Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til surveybanken: Grundlag og tematikker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til surveybanken: Grundlag og tematikker"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til surveybanken: Grundlag og tematikker
Christian Albrekt Larsen Centre for Comparative Welfare Studies (www.CCWS.dk)

2 Disposition 1: Formål 2: Valgundersøgelserne 3: ISSP-undersøgelserne 4: Nye data

3 1: Formål At etablere online-adgang til surveyundersøgelser, der belyser danskernes holdninger. Det giver… et alternativ til registerdata (DST statistikbank) øget mulighed for egne empiriske analyser øget mulighed for projektarbejde

4 2: Hvad er valgundersøgelserne?
Det danske Valgprojekt blev startet som forskningsprogram i 1971 og har siden gennemført landsdækkende, repræsentative undersøgelser ved samtlige folketingsvalg. Hver valgundersøgelse omfatter en hovedundersøgelse, typisk baseret på en stikprøve af ca svarpersoner (in 1973 og 1988 var undersøgelserne baseret på fast panel fra forrige valg, ellers nye stikprøver fra valg til valg). Fra og med 1984 har valgundersøgelserne desuden omfattet en suppleringsundersøgelse med ca svarpersoner, men et begrænset antal spørgsmål: sociale baggrundsvariable, partivalg ved forrige valg samt evt. nogle få andre.

5 2: Valgundersøgelserne:
1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 1988, 1990, 1994, 1998, , Online 2005, Online

6 2: Eksempel: Velfærdspolitik og folkelig opbakning
A: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet B: De sociale reformer bør opretholdes i mindst samme omfang som nu

7 Opbakning til velfærdsstaten
A: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet B: De sociale reformer bør opretholdes i mindst samme omfang som nu Procent dif.: Andel B minus andel A (2005:69 pct pct.)

8 2: Centrale publikationer fra valgundersøgelsen
”Vælgere med modtanke” (1999) ”Politisk forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved Folketingsvalget 2001” (2003) ”Det nye politiske landskab” 8. maj (2007) Kontinuitetsfiler Nordisk samarbejde på vej

9 Kig i databanken

10 Hvad er ISSP (International Social Survey Program).
fortløbende årligt tværnationalt samarbejde Undersøgelserne varierer i emne og gentages ca. hvert 10. år (hvor der tilstræbes anvendelse af 2/3 af spørgmålene anvendt i sidste tilsvarende undersøgelse). ISSP koncentrerer sig specielt om at udvikle spørgsmål som er 1) meningsfulde og relevante i alle lande og 2) kan blive udtrykt på en tilsvarende måde i på alle de relevante sprog. ISSP startede i 1985 med 6 medlemslande; i 2003 var 34 lande med. Danmark blev medlem af ISSP i 1998, men har udført ISSP undersøgelser siden 1997.

11 3: Indhold – online analyse forår 2006: ISSP
Issp 1997: Arbejdsliv og arbejdsorientering Issp 1998: Religion Issp 1999: Social ulighed Issp 2000: Miljø Issp 2001: Social relationer og netværk Issp 2002: Familie og nye kønsroller Issp 2003: National identitet Issp 2004: Medborgerskab og politisk deltagelse Issp 2005: Arbejdsliv og arbejdsorientering II Issp 2006: Det offentliges rolle (bevilget men ikke gennemført) Issp 2007: Fritid og sport (bevilget men ikke gennemført)

12 Centrale publikationer
Ikke så meget på dansk (www.valg.aau.dk) evt. inspiration fra værdiundersøgelsen Gundelach P.(red.): Danskernes særpræg. 362 s. Hans Reitzels Forlag, København 2004 Peter Gundelach (red.): Danskernes Værdier København: Hans Reitzels Forlag. Men en hel del internationalt

13 Kig i databanken Nationalt Internationalt

14 4: Nyt materiale i databanken….
- CID (Citizenship, Involvement and Democracy)/ medborgerskabsundersøgelsen 2000. - Fritid og sport (ISSP 2007) Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab (CCWS to undersøgelser lagt sammen.. Mest omfattende undersøgelse af arbejdsløse og af tidligt tilbagetrukne; delvist repliceret Medborgerskabsundersøgelserne 1979 ("folkets veje"), 1990 og 1998 ("demokrati fra neden") - Velfærdsstatens værdigrundlag (CCWS/Mandag Morgen, 2000) - Borgerne og lovene (CCWS/Rockwool Fonden 1997, 2000) - European Election Survey 2004 Forudsætter ekstra bevilling: Eksempelvis - Ældre gallup-materiale (1953ff, Jørgen Goul Andersen/ Ingemar Glans - muligt at lave en 50 års database) - Holdnings- og midtvejsundersøgelser, der bl.a. følger op på valgundersøgelserne, men også f.eks. er den eneste kilde til visse EU-afstemninger og en lang række andre emner. I alt knap 100 surveys, gennemført i årene i samarbejde mellem navnlig Mandag Morgen og Jørgen Goul Andersen. Hertil løbende politiske index, akkumuleret. Et unikt datasæt.


Download ppt "Introduktion til surveybanken: Grundlag og tematikker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google