Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkerhedskurset ved MBI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkerhedskurset ved MBI"— Præsentationens transcript:

1 Sikkerhedskurset ved MBI
Laboratorieadfærd

2 Teori Alle studerende ved MBI (der taler dansk)
Skal bestås før specialet afleveres Figurerer på eksamensbevis Diplom

3 Kurset består af 4 (5) moduler
Laboratorieadfærd (5 timer) Isotopteknik (3 timer) Brandbekæmpelse (3 timer) Grundkursus i Førstehjælp (12 timer) ”Praktik” - Sikkerhedsgrupperne i samarbejde med vejledere

4 Praktik Sikkerhedshåndbogen skal være læst og forstået
Spørgsmål i en række vigtige emner fra sikkerhedsinformationen Laboratorieøvelser (indtil videre frivilligt) Rundtur med præsentation af speciallokaler, apparatur, affaldshåndtering, safety-cases mm.

5 Kursus indhold Lovgivning Sikkerhedsorganisation ved MBI og AU
Evakuering Arbejdspladsvurdering (APV) - AT-screening Informationskilder til laboratoriesikkerhed Personlige værnemidler God laboratorie praksis (GLP) Klassificering af laboratorier og projektgodkendelse Rengøring Elsikkerhed Kemikaliehåndtering Biologiske agenser og GMO Affaldshåndtering Alarmering

6 Lovgivning Arbejdsmiljøloven Vigtige bekendtgørelser
Bekendtgørelser og vejledninger Vigtige bekendtgørelser Virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde Bek. om biologiske agenser og arbejdsmiljø Bek. om genteknologi og arbejdsmiljø Bek. om arbejde med stoffer og materialer Bek. om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Bek. om centrifuger

7 Sikkerhedsorganisationen ved MBI og AU
Koordinationsudvalg Områdesikkerhedsudvalg Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsgrupper Arbejdslederrepræsentant Sikkerhedsrepræsentant

8 Evakuering Enhver person kan påtage sig ansvaret som evakueringsleder eller samle-pladsleder i en evakueringssituation. Grundliggende forudsæninger for en succesfuld evakuering er handlekraft og sund fornuft .

9 Evakueringslederen Evakueringslederens ansvar er at rydde området for personer. Evakueringslederen ifører sig den gule vest og følger den gule instruks. I forbindelse med evakueringen af området, advares de omkringliggende evakuerings-områder. Ved førstkommende lejlighed informeres den lokale ledelse (fx institutleder) om evakueringshændelsen .

10 Samlepladslederen Samlepladslederens ansvar er at modtage de evakuerede personer fra området p� den udpegede samleplads uden for bygningen. Samlepladslederen ifører sig den orange vest og følger den orange instruks.

11 Sådan foretages evakuering
I hvert evakueringsområde vil der et synligt sted være opsat evakueringsmateriale i form af en afmærket holder indeholdende: En gul vest med tryk: Aarhus universitet. Evakuering� Lamineret gul instruks med udførlig trinfortrin-beskrivelse af evakueringslederens opgaver. Evakueringsområdet er optegnet på� bagsiden af instruksen. En orange vest med tryk: Aarhus universitet. Evakuering� Lamineret orange instruks med udførlig trinfortrin-beskrivelse af samleplads lederens opgaver. Samlepladsen er angivet på� bagsiden af instruksen.

