Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 20: Finans-, penge- og valutapolitik – nu med inflation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 20: Finans-, penge- og valutapolitik – nu med inflation"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 20: Finans-, penge- og valutapolitik – nu med inflation
Økonomiske nyheder Repetition a. Opgave 7 og Vastrup b. De sædvanlige repetitionsspørgsmål Dagens pensum Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? Næste lektion Evaluering (hvis tid)

2 1. Økonomiske nyheder Finanspolitik: Hvad er argumenterne imod en dansk vækstpakke nu (Bernstein/Løkke Rasmussen)? At tilbagegangen især sker i eksporterhverv => vil ikke modvirke det Især bygge- og anlæg ramt – men den var overophedet… At det vil modvirke den afdæmpning af lønstigningerne, der sker nu (som er for høje)

3 1. Økonomiske nyheder d. Og krisen øger netop kravene til lønkonkurrenceevnen At en lempelse kan være mere påtrængt senere – krisen kan blive meget langvarig Er øget gældsætning holdbar? Regning på længere sigt, der skal betales I stedet: ’begrænse skaderne af konjunkturnedgangen indtil det begynder at gå langsomt fremad igen, formentlig til næste år’ (Bernstein)

4 1. Økonomiske nyheder Ingeniørernes vækstpakke til 35 mia…
Pengepolitik: Den engelske korte rente på 1 % - næsten ingen pengepolitiske værktøjer tilbage – bortset fra at ’lade seddelpressen gå’. Hvad menes der med det?

5 1. Økonomiske nyheder 4.a. Valuta/pengepolitik:
Bernstein oversat i en spinguide om hans holdning til vækstpakken: ’Hvis I slipper håndtaget i jeres økonomiske politik (=vækstpakke)… hæver [jeg] renten’ (?)

6 1. Økonomiske nyheder 4. b. Valutapolitik:
’hedgefunds der fokuserer på globale makroøkonomiske udviklinger og hovedsagligt spekulerer i valuta, rentekurser og råvarer, De…i gennemsnit tjent fem procent til deres kunder’ (mod minus 18,7 % for andre hedgefunds - kaldes ’Soros-imitatorer’).

7 1. Økonomiske nyheder 5. Bemærk USA har lempet på køb amerikansk klausuler efter udenlandsk pres.

8 2. Repetition, a. Opg. 7 og Vastrup
Hvilken økonomisk teori bygger Vastrup på (og hvordan kan man se det?)? Hvad vil det sige, og hvorfor førte Fed (den amerikanske centralbank) i trediverne en stram pengepolitik? Hvad vil det sige ’at stabilisere de offentlige finanser’? Hvorfor har USA’s uansvarlige økonomiske politik indtil nu gavnet den øvrige verden – ikke mindst Kina?

9 2. Repetition, a. Vastrup Begik Fed ifølge Vastrup en fejl i 2001 ved at føre en aggressiv pengepolitik (meget lave korte renter) for at undgå recession? Hvad peger på, at finanspolitikken i Tyskland ’måske’ været for stram? Hvorfor er det nu nødvendigt at ’etablere ekspansive finanspolitikker’? Hvorfor er der behov for at lægge ’større vægt på finanspolitikken i fremtidige både lav- og højkonjunkturer’

10 2. b. Generel repetition Hvorfor mener Bernstein, at den nuværende ledighed er for lav? Hvad er det passende niveau (ca.), og hvorfor det? Hvad har Bernsteins argumenter at gøre med Phillipskurven? Hvad er kritikken (om nogen) af Bernsteins argumenter?

11 3. Dagens pensum Kapitel – ingen nye kurver – næsten intet nyt, men jeg prøver alligevel… Hvorfor kan en ekspansiv finans- og pengepolitik ifølge teorien øge inflationen, når der er mindre end fuld beskæftigelse - Det skyldes den ’flydende kapacitets-grænse’, p. 361 (et begreb, jeg ikke har hørt før)

12 3. Dagens pensum 2. Hvad er en ’flydende kapacitetsgrænse’?
På kapacitetsgrænsen vil en øget efterspørgsel, primært føre til øget inflation. Kapacitetsgrænse-mekanismer kan indtræde før fuld kapacitet – jo tættere, jo mere (p. 364) = stigende hældning på AS-kurven – som følge af: Øgede lønkrav Flaskehalse (p. 361) Højere løntilbud (p. 361)

