Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Susan Tetler, DPU & MAH & Delagtighedens didaktik i relation til børn med cerebral parese.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Susan Tetler, DPU & MAH & Delagtighedens didaktik i relation til børn med cerebral parese."— Præsentationens transcript:

1 Susan Tetler, DPU & MAH tetler@dpu.dk & Susan.Tetler@mah.se Delagtighedens didaktik i relation til børn med cerebral parese

2 Projekt ”Voksenspecialundervisning – Udviklingshæmmede – Livsvilkår” (VUL)  De savner indflydelse på eget liv og føler sig kvalt i omsorg.  Deres hverdag er nøje tilrettelagt af andre, af både forældre, professionelle og politikere.  De vil gerne uddannes og yde en indsats i samfundslivet, som de ønsker at være en del af. Ringsmose og Buch-Hansen (2004)

3 Hvilken type af funktionsnedsættelse, eleverne havde, spillede ingen rolle for, hvordan han/hun definerede og oplevede delagtighed. Det gør alderen til gengæld.  De yngre elever (7-12 år) oplevede det vigtigt at deltage i samme aktiviteter som andre børn.  De ældre elever (13-17 år) betonede det at medvirke på lige vilkår i aktiviteter samt selvtillid.  De voksne elever (18 år og ældre) betonede det at være aktiv i samfundet, selvbestemmende og demokrati. Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003

4 Fokus på de læringsrum, som børn med nedsat funktionsevne tilbydes  Projektet udgår fra en antagelse om, at der på tværs af kategorierne af børn med nedsat funktionsevne er mere, der forener end adskiller, når fokus rettes mod de pædagogiske grundlagsbetingelser for disse børns læringsprocesser  De kategorier, der inddrages, er valgt, fordi de pædagogisk set forstås som forskelligartede i forhold til karakteren af den (special)pædagogiske indsats, der traditionelt er sat ind med: børn med cerebral parese børn, der er blinde børn med diagnosen ADHD børn med generelle læringsvanskeligheder børn med diagnosen autisme børn med dysleksi

5 Projektets metoder Dataindsamlingsmetoder og -kilde Interviews med fokuselevernes lærerteams (med to års mellemrum) Interviews med deres forældre Interviews med fokuselever om deres oplevelse af at være elev i skolen Interviews med fokuselever og alle deres klassekammerater om deres mening om det læringsmiljø, de er i Observationer af undervisning i ”klassen” (med et års mellemrum) Indsamling af succeshistorier (defineret af lærerne) Indsamling af pædagogisk elevmateriale, fx åtgärdsprogram Analyseniveauer Within setting – analyse: Student profile Within category – analyse: Category profile Cross case analyse

6 Vilkår for delagtighed For at være delagtig behøves:  En oplevelse af at være med  At aktivt agere i situationen  Forudsætninger for delagtighed i den konkrete sammenhæng. Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003

7 Hvem samhandler fokuseleverne med? Samhandling 2006 Samarbejdende i gruppe Selvstændigt Arbejder med kammerat Arbejder med lærerstøtte Støttelærer

8 Samvær - samarbejde  Samarbejde rummer altid et mål, som man forsøger at indfri, mens samvær er et social aktivitet uden et bestemt afgrænset mål  Hvor samværet er nødvendigt for elevens sociale udvikling, ses samarbejdet som rammen for både elevens faglige og sociale udvikling Vagn Rabøl & Ole Robenhagen, 1992

9 Former for samhandlingsbrud  Sproglige samhandlingsbrud, hvor det er forskellige opfattelser af meningsindholdet, som får samhandlingen til at bryde sammen  Fysiske samhandlingsbrud, som er forankret i det fysiske rum (isär udendörs)  Relationelle samhandlingsbrud, som opstår, når kompleksiteten er vanskelig at overskue, fx når flow’et i legen forstyrres Borgunn Ytterhus, 2002

10 Modsigelsesfulde processer Omsorg ↔ Läring  Stötte  Hjälp  Beskyttelse  Sikkerhed  Udfordringer  Uafhängighed  Autonomi  Risikofyldthed

11

12

13 Inkluderet 3. klasse (T)

14 Turning points Vi må i vores pädagogiske tilretteläggelse fokusere på:  Balancere mellem omsorg og läring  Skabe rum for samhandling  Understötte elevers indflydelse på egne läreprocesser

15 Aktør - Brik Det at ville noget med sig selv og andre er en forudsætning for at have mod på livet, at tro på sig selv og se sig selv som vigtig. At arbejde med elevens ”at ville” er derfor specialpædagogikkens ædleste område. Gennem dette træder individet frem som selvstændigt menneske. Per Lorentzen (1997)


Download ppt "Susan Tetler, DPU & MAH & Delagtighedens didaktik i relation til børn med cerebral parese."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google