12 Sådan foretages evakuering

13 APV - AT screening APV AT-screening Hvad kan en APV bruges til? IPL
Virksomheden kan bruge arbejdspladsvurderingen til: At synliggøre sine arbejdsmiljøproblemer At udpege løsningsforslag til problemerne At arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiløet. IPL AT-screening Formål Psykisk arbejdsmiljø

14 Informationsmateriale
Informationskilder MBI - laboratoriesikkerhed KIROS Arbejdstilsynet Informationsmateriale Sikkerhedsforeskrifter på dansk og engelsk Informationshæfte til gravide Listen over farlige stoffer

15 Personlige værnemidler
Kitler/”Gule” kitler/Grønne kitler Brug, hvor og hvornår, rengøring Handsker / handsketyper Sikkerhedsbriller/ansigtsskærm Brug, hvor og hvornår Åndedrætsværn /hvor findes dette Fodtøj

16 Øvrige værnemidler Stinkskabe Sugeboxe Punktsug
Rumventilation i klassificerede laboratorier Transportkasser Tunge løft

17 GLP (adfærd) Klassificerede laboratorier Kitler
Spise, drikke, ryge, mad, mm. Tøj, overtøj, tasker, andre uvedkomne ting Papir i plastik Ingen bøger, protokoller oa sugende på arbejdsområder Ingen papkasser Ryddelighed og rengøring Adgangsforhold

18 Klassificering af laboratorier og arbejde
Klassificering af laboratorium Projektgodkendelse Storskalaforsøg Markforsøg

19 Rengøring (i klasse 1 lab)
Rengøringspersonalet klarer Alt fast inventar under bordhøjde Gulve og papirkurve Tømning af sorte plastsække efter behov Gulvvask 3 gange ugentligt Fodlister og -paneler, vandrette flader under borde og skabslåger 1 gang månedligt Ventilationskanaler og køleaggregater, samt under køle og fryseskabe gange årligt (efter aftale)

20 Rengøring (i klasse 1 lab)
Brugerne af laboratorierne klarer Daglig rengøring af laboratorieborde, rulleborde, vask og i stinkskabe mv. Ugentlig rengøring af lamper, vindueskarme, vask og stinkskab. 2 gange årlig rengøring af hylder, flasker, elkasser, fritstående apparatur samt vogne med dule risikokasser og autoklavespande.

21 Elsikkerhed Instituttes foreskrifter om elsikkerhed

22 Kemikaliehåndtering Indkøb Registrering i KIROS Mærkning
Fareklasse R- og S-sætninger Cas. Nr. Leverandørbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Opbevaring Mærkning af beholder Køl, frys, giftskab, sugeskab Oplagsstørrelser Kræftrisiko Afvejning Affaldshåndtering

23 Biologiske agenser og GMO
Klassificering Biologiske agenser GMO Mærkning Opbevaring Laboratorieklasse Regler for arbejdet Transport Affaldshåndtering Desinfektion, indeslutning.

24 Affaldshåndtering GMO-affald Kemikalieaffald
Flydende og faste kulturer (autoklaveres) Tips, pipetter, skalpeller mm. (autoklaveres og bortskaffes som alm. affald) Kemikalieaffald Organiske opl. Midler H-affald (halogener <1%) B-affald (halogener > 1%) Kviksølv Giftige affaldsstoffer Faste stoffer Geler Risikoaffald (Gule kasser) Kun vævsaffald med ringe smitterisiko Andet laboratorieaffald (Sorte poser) Pap og papir Computer og elektronikaffald

25 Alarmer og alarmering Adgangskontrolsystemer (FP og Uni)
Ventilationsalarm (klasse 1 lab.) Stinkskabe (forlænget drift) Sugebokse og punktsug Fryseralarmer Alarmering Brand Ulykke Indbrud/hærværk

26 Hvis uheldet er ude Anmeldelse af arbejdsskade Anmeldelsesblanket
Sikkerhedsrepræsentant Arkivering til evt. senere brug

27 Rollemodeller Husk, at du selv er ansvarlig for et sikkert arbejdsmiljø Vær en god rollemodel for dine kolleger, laboranterne og også din vejleder Arbejdsmiljøet kan altid blive bedre, deltag i udvikling af bedre metoder og procedurer Husk - du er ikke alene, dine dumheder går ud over andre, og dine gode arbejdsmetoder hjælper os alle.


Download ppt "Sikkerhedskurset ved MBI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google