 måneder efter, at deltageren er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen Varer 3 dage - 22 timer Praktisk opgave ud over de 22 timer Ingen nye uddannelseskrav dvs. ingen forældelsesfrist Krav om godkendt udbyder

10 Kursusindhold Stort set det samme som tidligere Stadig et metodekursus
Praktiske opgave beholdes Præciseres af AMO ”skal have kompetencer til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift”

11 DA arbejdsmiljøuddannelse
Den obligatoriske uddannelse Åbne kurser 2+1 dag, kl – 16.00 Netkursus 1 dag, kl. 9 – 15 Brancherettede kurser Firmakurser efter aftale Dage, tider, sted efter aftale Praktisk opgave evt. før kursusstart Mulighed for interne oplæg Kan brancherettes efter ønske Op til 20 deltagere

12 Program arbejdsmiljøuddannelsen
Kl – 16.00 Velkommen Arbejdsmiljøbegrebet Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljølovgivning Formål, indhold og opbygning Arbejdsmiljøorganisationen Opbygning og organisering Hvad er arbejdsmiljø-gruppens og -udvalgets opgaver? Ansvar Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Samarbejde Problemløsning Arbejdsmiljøviden og formidling Den politiske dagsorden Formidling af arbejdsmiljøfaglige emner Færdiggørelse af gruppearbejdet Samarbejde med eksterne aktører Arbejdspladsvurdering (APV) APV – trin for trin Systematik i arbejdsmiljøet Metoder i det forebyggende arbejde Psykisk arbejdsmiljø Forebyggelse, kortlægning og handlemuligheder Orientering og afklaring af den praktiske opgave P R A K T I S O G v E Fremlæggelse af praktiske opgaver Arbejdsmiljøfagligt emne Arbejdsskader Anmeldelse, analyse og forebyggelse af ulykker Fokus på nær-ved ulykker Strategisk arbejdsmiljøarbejde Politikker Årsplanlægning Holdninger, samarbejde og påvirkning Kompetenceplan Evaluering

13 Program arbejdsmiljøuddannelsen KU
Tirsdag den 16. november Kl – 16.00 Onsdag den 17. november Torsdag den 9. december Velkommen Arbejdsmiljøbegrebet Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljølovgivning Formål, indhold og opbygning Kl v. AMOS Arbejdsmiljøorganisationen Opbygning og organisering Hvad er arbejdsmiljø-gruppens og -udvalgets opgaver? Ansvar Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Samarbejde Problemløsning Arbejdsmiljøviden og formidling Den politiske dagsorden Formidling af arbejdsmiljø-faglige emner Færdiggørelse af gruppearbejdet Samarbejde med eksterne aktører Kl – v. AMOS Systematik i arbejdsmiljøet Myndighedskontakt og Arbejdsmiljøtjek Metoder i det forebyggende arbejde Kl – v. AMOS Arbejdspladsvurdering (APV) APV – trin for trin Psykisk arbejdsmiljø Forebyggelse, kortlægning og handlemuligheder Orientering og afklaring af den praktiske opgave P R A K T I S O G v E Fremlæggelse af praktiske opgaver Kl ­-11.00 Ny og ombygninger - arbejdsmiljøorganisationens inddragelse i planlægningen  v. AMOS og Bygningsgruppen Arbejdsskader Anmeldelse, analyse og forebyggelse af ulykker Fokus på nær-ved ulykker KU og arbejdsskader Strategisk arbejdsmiljøarbejde Politikker Årsplanlægning Holdninger, samarbejde og påvirkning Kompetenceplan Evaluering

14 Net-uddannelsen 6 timer fremmøde hvor deltagerne
Får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet får afdækket sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, som kan danne grundlag for en aktivitetsplan for uddannelsesforløbet Kan sætte sin virksomheds arbejdsmiljø i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber Får kendskab til AMOs opgaver både i egen virksomhed og i henhold til bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed Får introduktion til at gennemføre den netbaserede undervisning

15 Supplerende uddannelser

16 Kompetenceudviklingsplan
§ 39 bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed ”Arbejdsgiveren skal ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov udarbejde en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende uddannelse”

17 Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Gennemføres i samarbejde med AM0 Tilrettelægger indholdet af samarbejdet om arbejdsmiljø Fastsætter hvordan det skal foregå – samarbejdsformer og mødeintervaller Fastsætter mål for samarbejdet Vurderer om det foregående års mål er nået

18 Årsplan Værktøj til at fremme det strategiske arbejde samt koordinere de operationelle aktiviteter De mål der opstilles bør være konkrete fremadrettede handlingsorienterede Alle kan arbejde hen imod dem og følge op på, om de er på rette vej

19 Kompetenceudviklingsplan
Definition kompetence: ”Evnen eller færdighed til at udføre handlinger” - handlinger udføres med baggrund i erfaring, viden og kvalifikationer Formål Sikre at den nødvendige arbejdsmiljøviden og kompetencer er tilstede i virksomheden Løbende og målrettet opdatering som er relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har.

20 Kompetenceudviklingsplan
Arbejdsgiveren har ansvaret for at planen laves Arbejdsgiveren betaler udgifterne til uddannelse Sikre at uddannelsen giver viden omarbejdsmiljø- forhold der er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden Planen kan være én samlet for alle medlemmer af AMO eller én for hvert medlem

21 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Tilbud om 2 dages supplerende uddannelse inden for det første år af funktionsperioden Tilbud om 1½ dags supplerende uddannelse hver følgende funktions år Gælder både A- og B-side i AMO Ingen krav om godkendt udbyder

22 Supplerende uddannelse
Hvad kan uddannelsen indeholde? Tager udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljøbehov Har AMO kompetencerne til at arbejde med: De væsentligste arbejdsmiljøforhold Målene i årsplanen

23 DA supplerende uddannelser
Åbne kurser 1 dag fra kl. 9 – 16 Firmakurser efter aftale Tid, sted, varighed og indhold efter aftale

24 DA supplerende uddannelser
Nå i mål med arbejdsmiljøet Få styr på arbejdsmiljøet Knæk kurven – ned med ulykkerne Psykisk arbejdsmiljø – i øjenhøjde Konflikthåndtering i arbejdsmiljøarbejdet – hvad gør du Ledelse og stress – stresshåndtering i hverdagen Effektiv kommunikation – kunsten at blive hørt Samarbejde på tværs Ajour med arbejdsmiljøet Leder i arbejdsmiljøorganisationen (to dage)

25 DA kursuskatalog 2011 Sendes til jer i uge 43
Kursus beskrivelser kan ses på


Download ppt "Arbejdsmiljøarbejdet i nye rammer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google