13 3. Dagens pensum 3. Hvor er denne kapacitetsgrænse?
Afhænger bl.a. af størrelsen af den ’naturlige’ ledighed (transitionsledighed (jobskifte), nyuddannede, geografisk ledighed, venter på det rette job) (p ) Varierer med konjunkturerne (p. 361) ’udbredt uenighed’ om, hvor grænsen ligger (p. 364) = diskussionen om vækstpakken nu

14 3. Dagens pensum 4. Hvad er konsekvenserne af en stigende inflation? (p ) ”’Crowding out’ over priserne” – dvs. at eksporten fortrænges af højere priser, og importen udkonkurrerer nationale produkter = lavere efterspørgsel = lavere produktion og beskæftigelse

15 3. Dagens pensum Hvornår er en ekspansiv finanspolitik virksom? (p. 363) Når der er ledig kapacitet (både kapital og arbejdskraft) Når der er afdæmpede løn- og priskrav Og/eller når løn- og prisudviklingen ikke er afgørende for konkurrenceevnen og dermed heller ikke for eksport og import

16 3. Dagens pensum 6. Hvornår er pengepolitikken effektiv?
Under flydende valutakurser Med (kort)rentefølsomme investeringer Når det ikke udløser øget inflation som følge af den øgede efterspørgsel (p. 365)

17 3. Dagens pensum 7. Hvilken kæmpe – tilbagevendende – fejl er der i kapitel 37?

18 3. Dagens pensum 8. Hvordan foretages en devaluering i praksis? (p ) Den nye valutakurs annonceres (som en auktionarius) Hvis markedet accepterer den nye kurs, så tilpasser udbud og efterspørgsel sig den nye kursus Ellers må den hjælpes på vej – af det modsatte af støtteopkøb… (støttesalg  )

19 3. Dagens pensum 9. Hvilken effekt har en devaluering i praksis?
’Erfaringerne fra lande, som har gennemført devalueringer, tyder på, at en forbedring af handelsbalancen er det mest sandsynlige udfald’ (p. 369) Og dermed også øget beskæftigelse og bedre ’plads’ til lempelig finanspolitik (nævner bogen kun ift. teorien)

20 3. Dagens pensum 10. Hvilken effekt har devalueringer ifølge teorien på kort sigt? (p ) Gør import dyrere og eksport billigere => handelsbalanceforbedring Større produktion og beskæftigelse, fordi konkurrenceevneforbedring øger den indenlandske efterspørgsel

21 3. Dagens pensum Hvilken effekt har devalueringer ifølge teorien på længere sigt? Stigende priser pga. den flydende kapacitetsgrænse = >forringer k-evnen ’i værste fald spises devalueringseffekten fuldstændig op’ (p. 371) (??) Dvs. produktions-, beskæftigelses- og handelsbalanceeffekt falder og faldende realløn

22 3. Dagens pensum 12. Hvordan kan de skadelige effekter af en devaluering neutraliseres? Gennem såkaldte ’følgepolitikker’: Indkomstpolitik (p. 371) Men også arbejdsmarkedspolitik Og andre politikker, der forbedrer konkurrenceevnen, som man har fået ’luft’ til pga. forbedret handelsbalance

23 3. Dagens pensum 13. Hvorfor har mange lande en fastkurspolitik? (p. 371) Har en valutapolitisk strategi, som udelukker dette, fordi fastkurspolitikken giver: Mere ’stabil pris- og omkostningsudvikling samt lav rente’ Hindrer kapitalflugt En devaluering => forventninger om flere => højere rente og/eller devalueringspres

24 3. Dagens pensum 14. Udelukker en fastkurspolitik devalueringer? (p. 371) Nej, i princippet, men: ’antallet af devalueringer [bør] holdes på et minimum’ ’kun… for at korrigere en opstået ubalance i omkostnings- og prisudviklingen, som ikke kan klares på anden måde’ = nødbremse i DK’s tilfælde – vil i princippet skyde ØMU-optagelse med (yderligere) 2 år (??)

25 4.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i?
Faktisk det hele – fordi det hænger sammen, men centrale spørgsmål er: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 og 14

26 5. Næste lektion Vinterferie – tjulahop Kap. 39-40:
Hvad er monetarisme? Hvad er keynesiansk teori? (Hvorfor er der forskellige økonomiske teorier?) Hvad er de vigtigste mål og midler i den økonomiske politik?


Download ppt "Lektion 20: Finans-, penge- og valutapolitik – nu med inflation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google