Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VVM status og udfordringer Per Christensen Aalborg Universitet NATURRÅDET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VVM status og udfordringer Per Christensen Aalborg Universitet NATURRÅDET."— Præsentationens transcript:

1 VVM status og udfordringer Per Christensen Aalborg Universitet NATURRÅDET

2 VVM´s fordele og potentialer zVVM giver mulighed for at gennemføre en helhedsorienteret vurdering og godkendelse af anlæg og aktiviteter zVVM giver mulighed for at styrke dialogen, lokalt og regionalt zVVM er en dynamisk proces zVVM er et internationalt anerkendt system

3 Problemerne ved VVM idag zEn lang række anlæg går uden om VVM zSammenbinding med regionplanen zDer mangler en kumulativ vurdering zDer er problemer i forhold til helhedsorienteringen zReglerne om differentieret regulering er uklare zOrganisationsmæssige udfordringer

4 Oplysninger der skal gives zEn beskrivelse af anlægget zoversigt over væsentligste alternativer zbeskrivelse af omgivelser der påvirkes zkortsigtede og langsigtede miljøvirkninger zafhjælpende foranstaltninger zikke-teknisk resumé zoversigt over mangler ved oplysninger og vurderingen

5 Kriterier der bruges ved en VVM

6 En lang række anlæg går uden om VVM (screening) zKun brug over 250 DE zUdvidelser af disse op til 250 DE falder uden for (skal dog screenes) zScreening under 250 DE

7 Problemer ved screeningen ySkal være hurtig og overfladisk (men kræver vurderinger) yDe generelle regler er tilstrækkelige ? yNaturklagenævnet siger at kun undtagelsesvist er de VVM-pligtige yDer skal være tale om “særligt følsomme områder”

8 Sammenbinding med regionplanlægningen ? zNaturklagenævnet snakker om ”særligt miljø- følsomme” og ”væsentlige naturbeskyttelses- værdier zI første omgang afviste de screeninger som VVM- pligtige zPolitikken er nu ændret så ”nitratfølsomme områder”, habitatområder, internationale forpligtelser etc. gælder som argument zregionplanens zoneringer kan altså bruges - men er det nok?

9 Der mangler en kumulativ vurdering zDer laves ikke samlede vurderinger af et område, f.eks med hensyn til nitratudvaskning, ammoniakdeposition, landskabelige hensyn etc. (Salami-taktik) zManglende kumulativ - også fordi ikke alle bliver vurderet zDer mangler modelværktøjer for et helt område

10 Der er problemer i forhold til helhedsorienteringen zDe helhedsorienterede elementer står (måske) svagere zRetsligt er der forskel på regionplanretningslinie/VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse (anke, retsbeskyttelse)

11 Reglerne om differentieret regulering er uklare zSkærpelser i forhold til de generelle regler for gødningshåndtering er mulige - men udnyttes ikke zDer skal klargøres hvornår der kan stilles skærpede krav - og rammerne herfor skal udvides fremover zNitratudvaskningskrav er et eksempel

12 Holder organisationsmodellen? Sektoropdeling eller matrix-model ?

13 Krav til organisationen fremover zEffektivitet zKvalitet zFleksibilitet zOmstillingsevne

14 Konklusion zVVM er kommet for at blive zDerfor skal VVM-tilladelsen styrkes som en egentlig samlende godkendelse yindeholde elementer fra gældende regler ynaturplaner og grønne regnskaber ylandskabsvurderinger


Download ppt "VVM status og udfordringer Per Christensen Aalborg Universitet NATURRÅDET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google